Acasă Economie Participantii si obligatiile lor în cadrul programului de colectare diferentiata a deseurilor...

Participantii si obligatiile lor în cadrul programului de colectare diferentiata a deseurilor urb

100
0

 Participanţii şi obligaţiile lor în cadrul programului de colectare diferenţiată a deşeurilor urbane din Râmnic

Întrucât Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea şi URBAN S.A. vor demara programul de colectare diferenţiată a deşeurilor urbane la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, având ca punct de plecare cartierele TROIANU, LENIN SUD, PETRIŞOR, 1 MAI, extinzându-se mai apoi la nivelul întregului oraş, ne propunem ca în rândurile de mai jos sa vă facem cunoscute câteva informaţii privitoare la participanţii acestui program şi obligaţiile generale ale acestora. Programul de colectare diferenţiată a deşeurilor municipale presupune implicarea activă a trei categorii de participanţi: autorităţi ale administraţiei publice locale, respectiv Primăria Mun. Rm. Vâlcea; prestatorul de servicii de salubritate, respectiv URBAN S.A. şi, în cele din urmă, dar nu ultimul din punct de vedere al importanţei, generatorul de deşeuri urbane, cetăţeanul Râmnicului, persoană fizică sau juridică.

Prestatorul serviciilor de salubritate

Salubrizarea în Mun. Rm. Vâlcea se face începând cu 01.01.2006 de către un singur prestator, S.C. URBAN S.A., câştigător al Licitaţiei  publice deschise conform Contractului de Delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare nr.39051/09.12.2005. URBAN S.A. este o companie europeană în strategie şi viziune, cu experienţă în domeniu, care a lansat în 2001 în Bucureşti – Sectorul 6 –  serviciul de colectare diferenţiată a deşeurilor, iniţiind programe de educare, informare şi conştientizare în acest domeniu. Toate aceste calităţi recomandă URBAN S.A. ca pe cel mai important furnizor de soluţii integrate în domeniul gestiunii deşeurilor din România. Acesta şi-a propus ca alături şi cu sprijinul Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea care se recomandă ca fiind un partener cu experienţă, primind trei ani consecutiv Diploma «Oraş în Drum spre Integrare Europeană»  din partea Uniunii Europene, să implementeze un nou concept de colectare a deşeurilor menajere şi nemenajere în municipiu, şi anume conceptul de „COLECTARE SELECTIVĂ”. Conform Normelor de salubrizare pentru Municipiul Rm. Vâlcea, prestatorului de servicii de salubritate îi revin obligaţii privitoare atât la operaţiunile de colectare şi transport,  cât şi la cele de depozitare a deşeurilor municipale. Vă prezentăm în numărul de faţă câteva dintre ele: să respecte orarul de funcţionare pe ore şi zile, conform graficului de colectare şi transport al deşeurilor; să întreţină etichetele de identificare a tipurilor de recipiente de colectare; să efectueze spălarea recipienţilor de colectare a deşeurilor cel puţin o dată pe lună şi a benelor autogunoierelor, la interval de cel mult două zile şi să le dezinfecteze săptămânal; să manevreze recipienţii cu grijă, pentru a evita deteriorarea, poluarea fonică, producerea prafului sau răspândirea deşeurilor în afara autovehiculului; să organizeze activitatea, execuţia amenajărilor necesare şi aplicarea tehnologiei de depozitare controlată, în conformitate cu prevederile legale, în vederea înlăturării posibilităţilor de poluare a mediului înconjurător şi de afectare a populaţiei, dar şi să respecte programul de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare stabilit de Direcţia de Sănătate Publică.

Generatorul de deşeuri urbane

Potrivit aceloraşi Norme de salubritate, printre obligaţiile producătorilor de deşeuri urbane figurează următoarele: încheierea unui contract de prestări servicii cu operatorul de salubritate; declararea numărului real al persoanelor care locuiesc sau desfăşoară în mod curent activităţi în imobil; precolectarea deşeurilor urbane în recipienţi standardizaţi; precolectarea numai în recipiente standardizate de precolectare închiriate şi/sau cumpărate de la operatorul serviciului public de salubritate; precolectarea în condiţii de maximă siguranţă din punct de vedere al sănătăţii oamenilor şi protecţiei mediului, evitarea depăşirii capacităţii de depozitare şi interdicţia incinerării deşeurilor în interiorul recipienţilor de colectare; preselectarea deşeurilor şi depozitarea acestora în recipiente special destinate fiecărui tip de deşeuri (deşeuri compostabile, hârtie-carton, sticlă, materiale plastice…).

Administraţia publică locală

În cadrul programului de colectare selectivă a deşeurilor urbane, următoarele obligaţii revin autorităţii publice locale: să implementeze sistemul de management integrat al deşeurilor urbane; să asigure măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice, pentru conservarea şi protecţia mediului, pentru prevenirea poluării accidentale a mediului, a surselor sau cursurilor de apă prin depozitarea necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni; să monitorizeze activitatea prestatorului de servicii publice de salubrizare şi să urmărească eficientizarea şi modernizarea continuă a acestor servicii; să aprobe actualizarea tarifului pentru serviciul public de salubrizare, precum şi asigurarea accesibilităţii fără discriminare a tuturor cetăţenilor la serviciile de salubrizare.
În numerele viitoare, vom prezenta materiale care să conţină informaţii despre colectarea selectivă – cum se va face, unde trebuie să colectăm, ce trebuie să cunoaştem.

Biroul Marketing şi Comunicare al URBAN S.A. Rm Vâlcea