Administratie

Comisia Europeana a aprobat gestionarea descentralizata a programului PHARE în România

Comisia Europeană a aprobat gestionarea descentralizată a programului PHARE în România

 Direcţia Generală a Finanţelor Publice – Vâlcea informează opinia publică că, recent, Comisia Europeană a emis decizia de trecere la Sistemul Extins de Implementare Descentralizată (EDIS) în activitatea de gestionare a fondurilor PHARE, ca urmare a progreselor înregistrate de autorităţile române în domeniul îmbunătăţirii sistemelor de management şi control aferente programului PHARE. Decizia vine în completarea celei emise de Comisia Europeana în data de 28 iunie a.c. pentru programul ISPA. „România este prima ţară candidată care obţine acreditarea EDIS pentru programele  ISPA şi PHARE, înaintea aderării la structurile UE, ceea ce denotă creşterea încrederii Comisiei Europene în sistemele şi procedurile elaborate de autorităţile române, precum şi în capacitatea acestora de a gestiona independent asistenţa financiară nerambursabilă, prin aceasta  referindu-ne atât la fondurile de pre-aderare, cât şi la cele structurale şi de coeziune, de care România va beneficia după aderare”, spune Alice Bitu, secretar de stat în Ministerul Finanţelor Publice. Sistemul Extins de Implementare Descentralizată a programelor PHARE şi ISPA reprezintă, în esenţă, transferul funcţiei de control ex-ante al selecţiei proiectelor, al licitaţiilor şi al contractării, de la Comisia Europeană la statele candidate. Procesul de pregătire în vederea trecerii la EDIS a presupus un efort îndelungat din partea autorităţilor române responsabile de gestionarea programelor PHARE şi ISPA, monitorizat permanent de reprezentanţii Comisiei Europene prin intermediul misiunilor de audit efectuate de aceştia. Au fost întreprinse măsuri pentru  dezvoltarea cadrului legislativ şi procedural referitor la sistemele de management şi control ale fondurilor PHARE şi ISPA, precum şi a capacităţii administrative pentru gestionarea fondurilor de pre-aderare. Emiterea deciziei de acreditare EDIS în cadrul programului PHARE, marchează un moment important, având în vedere că structurile naţionale vor  gestiona întreaga asistenţă financiară de pre-aderare oferită prin programele PHARE, ISPA şi SAPARD în sistem descentralizat extins.  „Trecerea la EDIS presupune creşterea responsabilităţii autorităţilor române pentru modul de gestionare a fondurilor comunitare, şi totodată, poate conduce la îmbunătăţirea nivelului de absorbţie a fondurilor comunitare, prin eliminarea timpului acordat iniţial pentru verificările şi aprobările Delegaţiei Comisiei Europene”, afirmă Alice  Bitu. În condiţiile exercitării unui management financiar eficient, odată cu aplicarea noului sistem de gestionare a fondurilor europene, autorităţile române vor putea înregistra o  creştere  a ritmului de  contractare  a fondurilor ISPA si PHARE. Aceasta va determina, implicit, accelerarea  procesului de îmbunătăţire a infrastructurii de mediu şi transport, creşterea investiţiilor  în domeniul coeziunii economice şi sociale – domenii principale finanţate prin aceste programe. 

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button