Acasă Ancheta Mircia Gutău, cu un pas mai aproape de achitare

Mircia Gutău, cu un pas mai aproape de achitare

98
0

Dacă cineva se mai îndoia de achitarea primarului Râmnicului, Mircia Gutău în dosarul penal fabricat de DNA în 2006 în cârdăşie cu denunţătorul Crinu Popescu, decizia penală nr.179//A/2007 redactată în urma şedinţei publice din data de 10 decembrie 2007 şi redactată zilele trecute, este cât se poate de clară. Practic, în această decizie se arată negru pe alb faptul că infracţiunea reţinută în sarcina lui Mircia Gutău nu există, aşa cum a decis, de altfel, instanţa de fond. Cu alte cuvinte, primarul Râmnicului nu se face vinovat de nimic iar judecătorii au decis că întregul dosar nu este altceva decât o vânătoare de vrăjitoare.

În continuare, prezentăm cele mai importante pasaje din decizia penală a Curţii de Apel Alba Iulia. „Pentru a propunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut următoarele: Potrivit disp. Art. 254 al.1 Cod penal, constituie infracţiunea de luare de mită fapta funcţionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor acestor îndatoriri. Pornind de la analiza elementelor constitutive ale acestei infracţiuni, rezultă că pentru a fi în prezenţa acestei infracţiuni trebuie stabilit mai întâi de toate, actul de serviciu la care era îndatorat inculpatul Gutău, ca autor al acesteia. Ori, aşa cum rezultă din încheierea de şedinţă de la termenul de judecată din data de 2.08.2006 procurorul de şedinţă a făcut precizarea că actul de serviciu în discuţie, îl constituie soluţionarea cererii martorului Popescu Constantin, de eliberare a certificatului de urbanism pentru terenul situat în strada Gabriel Stoianovici nr.3 şi nicidecum pentru terenul situat în strada Cerna. Situaţia premisă a acestei infracţiuni constă în prealabila existenţă a unui serviciu ce funcţionează la o organizaţie definită de art.145 Cod penal, serviciu care are competenţa de a efectua acte de felul aceluia care ocazionează săvârşirea luării de mită. În cadrul acestui serviciu îşi exercită atribuţiile funcţionarul care comite luarea de mită. Dar situaţia premisă presupune în mod obligatoriu ca funcţionarul respectiv să fie investit, prin serviciul al cărui salariat este, cu o solicitare, de regulă scrisă, înregistrată la registratura unităţii. În lipsa unei astfel de investiri, funcţionarul nu este ţinut să efectueze un act de serviciu. Obligaţiile sale de serviciu capătă consistenţă abia după investirea serviciului cu cererea solicitantului, moment din care funcţionarul respectiv poate fi subiect activ al infracţiunii de luare de mită. Nefiind investit, el nu poate nici să îndeplinească ori să facă un act contrar acestor îndatoriri. Conduita funcţionarului se circumscrie concret unui act bine determinat, aşa cum acesta apare în cererea solicitantului şi atribuţiilor de serviciu preexistente. Ori, aşa cum rezultă din probatoriul administrat în cauză, declaraţiile martorilor Toma Florin şi Mihăilescu Elena, care se coroborează cu declaraţiile celor doi inculpaţi, pentru terenul din strada Gabriel Stoianovici nr.3, martorul Popescu şi nici altcineva din cadrul societăţii pentru obţinerea certificatului de urbanism. În acest sens, declaraţia martorului Popescu Constantin este vădit nesinceră, în contradicţie cu probele sus-menţionate şi anume acesta a învederat în declaraţia sa că pentru terenul din strada Stoianovici „s-a făcut o cerere înainte de arestarea celor doi inculpaţi”, deşi în realitate cererea a fost făcută la data de 01.08.2006 (deci după denunţurile formulate împotriva inculpaţilor şi după arestarea acestora) iar la data de 31.08.2006 a fost eliberat certificatul de urbanism nr.2012/24639 şi 26226 (depus la dosarul cauzei, la termenul de judecată din data de 11.06.2007). (…) Prin urmare, din probatoriu rezultă cu certitudine inexistenţa cererii pentru terenul din strada Stoianovici, cerere care contrar susţinerilor acuzării, nu constituia doar o simplă formalitate, deoarece în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare (…). Prin urmare, între martorul Popescu şi inculpatul Gutău nu au existat discuţii în legătură cu certificatul de urbanism pentru terenul situat în strada Gabriel Stoianovici. În acest context, practic inculpatul Gutău nu avea pentru ce să pretindă sau să primească bani sau alte foloase de la martorul Popescu nici direct nici indirect prin intermediul coinculpatului Dicu (lipsind cu desăvârşire actul determinat ce ar fi intrat în sfera atribuţiilor sale de serviciu). Prin urmare, în considerarea celor deja expuse, se desprinde concluzia certă că infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului Gutău Mircia nu există”.