Ancheta

INFORMARE APAVIL privind acţiuni specifice de verificare şi control desfăşurate în luna iunie 2023

APAVIL S.A., prin Serviciul Control Clienţi, a desfăşurat şi în luna iunie 2023 acţiuni de verificare şi control în vederea depistării utilizatorilor cu branşamente frauduloase, a utilizatorilor fără contract de furnizare (cu branşamente clandestine), cu racorduri de canalizare nedeclarate sau cu surse proprii de apă necontorizate, dar care evacuează apa uzată în reţeaua publică de canalizare. De asemenea, au fost verificate integritatea sigiliilor la apometrele montate în căminele de branşament şi etanşeitatea legăturilor, în vederea eliminării pierderilor din reţea.
În urma acţiunilor de verificare a clienţilor în perioada 01-30.06.2023, efectuate în municipiul Râmnicu-Vâlcea, Vlădeşti, Galicea şi Vaideeni s-au depistat:
– 2 branşamente fără contracte, care consumau apă, cu apometre în instalaţie (Rm. Vâlcea şi Vlădeşti);
– 1 branşament fraudulos (Vaideeni);
– 22 branşamente fără contracte, fără apometre în instalaţie, la Galicea. S-a procedat la blindarea branşamentelor până la intrarea în legalitate.
De asemenea, în cazurile în care s-a constatat existenţa unui prejudiciu, s-a luat măsura recuperării acestuia şi a intrării în legalitate.
Atragem atenţia consumatorilor că furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare constituie infracţiune în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se pedepseşte potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, aşa cum este prevăzut în Legea serviciilor comunitare pentru utilităţi publice (nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare), art. 46, alin. 1: „ Constituie infracţiune în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se pedepseşte potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare, fapta săvârşită cu intenţie privind furtul de apă din sistemul de alimentare cu apă.” De asemenea, pentru situaţiile de consum clandestin, prejudiciul adus societăţii se stabileşte conform Ordinului 29/N/1993 al MLPAT – Ordin pentru aprobarea Normativului – cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici.
Acţiunile de verificare ale APAVIL S.A. vor continua în toată aria sa de operare, pentru identificarea branşamentelor frauduloase şi clandestine de apă, care conduc la reducerea debitului de apă şi diminuează eforturile operatorului de asigurare a serviciilor în condiţii optime, fiind afectaţi astfel toţi consumatorii.
Pentru stoparea acestor acţiuni ilegale de furt de apă din sistemul public de alimentare cu apă, rugăm persoanele care sesizează orice situaţie care pare suspectă în acest sens să anunţe reprezentanţii APAVIL S.A. la sediul societăţii din Str. Carol I nr.3-5, la Dispeceratul Apavil S.A. – 0350 802 160 sau pe adresa de e-mail control.clienti@apavil.ro
• COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS – MEDIA AL SOCIETĂŢII APAVIL S.A.

Articole Similare

Back to top button