Economie

Recipienti pentru colectarea deseurilor de tip organic

Recipienţi pentru colectarea deşeurilor de tip organic

În urma studiilor efectuate, s-a constatat că gunoiul menajer din România conţine peste 50 % deşeuri organice [ICIM, 1999]. Analizele deşeurilor menajere, realizate la Râmnicu Vâlcea în anii 2000/2001, au oferit o proporţie chiar şi mai mare, de circa 70% (>200 kg/loc*an). Colectarea separată şi tratarea biologică a acestei fracţiuni din deşeuri pot determina o reducere semnificativă a cantităţii de deşeuri rămase, reducere care nu poate fi realizată prin alte sisteme pentru materiale valorificabile. Compostarea gunoiului menajer, aşa cum a fost practicată în alte ţări ca de ex. în Germania până la mijlocul anilor ‘80, s-a dovedit inadecvată, deoarece, din cauza conţinutului ridicat de impurităţi şi substanţe dăunătoare din materiale, se producea un compost de calitate scăzută, iar acest lucru crea probleme la vânzare. Între timp, colectarea selectivă şi tratarea biologică (compostare, fermentare) a fracţiunii organice s-au impus în majoritatea ţărilor UE.

Cantitatea de deşeu organic şi cota de colectare
Cantitatea de material organic obţinută în propria gospodărie depinde mult de obişnuinţele de cumpărare şi de preparare a alimentelor, de proporţia de resturi din grădină, de anotimp şi de gradul de valorificare a acestor materiale pe propriul teren. Graficul evoluţiei cantităţilor de deşeuri organice ilustrează un punct clar de minim iarna, din decembrie până în februarie, un punct de maxim primăvara, şi unul şi mai accentuat toamna. Aceste oscilaţii în funcţie de anotimp pot fi observate de obicei mai uşor în locuinţe prevăzute cu mari porţiuni de grădină, decât în zone urbane dens populate.

Tipul recipienţilor de colectare
Pentru colectarea deşeurilor, mai ales a celor grele, ca deşeurile organice, trebuie folosiţi recipienţi mari pentru deşeuri, standardizaţi, tip pubelă, deoarece aceştia sunt prevăzuţi cu roţi şi cu margine specială pentru răsturnare. Denumirea unui astfel de recipient este cunoscută în Uniunea Europeană ca „biopubelă”.

Recipient de colectare pentru resturi organice
Colectarea deşeurilor organice în saci este indicată numai în completarea „biopubelei”, pentru a îndepărta de ex. primăvara şi toamna surplusul de deşeu verde. În acest caz, s-a dovedit utilă utilizarea sacilor de hârtie, deoarece aceştia pot fi compostaţi.

Colectarea deşeurilor organice în saci în Goettingen, Germania
Marcarea recipienţilor de colectare
În vederea obţinerii unui compost de o calitate superioară, este important să se instaleze un recipient pentru deşeuri organice, pe care cetăţenii să-l poată distinge uşor de celelalte pubele. Acest lucru încurajează precizia necesară în separare. Astfel, recipienţii pentru deşeul organic trebuie să aibă un aspect diferit de cel al recipienţilor pentru celelalte fracţiuni din deşeuri. Cu ajutorul autocolantelor, recipienţii pot fi distinşi mai uşor şi, de asemenea, se poate recunoaşte ce trebuie pus în respectivul recipient. Conform normelor naţionale şi celor ale Uniunii Europene, pentru deşeul organic se alege o culoare care să poată fi asociată cu acest material valorificabil, respectiv verdele sau maronul.

Recipienţi de colectare a deşeurilor organice
Recipienţi de presortare – „minipubele”
Din experienţa altor ţări europene s-a dovedit că, pentru a mari cota de colectare a deşeurilor rezultate din bucătării, este utilă folosirea recipienţielor de presortare cu un volum între 5 şi 10 l – „minipubelele”. Pe lângă cotele de colectare mai ridicate, s-a putut constata că, prin utilizarea recipienţilor de presortare, scade şi conţinutul în impurităţi al deşeului vegetal. Colectarea deşeurilor organice în pungi de plastic pentru ducerea lor la biopubelă se reduce astfel radical prin folosirea recipienţilor de presortare.
Acest sistem va fi implementat şi la nivelul municipiului în cadrul proiectului ISPA „Managementul integrat al deşeurilor în Râmnicu Vâlcea. În perioada următoare, locuitorii urmează să primească acest recipient gratuit, în cadrul unei vizite la domiciliu – programată înainte de introducerea noului sistem de colectare selectivă şi vor beneficia şi de consiliere din partea echipelor care vor distribui aceste pubele.

Recipient de presortare pentru deşeuri organice („minipubela”)
Modalităţi de întreţinere a recipienţilor de pre-colectare
Prin tapetarea minipubelei cu hârtie de ziar înainte de umplere se poate obţine atât un confort sporit cât şi menţinerea curăţeniei în recipienţii de presortare şi în biopubele. Printre alte efecte pozitive menţionăm captarea apei rezultată din presare şi crearea volumelor goale, acţionând împotriva reacţiilor anaerobe şi, într-o oarecare măsură, a formării mirosurilor neplăcute în biopubelă. Împachetarea resturilor umede din bucătărie în hârtie de ziar sporeşte şi mai mult acest efect. Iarna, prin utilizarea hârtiei de ziar în minipubelă se împiedică îngheţul deşeurilor organice în recipienţi mari (biopubele). O altă posibilitate este folosirea unor săculeţi speciali din hârtie, adaptaţi minipubelei, care să fie distribuiţi în magazine cetăţenilor, contra cost. În ciuda informării cetăţenilor, încă se folosesc des pungi de plastic pentru colectarea resturilor din bucătărie, pungi care ajung în biopubelă şi poluează materiile prime pentru compost. Experienţa colectării selective a deşeurilor organice a arătat că prin furnizarea şi utilizarea săculeţilor din hârtie se poate reduce conţinutul în impurităţi provocat de pungile de plastic.
Utilizarea săculeţilor din hârtie sau a hârtiei de ziar facilitează menţinerea curăţeniei în recipientul de presortare
Conţinutul în impurităţi şi substanţe dăunătoare este o problemă centrală în colectarea selectivă a deşeului organic, deoarece materialele toxice pot fi îndepărtate cu mari dificultăţi şi nu complet. La colectare trebuie deci să se menţină o fracţiune organică pe cât posibil bine sortată. În acest sens, Primăria Râmnicu Vâlcea şi URBAN S.A. intenţionează să demareze un program intens de informare a locuitorilor din oraş, care va include şi activităţi de conştientizare în unităţile de învăţământ începând cu noul an şcolar.
Norme de salubrizare pentru Municipiul Râmnicu Vâlcea
CAPITOLUL II: – Gestionarea deşeurilor urbane
II. 6. Condiţii privind gestionarea fiecărui tip de deşeuri
Art.18. Deşeuri compostabile (fermentabile)
Deşeurile compostabile sunt fracţiuni de origine organică provenite din activitatea casnică şi din alte surse şi cuprind: resturi de bucătărie (resturi de legume, coji şi resturi din fructe, coji de ouă, zaţ de cafea şi de ceai cu pungi de filtru, hârtie de bucătărie şi hârtie de ziar în cantităţi mici, resturi de mâncare), resturi de gradină (tufişuri, frunze, iarbă, flori uscate, etc.), resturi verzi provenite din parcuri şi spatii verzi (resturi de copaci şi arbuşti, crengi, frunze), brazi de Crăciun neîmpodobiţi, resturi organice din pieţe şi întreprinderi.
Colectarea deşeurilor biodegradabile se va realiza în europubele de culoare verde sau maro (biopubele), inscripţionate distinct. Constatarea nerespectării obligaţiei de precolectare selectivă a deşeurilor cade în sarcina operatorului serviciului de salubritate, acesta având obligaţia încunoştiinţării scrise a autorităţii locale.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, Str. G-ral Praporgescu nr. 14,
Direcţia Programe Externe, Tel./ Fax: 0250 / 73 60 81, Direcţia Gospodărie Comunală, Tel.: 73 16 59/ Fax: 73 18 43,

www.primariavl.ro

Sau la SC URBAN SA, Str. Carol I, nr. 30, Bl. D6 parter, Tel. Verde: 0800 800 811, Tel: 73 68 28 / fax: 73 43 95, www.salubritate.ro

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button