Politica

Unificarea Apavil-Acvarim trebuie făcută până la sfârşitul acestui an

• Candidatul PD-L la preşedinţia Consiliului Judeţean, Dorel Jurcan este ferm

Continuăm şi în această ediţie să prezentăm alte două capitole din programul electoral al candidatului PD-L la preşedinţia Consiliului Judeţean, Dorel Jurcan, intitulat „Vâlcea, perlă a turismului balnear şi mănăstiresc a României”. Astăzi, cititorii noştri au ocazia să citească măsurile pe care Dorel Jurcan vrea să le ia în ceea ce priveşte sănătatea şi mediul.

Sănătate

În domeniul sănătăţii publice, descentralizarea înseamnă că este necesar să se transfere către administraţia publică locală competente privind conducerea spitalelor comunale, orăşeneşti, municipale, respectiv judeţene.

În acest fel, conducerile spitalelor vor răspunde în faţa aleşilor locali de cheltuirea eficientă a banilor publici, de angajări pe bază de competenţă, de investiţii şi de calitatea actului medical. PD-L sprijină adoptarea unor soluţii de parteneriat public-privat pentru a asigura accesul adecvat la medicamente şi servicii medicale în fiecare localitate. Aleşii noştri locali vor demara proiectele şi procedurile necesare pentru înfiinţare de farmacii şi cabinete medicale conforme cu cerinţele tehnice impuse de UE în toate localităţile. Aleşii PD-L se vor implica în elaborarea de programe de sănătate cu specific local destinate categoriilor defavorizate (bătrâni cu venituri mici, copii din familii numeroase, populaţie rromă, familii monoparentale cu venituri mici, etc). Reprezentanţii PD-L vor sprijini dezvoltarea majoră a îngrijirilor medicale la domiciliu. În fiecare localitate vor fi demarate programe pentru asigurarea de personal medical cu studii medii din acea comunitate, prin acordarea de burse pentru şcolarizarea în domeniul medical. Pentru ca o comunitate să fie sănătoasă are nevoie de medic sau medici de familie, cu întreg arsenalul tehnic recomandat de deciziile UE în materie de sănătate. Fiecare localitate are nevoie de medici, asistente, îngrijitoare de curăţenie, agent dezinfector si în funcţie de mărime, de farmacie sau punct farmaceutic. Aprovizionarea cu materiale şi medicamente este o prioritate absolută faţă de orice altceva. Trebuie pus capăt sistemului actual de cumpărare de către bolnavi a medicamentelor necesare tratamentului spitalicesc precum şi alimentaţiei sub orice critică a bolnavilor din spitale. Să nu uităm însă că până în prezent în Vâlcea pentru unele aşezăminte de sănătate (policlinica cu plată, stomatologia şi altele) nu s-a făcut mai nimic!

Mediu

Pentru perioada 2007-2013, în cadrul Programului de Mediu finanţat de UE, avem la dispoziţie 5,6 miliarde de euro. PD-L consideră ca cea mai mare parte din aceşti bani trebuie folosiţi pe două din cele 5 axe de dezvoltare: sisteme de alimentare cu apă – staţii de epurare şi managementul deşeurilor. Încercările întreprinse până în prezent în cadrul HG 577/1997 sunt timide, direcţionate politic sau întârziate nepermis de mult iar când se termină, populaţia refuză racordarea la utilităţi din cauza taxelor de întreţinere foarte mari. PD-L Vâlcea va cere aplicarea principiului solidarităţii, stabilind un preţ mediu suportabil ce va fi aplicat de viitorul operator judeţean care trebuie stabilit de urgenţă. Zgomotul cu iz politic inutil şi gratuit făcut în jurul unificării Acvarim-Apavil trebuie să fie rezolvat rezonabil şi în folosul vâlcenilor. Această unificare trebuie făcută până la sfârşitul acestui an, fiindcă pune în pericol obţinerea unor finanţări europene de 70-80 de milioane de euro. Deversările de ape uzate menajere, dar şi de la distilerii de ţuică, ateliere sau gatere, în râurile din ţinutul nostru sunt la ordinea zilei. Nici instituţiile abilitate, dar nici autorităţile locale nu aplică legea, mediul fiind cel care suferă agresiuni care vor fi greu de reparat. Există doar câteva încercări timide de întocmire a studiilor de dezvoltare durabilă la nivelul localităţilor şi de aceea acţiunile sunt haotice şi ineficiente.
Deşeurile, fie ele menajere sau industriale, se depozitează exact ca acum 40-50 de ani adică aducând grave şi nerecuperabile prejudicii mediului. Se cunosc scandalurile cu depozitarea după bunul plac al operatorilor de la Călimăneşti sau Olăneşti. Nu s-au realizat nici deponii, dar nici sisteme de preselectare sau de recilare şi recuperare a materialelor, aşa că nu putem vorbi de sisteme integrate de gestionare a deşeurilor la nivelul judeţului Vâlcea. Este necesară construirea de urgenţă cu fonduri europene a câtorva deponii ecologice de gunoi de care să beneficieze câte un grup compact de localităţi. Este de asemenea necesară contractarea serviciului de colectare şi gestionare a deşeurilor de la nivel judeţean cu un operator specializat, cu experienţă şi bine dotat tehnic şi tehnologic. Trebuie folosită experienţa dobândită de Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea care are de ani de zile drept partener Departamentul Guvernamental al Mediului din Germania şi să procedăm întocmai. Pentru aceasta, toate administraţiile locale ale oraşelor şi comunelor trebuie să-şi întocmească un PLAM (plan local de acţiune pentru mediu) pe baza căruia se pot obţine fonduri europene şi se poate depăşi impasul în care ne găsim.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button