Mica publicitate

Data anunțului: 29 04 2024

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Fulgescu Georgian – viceprimar U.A.T. Comuna Pesceana, cu sediul în comuna Pesceana, sat Pesceana, str. Principală nr. 3, jud. Vâlcea, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră afectată de calamităţi, comuna Pesceana, judeţul Vâlcea”, ce urmează a se desfăşura în comuna Pesceana, sat Negraia, str. Voicani, D.C. 95, judeţul Vâlcea. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea, str. Remus Bellu nr. 6, Rm. Vâlcea.

Data anunțului: 29 04 2024

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

U.A.T. PESCEANA, titular al proiectului „LUCRARI DE AMENAJARE DRUM INCINTĂ ȘI PARCARE LA DISPENSARUL UMAN DIN COMUNA PESCEANA, JUDEȚUL VÂLCEA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  APM Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „LUCRARI DE AMENAJARE DRUM INCINTĂ ȘI PARCARE LA DISPENSARUL UMAN DIN COMUNA PESCEANA, JUDEȚUL VÂLCEA” propus a fi amplasat în județul Valcea, comuna Pesceana, satul Cermegești, strada Principală, nr. 13. 1) Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmvl.anpm.ro. 2) Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Data anunțului: 29 04 2024

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC CAZICOM SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Decolmatare cuveta la de acumulate Tomsani de raul Bistrita prin extragere de agregate minerale”, in  comuna Tomsani, județul Vâlcea. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din Mun. Rm Valcea, Str. Remus Bellu, nr. 6, judetul Valcea şi la sediul SC CAZICOM SRL din orașul Băile Olănești, str. Silvicultorilor, nr. 6, jud. Vâlcea, în zilele de luni- vineri, între orele 9.00 – 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul  Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din Mun. Rm Valcea, Str. Remus Bellu, nr. 6, judetul Valcea.

Data anunțului: 29 04 2024

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC CAZICOM SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  „Decolmatarea râului Olt, prin extragere de agregate minerale – Ac. Gura Lotrului”, in UAT Racovita, județul Vâlcea. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din Mun. Rm Valcea, Str. Remus Bellu, nr. 6, judetul Valcea şi la sediul SC CAZICOM SRL din orașul Băile Olănești, str. Silvicultorilor, nr. 6, jud. Vâlcea, în zilele de luni- vineri, între orele 9.00 – 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul  Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din Mun. Rm Valcea, Str. Remus Bellu, nr. 6, judetul Valcea.

Data anunțului: 29 04 2024

Anunţ

PRIMĂRIA ORAȘULUI HOREZU, cu sediul social în orașul Horezu, str.1 Decembrie, nr. 7, județul Vâlcea,  anunță publicul interesat că s-a întocmit documentația tehnica în vederea obținerii Avizului de Gospodarire a apelor pentru obiectivul “Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în oraș Horezu, județul Vâlcea „. Documentația va fi înaintată la sediul Administrației Bazinale de Apă  Olt – Sistemul de Gospodarire a Apelor, Str. Posada, nr. 21 , Rm. Valcea, Jud. Valcea. Persoanele care doresc sa obțină informații suplimentare sau care intenționează  să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa la sediul A.B.A  Olt – Sistemul de Gospodarire a Apelor, Str. Posada, nr. 21 , Rm. Valcea, Jud. Vălcea în zilele de L-V intre orele 8.00-16.00.

Data anunțului: 29 04 2024

Anunţ angajare

APAVIL SA anunţă scoaterea la concurs a unui post de chimist în cadrul Laboratorului de Apă, Stația Tratare Rm. Vâlcea. Concursul constă în probele scris şi interviu care se vor desfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel: proba scrisă va avea loc în data de 20.05.2024 ora 10.00; interviul va avea loc în data de 24.05.2024 ora 10.00. Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este  13.05.2024 ora 15.00, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5. Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 și vineri între orele 07.00 – 13.00.

Data anunțului: 29 04 2024

Anunţ angajare

APAVIL SA anunţă scoaterea la concurs a postului vacant de lăcătuș mecanic în cadrul Sectorului Stație de Epurare Ape Uzate, Centru Exploatare Rm. Vâlcea. Concursul constă în susținerea probei practice și a interviului pentru verificarea aptitudinilor și  cunoștințelor profesionale în  meseria  pentru care candidații dețin calificare și se va  desfășura în cadrul Sectorului Rețele Apă, situat în Rm. Vâlcea,  str. Popa Șapcă nr.4., în data de  23.05.2024, ora 12.00. Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este  16.05.2024 ora 15.00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5. Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 și vineri între orele 07.00 – 13.00.

Data anunțului: 29 04 2024

Anunţ angajare

APAVIL SA anunţă scoaterea la concurs a următoarelor  posturi în cadrul Sectorului Govora, Centrul Exploatare Vest: 1 post instalator; 1 post lăcătuș mechanic. Concursul constă în susținerea probei practice și interviului de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în  meseria pentru care candidații dețin calificare și se va desfășura în cadrul Sectorului Rețele Apă situat în Rm. Vâlcea, str. Popa Șapcă nr. 4, în data de 23.05.2024, ora 11.00. ata limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este  16.05.2024 ora 15.00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5. Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30 și vineri între orele 07.00 – 13.00.

Data anunțului: 29 04 2024

Anunţ

CHIMPROMET S.R.L., cu sediul social in localitatea Cheia, oraș Băile Olănești, str. Nouă, nr. 9, CP 245301, judetul Vâlcea, anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei tehnice in vederea obtinerii Avizului de Gospodarire a Apelor pentru investitia: „Decolmatare prin îndepărtarea materialului aluvionar pentru asigurarea scurgerii optime în albie, pe râul Cheia, localitatea Cheia, oraș Băile Olănești, județul Vâlcea”. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare sau care intentioneaza sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa la sediul CHIMPROMET S.R.L., tel. 0250/730862, la sediul Administratiei Bazinale de Apa Olt, din municipiul Ramnicu Valcea, str. Remus Belu, nr. 6, cod postal 240156, judetul Valcea si la sediul Primariei Orasului Baile Olanesti, jud. Valcea, intre orele 8,00 – 16,00.

Data anunțului: 29 04 2024

ANUNT PUBLIC privind depunerea solicitarii de emitere a Acordului de Mediu

CHIMPROMET S.R.L., cu sediul social in localitatea Cheia, oras Baile Olanesti, str. Noua, nr. 9, CP 245301, judetul Vâlcea, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Decolmatare prin îndepartarea materialului aluvionar pentru asigurarea scurgerii optime în albie, pe râul Cheia, loc. Cheia, oras Baile Olanesti, judetul Vâlcea”, propus a fi realizat in oras Baile Olanesti, loc. Cheia, pe raul Cheia, judetul Valcea. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu nr. 6 si la sediul CHIMPROMET S.R.L., in zilele de luni- vineri, intre orele 9.00 – 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu nr. 6.

Data anunţului: 18.04.2024

Anunţ pierdere

SC SIMPAROM IMP-EX SRL, cu sediul in comuna Maciuca, jud. Valcea, declara pierdut certificatul de clasificare al structurii de cazare “CĂSUȚA CĂLUȘARILOR” nr. 24487/01.03.2022, emis de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului. Se declara nul.

Data anunţului: 18.04.2024

Anunţ public

Pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea (www.cjvalcea.ro), la secțiunea Transparență Decizională, subsecțiunea Proiecte de acte administrative cu caracter normativ supuse dezbaterii publice, este postat: Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vâlcea.

Data anunţului: 15.04.2024

COMPLETARECONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR UNIVERS SA

Consiliului de Administratie al Univers SA, societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J38/108/1991, CUI 1469006, cu sediul in Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 4, denumita in cele ce urmeaza „Societatea”, in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, Avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Univers SA, formulata de catre un actionar ce detine 74,1539 % din capitalul social al Societatii

COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.05.2024, CU URMATORUL PUNCT PE ORDINEA DE ZI:

 „Aprobarea efectuarii de către Consiliul de Administrație de tranzacții pe piața de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maxima de 35.000.000 lei (treizeci si cinci milioane lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”. Astfel, ordinea de zi pentru AGEA va fi urmatoarea:

1.Aprobarea modificarii art. 5 din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

Forma actuala:

„Art. 5 Capitalul social, in valoare de 1.991.605 lei, constituit prin aport in numerar integral subscris si varsat de 1.454.983 lei si  in natura de 536.622 lei (reprezentand bunuri mobile si imobile, conform documentelor depuse si inregistrate la ORCT Valcea), este impartit in 796.642 actiuni nominative, indivizibile, titluri negociabile care confera posesorilor drepturi egale, fiecare la valoarea nominala de 2,5 lei fiecare, distribuite intre actionari, astfel:

-SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA (S.I.F.) – 587.519 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 1.468.797,5 lei, reprezentand 73,749438% din capitalul social;

-Lista actionari persoane fizice si juridice – 209.123 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 522.807,5 lei, reprezentand 26,250562% din capitalul social.”

Forma propusa:

„Art. 5 Capitalul social, in valoare de 1.991.605 lei, constituit prin aport in numerar integral subscris si varsat de 1.454.983 lei si in natura de 536.622 lei (reprezentand bunuri mobile si imobile, conform documentelor depuse si inregistrate la ORCT Valcea), este impartit in 796.642 actiuni nominative, indivizibile, titluri negociabile care confera posesorilor drepturi egale, fiecare la valoarea nominala de 2,5 lei fiecare, distribuite intre actionari, astfel:

-BARRECO SRL – 590.666 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 1.476.665 lei, reprezentand 74,1445% din capitalul social;

-Lista actionari persoane fizice si juridice – 205.976 actiuni la valoarea nominala de 2,5 lei, impreuna valorand 514.940 lei, reprezentand 25,8555% din capitalul social.”

2.Aprobarea efectuarii de către Consiliul de Administrație de tranzacții pe piața de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maxima de 35.000.000 lei (treizeci si cinci milioane lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

3.Aprobarea datei de 24.05.2024 ca „Data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor cu privire la data care isi va produce efecte hotararile adoptate de AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea 24/2017.

4.Aprobarea datei de 23.05.2024 ca „Ex-date”, in conformitate cu dispozitiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

5.Aprobarea imputernicirii dlui. Nae-Serban Catalin, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al Univers SA, in vederea semnarii noului Act constitutiv actualizat si indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor adoptate si semnarea tuturor documentelor necesare in relatiile cu Oficiul Registrului Comertului competent, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, si cu orice alte institutii. De asemenea, Nae-Serban Catalin va putea delega, la randul sau, atributia de  indeplinire a formalitatilor de publicitate si de inregistrare unei alte persoane sau unui avocat.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor Societatii pentru data de 07/08.05.2024 ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul Societatii din Râmnicu Vâlcea, Str. Regina Maria nr. 4, initial publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1596/28.03.2024, raman neschimbate.

Consiliul de Administratie

Data anunţului: 05.04.2024

ANUNŢ

PRESADMIN SRL, cu sediul in comuna Păușești, Str. Principala, Nr. 80, Județul Vâlcea, organizează în condițiile legii interviu de recrutare si selecție, pe perioada nedeterminata, în vederea ocupării unui post vacant de muncitor necalificat – ingrijitor spatii verzi in cadrul Compartimentul HORTICULTURA POMICULTURA AMENAJARE SPATII VERZI SI ACTIVITATI DE GEODEZIE. Concursul/Interviul se va organiza la sediul societății, situat în Comuna Păușești, str. Principala, nr. 80, Județul Vâlcea, după cum urmează: – concurs/interviu  24.04.2024 ora 10:00. A.  Condiții generale de participare la concurs/interviu: Sa aibă cetățenie romana si domiciliul in Romania; Cunoaște limba romana, scris si vorbit; Sa aibă vârsta minima reglementata de prevederile legale; Sa aibă capacitate deplina de exercițiu; Sa îndeplinească condițiile de studii si, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor posturilor vizate; Sa aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul familie; Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibila, cu exercitarea funcției, cu excepția situației in care a intervenit reabilitarea. B. Conditii specifice pentru ocuparea posturilor: Condiții de studii: – studii profesionale; VECHIME – 8 ani vechime in munca; – rezistenta pentru munca in teren. Condiții de desfășurare a concursului / interviului: Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 16.04.2024, ora 16.00. Dosarele se depun la sediul social al PRESADMIN SRL, situat în Comuna Păușești, str. Principala,  nr. 80. Interviul  se susține în data de 24.04.2024, ora 10:00, la sediul societății, situat în Comuna Păușești, str. Principala,  nr. 80, Județul Vâlcea. Concursul / interviul se desfasoara in 2 etape succesive dupa cum urmeaza: – selecția dosarelor; – interviu. Pentru înscrierea la concurs/interviu, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: 1. Cerere de înscriere adresata conducătorului unității; 2. Copia actului de identitate; 3. Copie certificat de naștere; 4. Copie certificat de căsătorie, daca este cazul; 5. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atesta pregătirea profesionala, pentru postul vizat; 6. Copia carnetului de muncă sau după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă; 7. Adeverință medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului; 8. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;  9. Cazier judiciar. 10. Curriculum vitae. Actele vor fi prezentate si in original in vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Condițiile de participare la concurs/interviu, se afișează la sediul social al firmei. Relații suplimentare se pot obține la sediul societății si la nr. tel. 0751100392. (Administrator, SC. PRESADMIN SRL)

Data anunţului: 03.04.2024

Anunţ public la solicitarea autorizaţiei de mediu

SC DAMILA SRL, cu sediul social in comuna Măciuca, sat Botorani, judetul Vâlcea, a depus documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru activitățile: Cod CAEN 2433 – Producția de profile obținute la rece; Cod CAEN 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; Cod CAEN 2550 – Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică ; metalurgia pulberilor; Cod CAEN 2593 – Fabricarea firelor din fire metalice ; fabricarea de lanțuri și arcuri in municipiul Rm. Valcea, str. Balciului, nr.155, judetul Valcea. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului, strada Remus Bellu nr.6, Rm. Valcea. Eventualele contestatii si sugestii legate de activitate se vor depune in scris sub semnatura si cu datele de identificare la APM VALCEA. Data limita pana la care se primesc propuneri si contestatii este de 30 zile lucratoare. APM nu ia in considerare propuneri si contestatii care intervin dupa acest termen.

Data anunţului: 01.04.2024

Anunţ public privind decizia etapei de incadrare

Comuna Stoilesti, cu sediul in comuna Stoilesti, sat Stoilesti, str.Principala nr. 1,  judetul Valcea, titulara proiectului „INFIINTARE CAPACITATE DE PRODUCTIE A ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE IN VEDEREA ASIGURARII CONSUMULUI PROPRIU IN COMUNA STOILESTI, JUDETUL VALCEA”, propus a se realiza in comuna Stoilesti, sat Stanesti, judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu nr. 6, Rm. Valcea, in zilele de luni – vineri, intre orele 9-14, precum si la urmatoarea adresa de Internet: www.apmvl.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de Internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea.

Data anunţurilor: 27.03.2024

Anunţ pierdere

Pierdut legitimaţie student nr. 17627, emisă pe numele Matei Raluca Ioana, de Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” – Bucuresti, Facultatea de Stomatologie. Se declară nulă.

Anunţ

Pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea (www.cjvalcea.ro), la secțiunea Integritate Instituțională, subsecțiunea Etică și Integritate, este postat: Raportul anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din cadrul Consiliului Județean Vâlcea, pe anul 2023.

Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. AUTORO S.R.L., cu sediul social in comuna Budesti, sat Racovita, nr. 147, judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul «Amenajare iaz si imprejmuire», propus a fi realizat in comuna Mihaesti, judetul Valcea. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, din Ramnicu Valcea, strada Remus Bellu nr. 6, jud. Valcea si la sediul S.C. AUTORO S.R.L., in zilele de luni- vineri, intre orele 9.00 – 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu nr. 6., Ramnicu Valcea, jud. Valcea.

ANUNŢ PUBLIC

ORAȘUL BĂLCEȘTI, cu sediul în orașul Bălcești, Aleea Petrache Poenaru, nr. 1, titular al proiectului: „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Bălcești pentru perioada 2023-2027“, anunță publicului interesat asupra revizuirii „Strategiei Integrată de Dezvoltare Urbană a Orașului Bălcești pentru perioada 2023-2027“. Consultarea strategiei se poate realiza la: – sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6. Comentariile și sugestiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6, mun. Rm. Vâlcea, judeţul Vâcea.

ANUNŢ PUBLIC

ORAȘUL BĂLCEȘTI, cu sediul în orașul Bălcești, Aleea Petrache Poenaru, nr. 1, titular al proiectului:„EXTINDERE REȚELE INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN ORAȘUL BĂLCEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA“, anunță publicului interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: :„EXTINDERE REȚELE INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN ORAȘUL BĂLCEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA“ , propus a fi amplasat în județul Vâlcea, comuna Ghioroiu, satul Știrbești. 1) Proiectul deciziei și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu, nr. 6, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14 și la următoarea adresă de internet: www.apmvl.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet  a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea.

ANUNT PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA DAESTI cu sediul in comuna Daesti, sat Sanbotin, judetul Valcea anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „INFIINTARE SISTEM ALIMENTARE CU APA POTABILA DIN PUTURI FORATE, COMUNA DAESTI, JUDETUL VALCEA”, propus a se realiza in comuna Daesti, satul Babuesti, judetul Valcea. Informatile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea: strada Remus Bellu nr. 6, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-14.00. Observatile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu nr. 6.

Data anunţului: 22.03.2024

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SĂRDĂRESCU NICOLAE pentru ORAȘUL HOREZU cu sediul in oraș Horezu, strada 1 Decembrie, nr.7, judetul Valcea titular al proiectului ,, Modernizare rețele de alimentare cu apă si extindere rețele de canalizare in orașul Horezu’’, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Valcea: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Modernizare rețele de alimentare cu apa si extindere rețele de canalizare in orașul Horezu’’, propus a fi amplasat în orașul Horezu, satele Urșani,Tănăsești, Râmești, Romanii de Jos, Romanii de Sus, Fagului, Bivolariei, Neagota, Lunga, Cârjeu, județul Vâlcea. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, județul Vâlcea în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmvl.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Data anunţului: 14.03.2024

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

TOP COMPANY SRL cu sediul in oras Brezoi, str. Lotrului, nr.1, judetul Valcea, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:Recompartimentare, modernizare si extindere cladire existenta cu hala de productie P+1E retras; Construire imprejmuire proprietate”, propus a fi amplasat in municipiul Rm. Valcea, str. Lespezi, nr.167, judetul Valcea. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Valcea, din localitatea Rm. Valcea, str. Remus Bellu, nr. 6, în zilele de luni-vineri, între orele 9,00 – 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Valcea.

Data anunţului: 14.03.2024

ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Consiliul Județean Vâlcea anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar în județul Vâlcea – Zona 2”, propus a fi realizat în județul Vâlcea, comuna Pesceana, satul Negraia. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediul Vâlcea, județul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada Remus Bellu nr.6 și la sediul Consiliului Județean Vâlcea, județul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.1, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediul Vâlcea, strada Remus Bellu nr.6.

Data anunţului: 14.03.2024

ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Consiliul Județean Vâlcea anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar în județul Vâlcea – Zona 2”, propus a fi realizat în județul Vâlcea, comuna Popesti, satul Meieni, strada Calea Firijbii. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediul Vâlcea, județul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada Remus Bellu nr.6 și la sediul Consiliului Județean Vâlcea, județul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.1, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediul Vâlcea, strada Remus Bellu nr.6.

Data anunţului: 14.03.2024

ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Consiliul Județean Vâlcea anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar în județul Vâlcea – Zona 2”, propus a fi realizat în județul Vâlcea, comuna Stoilesti, satul Stanesti. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediul Vâlcea, județul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada Remus Bellu nr.6 și la sediul Consiliului Județean Vâlcea, județul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.1, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediul Vâlcea, strada Remus Bellu nr.6.

Data anunţului: 14.03.2024

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Consiliul Judeţean Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu, nr.1, titular al proiectului ”Modernizare DJ 703F Râmnicu Vâlcea-Fedeleșoiu- Runcu- Valea Babei- Limită Județ Argeș” propus a fi realizat în mun. Râmnicu Vâlcea, com Dăești și Runcu, județul Vâlcea, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, str. Remus Bellu, nr.6, în zilele de luni-vineri, între orele 900- 1400, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmvl.anpm.ro.
2. Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.

Data anunţului: 14.03.2024

ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Consiliul Județean Vâlcea  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar în județul Vâlcea – Zona 1”, propus a fi realizat în județul Vâlcea, comuna Berislăvești, satul Berislăvești, punct ”Vărzărie”. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediul Vâlcea, județul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada Remus Bellu nr.6 și la sediul Consiliului Județean Vâlcea, județul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.1, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediul Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 6.

Data anunţului: 14.03.2024

ANUNŢ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Consiliul Județean Vâlcea  anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul  „Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar în județul Vâlcea – Zona 1”, propus a fi realizat în județul Vâlcea, comuna Vaideeni, satul Vaideeni. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediul Vâlcea, județul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada Remus Bellu nr.6 și la sediul Consiliului Județean Vâlcea, județul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu nr.1, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediul Vâlcea, strada Remus Bellu nr.6..

Data anunţului: 14.03.2024

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Primăria Tetoiu reprezentată prin primar Herăscu Viorel, cu sediul în comuna Tetoiu, satul Tetoiu, strada principală, judeţul Vâlcea, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Asfaltare şi modernizare drumuri locale în zona Băroiu, comuna Tetoiu, judeţul Vâlcea”, ce urmează a se desfăşura în judeţul Vâlcea, comuna Tetoiu, sat Tetoiu, sat Băroiu. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 6, în zilele de luni – vineri, între orele 9.00 – 14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vâlcea, strada Remus Bellu nr. 6.

Data anunţului: 14.03.2024

ANUNT PUBLIC privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

S.C. NOBASCOM CONSTRUCT S.R.L., cu sediul social in mun. Ramnicu Valcea, Aleea Stejarului, Nr. 1, Bl. C16, Sc. C, Ap. 3, parter, judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul « Amenajare helesteu si imprejmuire, in oras Babeni, judetul Valcea », propus a fi realizat in oras Babeni, judetul Valcea. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu nr. 6 si la sediul S.C. NOBASCOM CONSTRUCT S.R.L., in zilele de luni – vineri, intre orele 9.00 – 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, strada Remus Bellu nr. 6., Ramnicu Valcea, jud. Valcea.

Data anunţului: 14.03.2024

ANUNT PUBLIC LA SOLICITAREA AUTORIZATIEI DE MEDIU

S.C. CALIMANESTI – CACIULATA S.A., cu sediul social localitatea Calimanesti, str. Calea lui Traian, nr. 910-912-914, judetul Valcea, a depus documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru urmatoarele activitati: – cod CAEN:  3821 – tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului, strada Remus Bellu, nr. 6, Rm. Valcea, jud. Valcea. Eventualele contestatii si sugestii legate de activitate se vor depune in scris sub semnatura si cu datele de identificare la APM VALCEA. Data limita pana la care se primesc propuneri si contestatii este de 30 zile lucratoare.

Data anunţului: 12.03.2024

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

BIOSAN SRL cu sediul in orasul Calimanesti, str. Calea lui Traian, nr.735, judetul Valcea, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:“Construire complex hotelier D+P+6E, cu dotari sustenabile”, propus a fi amplasat in orasul Calimanesti, str. Calea lui Traian, nr.735, judetul Valcea. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Valcea, din localitatea Rm. Valcea, str. Remus Bellu, nr. 6, în zilele de luni-vineri, între orele 9,00 -14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Valcea.

Data anunţului: 12.03.2024

Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire judeţ: Vâlcea / Denumire UAT: MĂCIUCA / Sectorul cadastral: 42 – O.C.P.I. Vâlcea anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 42 din UAT MĂCIUCA, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Data de început a afişării: 15.03.2024 / Data de sfârşit a afişării: 14.05.2024 / Adresa locului afişării publice: Primăria com.MĂCIUCA, jud. Vâlcea; Repere pentru identificarea locaţiei: sediul Primăriei com. MĂCIUCA. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei com. MĂCIUCA. Alte indicaţii utile pentru cei interesaţi: documentele tehnice ale cadastrului se pot vizualiza şi la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf_docs/. Informaţii privind Programul Naţional de cadastru şi carte funciară se pot obţine pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

Data anunţului: 12.03.2024

Anunţ

UAT COMUNA MĂCIUCA, titular al proiectului « ÎNFIINŢARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE ŞTEFĂNEŞTI, ZĂVOIENI, MĂLDĂREŞTI, MĂCIUCENI, BOCŞA, OVESELU, BOTORANI, POPEŞTI ŞI CIOCĂNARI DIN COMUNA MĂCIUCA, JUDEŢUL VÂLCEA » anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  APM Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul « ÎNFIINŢARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE ŞTEFĂNEŞTI, ZĂVOIENI, MĂLDĂREŞTI, MĂCIUCENI, BOCŞA, OVESELU, BOTORANI, POPEŞTI ŞI CIOCĂNARI DIN COMUNA MĂCIUCA, JUDEŢUL VÂLCEA » propus a fi amplasat în judeţul Vâlcea, comuna Măciuca satele: Ştefăneşti, Zăvoieni, Mădăreşti, Măciuceni, Bocşa, Oveselu, Botorani, Popeşti şi Ciocănari. 1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmvl.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului. (PRIMAR – Mugurel Mărcoianu)

Data anunţului: 08.03.2024

ANUNT PUBLIC LA SOLICITAREA AVIZULUI DE GOSPODARIRE A APELOR

S.C. NOBASCOM CONSTRUCT S.R.L., cu sediul social mun. Ramnicu Valcea, Aleea Stejarului, Nr. 1, Bl. C16, Sc. C, Ap. 3, parter, judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizului de gospodarire a apelor pentru investitia «Amenajare helesteu si imprejmuire in oras Babeni, jud. Valcea». Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare sau care intentioneaza sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa la sediul Administratiei Bazinale de Apa Olt, din Ramnicu Valcea,  strada Remus Bellu, nr. 6, judetul Valcea si la sediul Primariei orasului Babeni, intre orele 8,00 – 16,00.

Data anunţului: 05.03.2024

ANUNŢ PUBLIC LA SOLICITAREA AUTORIZAŢIEI DE MEDIU

S.C. TIMMIXDEEA S.R.L., cu sediul social în sat Dealul Padurii, comuna Cotmeana, str. Principala, nr. 22, judeţul Vâlcea, a depus documentaţia tehnică în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activităţile de_cod CAEN 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor – Spălătorie Auto cu punct de lucru în comuna Milcoiu, sat Tepsenari, judeţul Vâlcea. Eventualele contestatii si sugestii legate de activitate se vor depune in scris sub semnatura si cu datele de identificare la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului, strada Remus Bellu, nr. 6, Rm. Valcea. Data limita pana la care se primesc propuneri si contestatii este de 30 de zile lucratoare. APM Vâlcea nu ia în considerare contestaţiile şi sugestiile care intervin după această dată.

Data anunţului: 05.03.2024

Anunţ de participare la licitaţie pentru închiriere domeniul privat

1) Autoritatea contractantă, Comuna Stoilesti, cu sediul în localitatea Stoilesti, strada Principala, nr. 78, sectorul/judeţul Valcea , cod poștal: 247645, numar telefon 0250762016, cod de identificare fiscală: 2541142, e-mail: primariastoilesti@yahoo.com. 2) Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Clădire, Centru Multifuncțional de Servicii Sociale, situată în intravilanul Comunei Stoilești, localitatea Stoilești, sat Urși, județul Vâlcea, în punctul „Grădinița”, în suprafață utilă de 136,38 m.p., aparținând domeniului privat al Comunei Stoilești, înscrisă în CF nr. 36765, număr cadastral 36765, cu destinația realizarea unor activități economice sau sociale. Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 57 din data de 29.09.2023. 3) Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1.) Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Stoilești. 3.2.) Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Achiziții Publice al Comunei Stoilești, comuna Stoilești, sat Stoilești, strada Principală nr. 78, județul Vâlcea. 3.3.) Depunerea contravalorii documentației, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei, se poate achita cu numerar la Casieria Comunei Stoilești. 3.4.) Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 20.03.2024, ora 12.00. 4. ) Informaţii privind ofertele 4.1. ) Data limită de depunere a ofertelor: 29.03.2024, ora 12.00. 4.2. ) Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Comunei Stoilești, comuna Stoilești, sat Stoilești, strada Principală nr. 78, județul Vâlcea. 4.3. ) Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar. 5. ) Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:  01.04.2024, ora 10.00, la sediul Comunei Stoilești, comuna Stoilești, sat Stoilești, strada Principală nr. 78, județul Vâlcea. 6. ) Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Vâlcea, localitatea Râmnicu Vâlcea, strada Scuarul Revoluției nr.1, județul Vâlcea, telefon: 0250739120, fax: 0250732207, email: tr-valcea@just.ro. 7. ) Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 04.03.2024.

Data anunţului: 28.02.2024

Anunţ public

Pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea (www.cjvalcea.ro), la secțiunea Transparență Decizională, subsecțiunea Proiecte de acte administrative cu caracter normativ supuse dezbaterii publice, sunt postate: Proiectele de hotărâri privind atribuirea licențelor de traseu pentru Loturile 01, 06, 10, 18, 23, 27, 30 și 36 din cadrul procedurii de achiziție sectorială privind „Delegarea gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate la nivelul județului Vâlcea.

Data anunţului: 28.02.2024

Anunţ public

Pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea (www.cjvalcea.ro), la secțiunea Transparență Decizională, subsecțiunea Proiecte de acte administrative cu caracter normativ supuse dezbaterii publice, sunt postate: Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea.

Data anunţului: 28.02.2024

ANUNȚ DE PARTICIPARE

 1. Autoritatea contractantă, Judeţul Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada General Praporgescu, nr. 1, judeţul Vâlcea, telefon 0250/732.901, fax 0250/735.617, e-mail: consiliu@cjvalcea.ro sau consiliuljudeteanvalcea@gmail.com, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul 2024.
 2. Județul Vâlcea invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile sport, cultură, tineret, turism și culte religioase.
 3. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, precum şi Regulamentele privind acordarea de finanțare nerambursabilă, se pot descărca de pe site-ul www.cjvalcea.ro – Secţiunile „Anunţuri” și „Situația anuală a finanțărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial – Legea nr. 350/2005”, sau se pot procura de la sediul autorității finanțatoare, Compartimentul Învăţământ, Cultură, Sănătate şi Sport, telefon 0250/732901/int. 119, începând cu data de 01 martie 2024.
 4. Sursa de finanțare a contractelor în valoare totală de 2.020 mii lei este bugetul propriu al Județului, defalcată pe domenii, după cum urmează: • Acțiuni și programe sportive – 970,00 mii lei; • Programe, proiecte și acțiuni în domeniul cultural – 250,00 mii lei; • Activități de tineret – 100,00 mii lei; • Acțiuni de promovare și turism – 100,00 mii lei; • Programe, proiecte și acțiuni în domeniul cultelor religioase – 600,00 mii lei.
 5. Data-limită de depunere a propunerilor de proiecte este 01 aprilie 2024, ora 16:30, la sediul autorității finanțatoare, str. General Praporgescu, nr. 1, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea – Registratură.
 6. Perioada de selecţie şi evaluare a proiectelor va fi 02 – 04 aprilie 2024.
 7. Va avea loc o singură sesiune de selecție, iar în cazul în care va exista un singur participant/domeniu, procedura de selecţie se va repeta, în condiţiile legii.

Programul Anual și Anunțul de Participare au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr.34/21.02.2024 și nr.38/27.02.2024.

Data anunţului: 27.02.2024

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETATII OLTCHIM S.A. RM. VÂLCEA

Subscrisele,

ROMINSOLV S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii nr.223, etaj 4, sector 3, număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO II 0122/2006, reprezentată prin partener Mircea Deaconu, Şi

BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Învingătorilor nr. 24, Clădirea Victory Business Center, Et. 3, Sector 3, număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO II 0239/2006, reprezentată prin Partener Ovidiu Bicu,

având calitatea de lichidatori judiciari ai societatii Oltchim SA Rm. Vâlcea – societate în faliment, cu sediul social în Rm. Vâlcea, str. Uzinei nr.1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului  sub numărul J38/219/1991, cod unic de înregistrare RO1475261, conform Sentinței nr.663 din data de 08.05.2019 pronunțate de Tribunalul Vâlcea, în dosarul 887/90/2013,

În temeiul prevederilor art. 3 pct. 26 coroborat cu art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, Legii nr.31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Actului Constitutiv actualizat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1/09.10.2014 al societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (denumită în continuare “AGOA”) la sediul BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL din Bucuresti, Victory Business Center, str. Invingatorilor nr.24, etaj 4 sector 3, în data de 19.03.2024, ora 12:00, pentru toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 09.03.2024, considerată dată de referință. În cazul în care la data de 19.03.2024 nu se vor întruni condițiile de cvorum pentru ca “AGOA” să delibereze și să voteze în mod valabil ordinea de zi, sedinţa se va desfășura în data de 20.03.2024, ora 12:00 în același loc,  cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI  PENTRU “AGOA”  ESTE URMĂTOAREA: 

 1. Revocarea mandatului Administratorului special, avand in vedere renuntarea domnului Stanescu Nicolae Bogdan Codrut la mandatul detinut, incepand cu data de 14.06.2023.
 2. Desemnarea unui nou Administrator special al societatii OLTCHIM S.A. in conformitate cu dispozitiile art. 3 pct. 26 coroborate cu cele ale art. 18 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
 3. Împuternicirea dnei Florinela Gheorghita pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii „AGOA” din data de 19/20.03.2024 la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
 4. Aprobarea datei de 05.04.2024, ca dată de înregistrare,

a) Dreptul acționarilor de a participa la „AGOA”

La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societăţii la data de referință (09.03.2024), personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant ( pe bază de procură specială) și prin corespondență (pe baza de buletin de vot prin corespondență). Accesul acționarilor și/sau votul prin corespondență al actionarilor îndreptățiți să participe la ședința „AGOA” este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) iar în cazul persoanelor juridice cu un act de identitate al reprezentantului legal însoțit de un document oficial care îi atestă această calitate (certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului ”AGOA”). Reprezentanţii acţionarilor persoane fizice vor fi identificaţi pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere pentru cetăţenii străini), însoţit de procura specială semnată de acţionarul persoană fizică. Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice îşi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere pentru cetăţenii străini) şi a unui certificat constatator eliberat de registrul comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal care să ateste calitatea de reprezentant legal al semnatarului procurii speciale, însotite de procura specială semnată şi după caz ştampilată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridica trebuie sa fie emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului „AGOA”. Toate documentele, cu excepţia documentelor de identitate, prezentate într-o limbă straină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducator autorizat, în limba română sau în limba engleză. Traducerile legalizate ale documentelor vor fi reţinute de societate. Instituţiile de credit care prestează servicii de custodie pentru acţionarii societăţii pot participa şi vota în cadrul „AGOA” în baza unei procuri speciale semnată de acţionar, însoțită de o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul instituţiei de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:(i) prestează servicii de custodie pentru respectivul acţionar; (ii)instrucţiunile din procură sunt identice cu instrucţiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituţia de credit pentru a vota în numele respectivului acţionar;(iii)procura specială este semnată de acţionar.

b) Procurile speciale şi Buletinele de vot prin corespondenţă

Un exemplar, în original, al procurii speciale şi/sau a formularului de vot prin corespondenţă, completate fie în limba romană, fie în limba engleză şi semnate, se vor depune/expedia în plic închis,  astfel încât sa fie înregistrate la societate  pânâ cel târziu la data de 15.03.2024, ora 12:00. Procurile speciale pot fi transmise şi prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronică, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 15.03.2024, ora 12:00 adresa oltchim@oltchim.com, menţionând la subiect „Pentru AGOA din 19/20.03.2024”. La data desfăşurării adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii speciale, în cazul în care a fost transmisă prin e-mail cu semnatură electronică extinsă încorporată. Procurile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă care nu sunt înregistrate la societate până la data şi ora menţionate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi de vot în „AGOA”.

c) Dreptul acţionarilor de a adresa întrebări referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi

Orice acţionar interesat are dreptul să adreseze, în scris, întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate la societate, până în data de 04.03.2024. Societatea va formula un răspuns general pentru întrebările cu acelaşi conţinut. Răspunsul la întrebările acţionarilor va fi dat în cadrul şedintei sau va fi disponibil pe pagina web a societăţii, în format întrebare-răspuns. Dreptul de a adresa întrebări şi obligaţia societăţii de a răspunde vor fi condiţionate de protejarea confidenţialităţii şi a intereselor comerciale ale societăţii. Toate documentele, cu excepţia documentelor de identitate, prezentate într-o limbă straină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

d) Dreptul actionarilor de a face propuneri privind desemnarea administratorului special

Orice actionar poate transmite, in scris, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii pana cel mai tarziu la data de 04.03.2024, propuneri de administrator special care poate fi persoana fizica sau juridica insotita de urmatoarele documente: • Propunerea propriu-zisa a candidatului • Curriculum vitae al candidatului propus, datat si semnat in cazul propunerii candidatilor persoane fizice • Copia certificatuui de inregistrate si un certificat constatator in cazul propunerii candidatilor persoane juridice. Lista candidatilor propusi pentru functia de administrator special va fi actualizata pe masura receptionarii propunerilor, respectiv pana in data de 04.03.2024 si va putea fi consultata la cerere sau pe pagina web a societatii. Actionarii vor inscrie in Procura speciala/Buletinul de vot prin corespondenta numai persoanele inscrise in lista pusa la dispozitie de societate in conditiile de mai sus.

LICHIDATOR JUDICIAR, ROMINSOLV SPRL, prin partener – Mircea Deaconu

LICHIDATOR JUDICIAR, BDO BUSINESS RESTRUCTURING  SPRL, prin partener – Ovidiu Bicu

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Data anunţului: 27.02.2024

S.C. BAILE GOVORA S.A. / CONSILIUL  DE ADMINISTRATIE

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al SC BĂILE  GOVORA SA cu sediul în Băile  Govora, str. Tudor Vladimirescu nr.119, jud.Vâlcea, înregistrată la O.R.C. Vâlcea sub nr. J38 / 632 / 1991, cod unic de înregistrare RO1482277, intrunit in sedinta in data de 26.02.2024, convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor societăţii pentru data de 05.04.2024 orele 12:00  la Hotel Palace, situat în Băile Govora , str. Parcului,  nr. 1 pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 20.03.2024,  iar in caz de neintrunire a cvorumului , se convoaca in data de 06.04.2024 la aceeasi ora , in acelasi loc, cu următoarea ordine de zi:

1.Discutarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2023 in baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, auditorul financiar, auditorul intern, repartizarea profitului si fixarea dividendului.

2.Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023.

3.Fixarea remuneratiei administratorilor pentru exercitiul anului 2024.

4.Aprobarea nivelului maxim pentru asigurare de raspundere profesionala si a cotei de prima pentru administratorii si directorii societatii.

5.Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de activitate si a bugetului de investitii pentru exercitiul financiar al anului 2024.

6.Prelungirea mandatului auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar

7.Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru contractarea de credite de la banci si alte institutii financiare

8.Discutarea privind aprobarea proiectului, a bugetului total si a indicatorului tehnico-economici ai proiectului privind depunerea acestuia in cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Imbunatatirea Competitivitatii si a Inovarii in microintreprinderi si IMM-uri, Apelul de proiecte: PR SVO/152/PRSVO_P1/OP1: – Discutarea si aprobarea resurselor financiare necesare contributiei proprii la valoarea eligibila a proiectului, finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, atat in perioada de implementare, cat si in perioada de durabilitate a proiectului; – Desemnarea unui reprezentant legal sa reprezinte societatea in relatia cu Autoritatea de Management pentru Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, sau orice alt organism abilitat de a efectua verificari asupra modului de utilizare a finantarii nerambursabile, sa semneze si sa transmita in aplicatia MySMIS2021/SMIS2021+, pe mail sau fizic, Cererea de finantare, Declaratiile si orice alte documente necesare pentru depunerea si implementarea proiectului ce urmeaza sa fie depus in cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Imbunatatirea Competitivitatii si a Inovarii in microintreprinderi si IMM-uri, Apelul de proiecte: PR SVO/152/PRSVO_P1/OP1.

9.Discutarea realizarii unei investitii in cadrul Programului-cheie 1: Surse regenerabile de energie si stocarea energiei. Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum, prin Fondul de Modernizare: –Mandatarea Consiliului de Administratie al societatii sa aprobe propunerea de proiect in cadrul apelului Surse regenerabile de energie si stocarea energiei. Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum, prin Fondul de Modernizare; – Mandatarea Consiliului de Administratie sa numeasca un reprezentant legal al societatii sa reprezinte societatea in relatia cu Ministerul Energiei, si orice alt organism abilitat de a efectua verificari asupra modului de utilizare a finantarii nerambursabile, /depuna/semneze toate documentele aferente proiectului, inclusiv contractele cu tertii, in cadrul apelului – Surse regenerabile de energie si stocarea energiei. Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile

10.Stabilirea datei de inregistrare 08.04.2024.

Acţionarii pot participa la AGA personal sau pot fi reprezentaţi de alţi acţionari pe bază de procuri speciale. Procurile speciale se pot obtine de la compartimentul actionariat al societatii, se utilizeaza conform normelor legale si se pot depune cu 48 de ore inainte de data de intrunirii adunarii generale.  Alte informatii se pot obtine la tel. 0250770531.

Materialele care se prezinta la adunarea generala pot fi consultate la sediul societatii cu 5 zile inainte de data adunarii generale.

PREŞEDINTE C.A., STĂNESCU CONSTANTIN – DORU

–––––––––––––––––––-

Dată anunţuri: 21.02.2024

Anunţ

Pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea (www.cjvalcea.ro), la secțiunea Transparență Decizională, subsecțiunea Proiecte de acte administrative cu caracter normativ supuse dezbaterii publice, sunt postate:

Proiectele de hotărâri privind atribuirea licențelor de traseu pentru Loturile 15, 51, 64 și 75 din cadrul procedurii de achiziție sectorială privind „Delegarea gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate la nivelul județului Vâlcea.

Anunţ

Pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea (www.cjvalcea.ro), la secțiunea Transparență Decizională, subsecțiunea Proiecte de acte administrative cu caracter normativ supuse dezbaterii publice, este postat: Proiectul de hotărâre privind completarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Județului Vâlcea pentru perioada 2023-2030, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.61 din 28 martie 2023.

Dată anunţ: 14.02.2024

CONVOCARE A.G.E.A şi A.G.O.A – UNIVERS S.A.

Denumirea entitatii emitente: Societatea UNIVERS S.A. / Sediul social: Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria, nr. 4, județ Vâlcea / Tel-fax: 0250.731.895, 0250.735.341 / CUI: RO 1469.006 / Nr. Ordine la Registrul Comerțului: J38/108/1991

CONVOCARE A.G.E.A si A.G.O.A din data de 28/29.03.2024

Consiliul de Administratie al Societatii  UNIVERS S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Vâlcea sub nr. J38/108/1991, avand CUI RO1469.006 si capitalul subscris si varsat de 1.991.605 lei, intrunit in sedinta din data de 9 februarie 2024, convoaca in temeiul Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 si in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) pentru data de 28 martie 2024, ora 11.00, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) pentru data de 28 martie 2024, ora 13, la sediul societatii din Ramnicu Valcea, Str. Regina Maria nr.4, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilortinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 4martie 2024, considerata data de referinta.

Daca nu sunt indeplinite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”) pentru data de 29 martie 2024 ora 11.00, si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”) pentru data de 29martie 2024, la ora 13, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

 1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare individuale ale anului 2023, intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar Extern;
 2. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2023;
 3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2023, in suma de 1.607.936lei, conform propunerii Consiliului de Administratie: – Repartizarea intregului profit net al exercitiului financiar 2023, in suma de1.607.936lei, la Alte Rezerve, pentru surse proprii;
 4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2024;
 5. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii, cu posibilitatea de substituire de catre Directorul General, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta Societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central si la orice alte autoritati competente;
 6. Aprobarea datei de 12.04.2024 ca data de inregistrare si a datei de 11.04.2024 ca „ex-date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor adoptate.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

 1. Aprobarea efectuării de către Consiliul de Administrație de tranzacții pe piața de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maxima de 21.5.00..000 lei (douazeci si unu milioane cinci sute de mii lei), pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor;
 2. Aprobarea datei de 12.04.2024 ca data de inregistrare si a datei de 11.04.2024 ca „ex-date”, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor adoptate;
 3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituire de către Directorul General, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate, pentru a reprezenta Societatea și pentru a efectua toate activitățile si formalitățile de publicitate, de înregistrare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central și la orice alte autorităti competente.

Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial; b) de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale. Drepturile prevazute anterior, pot fi exercitate numai in scris, propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Actionarii pot exercita drepturile prevazute anterior, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. Propunerile şi întrebările acţionarilor, precum şi documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise: – fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poştă sau servicii de curierat la Societatea UNIVERS S.A., Municipiul Ramnicu Valcea, str.regina Maria, nr.4, jud.Valcea, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generală a Acţionarilor din 28/29martie 2024– Propuneri”, respectiv “Pentru Adunara Generală  a Acţionarilor din 28/29martie 2024 – Întrebări”; – fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2.001R privind semnatură electronică – prin e-mail, la adresaoffice@univers-valcea.ro, menţionând la subiect: “Pentru Adunarea Generală  a Acţionarilor din 28/29martie 2024– Propuneri”, respectiv “Pentru Adunara Generală a Acţionarilor din 28/29martie 2024 – Întrebări”. Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.univers-valcea.ro. Solicitarile actionarilor mentionate la alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii. În vederea identificării si a dovedirii calitătii de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute. Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii   www.univers-valcea.ro. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal. Dovada calitatii de reprezentant legal a persoanei juridice se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acţionarilor. Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate si imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice. In cazul participarii la AGA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale, conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.univers-valcea.ro. Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a Convocatorului AGA, formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta se gasesc pe website-ul societatiiwww.univers-valcea.ro. Proiectele de hotarare a AGA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data de 09.02.2024, ora 18:30, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.univers-valcea.ro si la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 10.00 – 14.00. Consiliul de Administrație informează acționarii cu privire la faptul că, în cadrul Adunărilor Generale ale Acționarilor societății UNIVERS S.A., poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi nu reprezintă un vot exprimat. Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00 – 14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei – partea a IV-a.

(presedinte al Consiliului de Administratie – Negoita Costin Teodora)

Dată anunţ: 25.01.2024

ANUNŢ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

ORAȘUL OCNELE MARI, prin PRIMAR SASU REMUS GABRIEL, cu sediul în oraș Ocnele Mari, strada Al. I. Cuza, nr. 37, județul Vâlcea, aduce la cunoștiința publicului interesat că pentru prima versiune a planului PUG SI RLU ORAȘ OCNELE MARI, amplasat în oraș Ocnele Mari, județul Vâlcea, decizia etapei de încadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fără aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea, Rm. Vâlcea, str. Remus Bellu nr.6, jud. Vâlcea.

Dată anunţ: 23.01.2024

ANUNT PUBLIC LA SOLICITAREA AUTORIZATIEI DE MEDIU

S.C. REMSERVICE S.R.L., cu sediul social in comuna Maciuca, sat Oveselu,  judetul Valcea, a depus documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru activitatea: cod CAEN: 0812- extractia nisipului si pietrisului, in comuna Prundeni, sat Zavideni, punct „La Balastiera”, jud. Valcea. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului, strada Remus Bellu nr. 6, Rm. Valcea, jud. Valcea. Eventualele contestatii si sugestii legate de activitate se vor depune in scris sub semnatura si cu datele de identificare la APM VALCEA. Data limita pana la care se primesc propuneri si contestatii este de 15 zile lucratoare. APM nu ia in considerare propuneri si contestatii care intervin dupa acest termen.

Dată anunţ: 09.01.2024

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Primăria Orașului Băle Govora, cu sediul în orașul Băile Govora, strada Tudor Vladimirescu, nr. 113, județul Vâlcea, titulara proiectului „MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL BĂILE GOVORA: CIREȘULUI, MĂRĂȘEȘTI, NUFERILOR, OITUZ ȘI STEJARULUI, JUDETUL VÂLCEA”, propus a fi realizat în orașul Băile Govora, străzile Cireșului, Mărășești, Nuferilor, Oituz și Stejarului, județul Vâlcea, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

 1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr, 6, Rm. Vâlcea. în zilele de luni-vineri. între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet www.apmvl.anpm.ro.
 2. Publicul interesat poate înainta comentarii /observatii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Vâlcea.
Back to top button