Administratie

Fiscul vâlcean restituie contribuabililor peste 380 mii lei

În administrarea impozitului pe venitul global pe anul 2005,

Fiscul vâlcean restituie contribuabililor peste 380 mii lei

 Pentru contribuabilii vâlceni care au realizat în anul 2005 venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi din activităţi agricole, potrivit legii, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a emise 13.626 decizii de impunere anuală, reprezentând 97% din totalul deciziilor de emis, în structura: 6.888 cu diferenţe de plată; 2.511 cu diferenţe de restituit (din care: 382 sunt pentru diferenţe de restituit cu sume mai mici de 5 lei; 1.494 pentru diferenţe de restituit cuprinse între 5 lei, inclusiv, şi 150 lei; în 4.227 cazuri nu rezultă diferenţe de impozit). Până în prezent, au fost transmise 547.193 decizii de impunere, astfel: 6.888 cu diferenţe de plată; 2.422 cu diferenţe de restituit, din care 365, pentru diferenţe de restituit cu sume mai mici de 5 lei; 1.461, pentru diferenţe de restituit cuprinse între 5 lei, inclusiv, şi 150 lei; în 3.787 cazuri nu rezultă diferenţe de impozit, 3.251 fiind comunicate prin publicitate. În judeţul Vâlcea, în urma regularizării impozitului anual cu plăţile efectuate de contribuabili în cursul anului, au rezultat diferenţe de impozit de restituit aferente deciziilor de impunere anuale emise, în sumă totală de 380.859 lei. La această dată, DGFP Vâlcea a restituit contribuabililor, prin plată directă sau compensare, suma de 349.367 lei. În judeţul Vâlcea, diferenţele de impozit de plată aferente deciziilor de impunere anuale emise, se ridică la suma de 1.999.044 lei, fiind încasaţi la bugetul de stat 588.033 lei. În ceea ce priveşte posibilitatea vâlcenilor de a dispune în anul 2005 asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual datorat pentru sponsorizarea entităţilor nonprofit, Fiscul vâlcean a înregistrat 9.406 solicitări din partea contribuabililor, 298 de entităţi nonprofit primind suma totală de 250.093 lei.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button