Acasă Economie CET Govora a împlinit un deceniu

CET Govora a împlinit un deceniu

103
0

În a doua parte a lunii decembrie 2007, societatea condusă de ing. Mihai Bălan, SC CET Govora SA a împlinit zece ani de existenţă. Cu acest prilej, preşedintele CJ Vâlcea, Dumitru Buşe şi primarul Mircia Gutău au ţinut să felicite întreaga echipă din conducerea societăţii precum şi angajaţii acesteia. Centrala Electrică de Termoficare Govora a fost pusă în funcţiune în anul 1959 şi s-a dezvoltat etapizat, în funcţie de dezvoltarea platformei industriale şi a municipiului Rm. Vâlcea.

Istoric

În perioada 1956-1959, statul român construieşte în apropierea oraşului Râmnicu Vâlcea o uzină de producţie a sodei, în cadrul căreia va funcţiona până în 1968 şi centrala termoelectrică.

Aceasta din urmă furnizează întregii platforme chimice, dezvoltată în timp în jurul ei, abur industrial, energie electrică şi alte produse specifice acestei industrii. Din 1968, centrala primeşte numele de Electrocentrale Govora şi funcţionează, în perioada 1968-1990, ca filială a Electrocentrale Craiova iar în perioada 1991-1997 – ca filială a GPEET/RENEL Bucureşti. Începând cu data de 19.12.1997, este înregistrată în Registrul Comerţului cu nr. J38/683 ca societate comercială cu capital integral de stat, acţionarul unic fiind judeţul Vâlcea, prin Hotărârea de Guvern nr. 1005 / 2002. Profilul de activitate al S.C. CET Govora S.A. îl constituie producerea şi comercializarea energiei electrice şi termice, efectuarea de operaţii de aprovizionare pentru materiale, utilaje şi piese de schimb, combustibili, servicii, activităţi de întreţinere şi reparaţii la instalaţiile proprii şi la clienţi, precum şi servicii de apă – canal. CET Govora, primul producător independent de energie electrică şi termică din România are o tradiţie menţinută de-a lungul timpului în ceea ce priveşte realizarea produselor pe care le oferă clienţilor. Continuitatea în livrare, respectarea intervalelor de variaţie a parametrilor produselor, s-a realizat pe baza unor reguli de bună practică, prin respectarea cerinţelor legale şi de reglementare. Prin specificul activităţii de baza şi prin tradiţie, CET Govora şi-a stabilizat poziţia de unic producător de abur industrial pe Platforma industrială Rm. Vâlcea – Sud, de unic furnizor de agent termic pentru încălzirea urbană din Rm. Vâlcea, dar şi din alte localităţi ale judeţului, de producător permanent şi stabil de energie electrică în ţară. Adaptarea strategiei CET Govora la schimbările de mediu extern din ultimii ani a scos în evidenţă faptul că decizia de a dezvolta un sistem al calităţii pe bază SR EN ISO 9001/2001 şi de a-l certifica cu un organism recunoscut la nivel internaţional a fost un obiectiv important, atins încă de acum câţiva ani. Decizia conducerii de a satisface cerinţele pieţei şi de a creşte continuu satisfacţia clienţilor prin metode ştiinţifice de management a determinat între altele alocarea şi instruirea resurselor umane necesare pentru implementarea sistemului ISO 9001 / 2001. Înţelegerea mesajului directorului general Mihai Bălan s-a realizat prin perceperea unitară a importanţei „calităţii”, în baza limbajului comun, a terminologiei şi conceptelor cu care au început să opereze angajaţii companiei. Mai mult, antrenarea angajaţilor în sistemul de management al calităţii la CET Govora se realizează şi prin abordările de management strategic, dezvoltate începând cu trimestrul al patrulea al anului 2003. Sacrificiile şi investiţiile făcute în favoarea clienţilor urbani şi industriali au început să dea roade foarte rapid. Rata cererilor de debranşare a apartamentelor de la sistemul centralizat de încălzire a rămas doar expresia ratei de emigrare a forţei de muncă în străinătate, nemai având  are legătură cu insatisfacţia clienţilor faţă de calitatea serviciului oferit. Finalizarea contorizării apei calde de consum şi a agentului termic la nivelul asociaţiilor în cursul lunii noiembrie 2004 a plasat Râmnicul în rândul primelor 2-3 oraşe mari din România, care au rezolvat această dificilă problemă.

Investiţii

În ultimii ani, SC CET Govora SA a demarat o serie de lucrări care au vizat centrala şi sistemul de termoficare. În ceea ce priveşte centrala, trebuie spus faptul că CET Govora a demarat deja un program de dezvoltare şi reabilitare încă din 2006. Astfel, a fost demarată o investiţie de 3,5 milioane de euro pentru o instalaţie de colectare a cenuşii uscate. Aceasta va fi depozitată pentru a se întări, astfel încât să nu mai apară fenomenul de spulberare din cauza vântului. Depozitele vor costa 13-14 milioane de euro, iar investiţia va fi finalizată în 2009. CET Govora a achiziţionat deja un teren în comuna Mihăeşti, acolo urmând a fi amplasată rezerva societăţii pentru următorii 20 de ani. Tot pentru respectarea normelor de mediu, emisiile de praf la coş vor trebui să se diminueze de 9 ori. O altă investiţie este reprezentată de modificarea electrofiltrelor, operaţiune ce costă alte 9 milioane de euro. Retehnologizarea cazanelor reprezintă, de asemenea, una dintre priorităţi. Documentaţia este deja pregătită şi va apărea o nouă turbină care va asigura întreaga cantitate de energie pentru platforma chimică. Altă investiţie importantă este cea privind desulfurarea. Instalaţia cu pricina va colecta toate gazele de ardere şi va elimina sulful. Costul acestei investiţii: 35 milioane euro. În ceea ce priveşte zona de termoficare, se fac deja investiţii pentru refacerea circuitului primar pentru alimentarea oraşului. Circuitul primar are o vechime de 24 de ani, în condiţiile în care durata normală de viaţă este cuprinsă între 25 şi 30 de ani. „Este foarte clar că nu trebuie să aşteptăm până la expirare. Circuitele vor fi înlocuite pe porţiuni”, declara de curând directorul general ing. Mihai Bălan. În cursul anului 2006, s-au înlocuit 2 kilometri de circuit (CET – municipiu) iar în 2007 s-au înlocuit pe o distanţă de aproximativ un kilometru şi se atacă zonele în care apar cel mai des probleme – Gară, Dovali, Armoniei. Suma totală destinată acestor lucrări: 60 miliarde lei, din care jumătate este suportată de CET Govora iar cealaltă jumătate de Primăria Râmnicu Vâlcea.

Dezvoltare

În cursul anului 2007, Oltchim a solicitat printr-o scrisoare de intenţie participarea la programul de retehnologizare a CET Govora. Retehnologizarea societăţii putea fi făcută prin mai multe modalităţi: credite bancare, emiterea de obligaţiuni şi parteneriatele. Această ultimă variantă a fost cea mai fezabilă, mai ales că Oltchim a anunţat că vine cu o majorare de capital, preluând astfel şi o parte din acţiunile societăţii. De asemenea, se poartă discuţii cu SNLO (furnizorul principal de cărbune), care intenţionează să vină cu o majorare de capital, având astfel un interes în noua societate. „Este normal ca în noua societate să fie şi SNLO, pentru că are un interes direct. Este clar că în acest fel SNLO îşi va îmbunătăţi calitatea cărbunelui şi va fi mai atentă la controlul cantităţii de cărbune. Jocul e preţul pe piaţă”, a spus directorul general al CET Govora.

S-a finalizat contorizarea

În ceea ce priveşte municipiul Râmnicu Vâlcea, mai trebuie spus faptul că s-a finalizat contorizarea la nivel de scară de bloc, dispărând astfel transferul de pierderi pe reţea. De asemenea, s-au finalizat toate racordurile cu retururile apei calde. În anul 2008, va fi alimentată şi zona CPL şi vor fi demarate lucrările pentru strada Ştirbei Vodă. CET Govora are în lucru şi un program privind alimentarea zonei industriale Nord (Bujoreni), prin realizarea unei bretele pentru alimentarea zonei de nord.