Acasă Administratie Noi termene de declarare si plata a obligatiilor fiscale

Noi termene de declarare si plata a obligatiilor fiscale

113
0

Noi termene de declarare şi plată a obligaţiilor fiscale

 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că, începând cu 1 ianuarie 2007, s-a modificat termenul de declarare şi de plată a impozitelor şi contribuţiilor aferente veniturilor din salarii astfel: – contribuabilii persoane juridice care au statut de microîntreprindere în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, (număr mediu anual de până la 9 salariaţi şi cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei), trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului (exemplu: pentru trimestrul I 2007, plata şi declararea până la 25 aprilie 2007); – persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente (care au calitatea de angajator), trimestrial, până la 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului; – asociaţiile, fundaţiile sau entităţile fără scop patrimonial, cu excepţia instituţiilor publice, anual, până la data de 25 inclusiv a lunii ianuarie a anului următor. Obligaţiile aferente lunii decembrie 2006 vor fi declarate şi plătite până la 25 ianuarie 2007.