Administratie

Sumele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, potrivit ultimei rectificări

• În atenţia primăriilor! Pe website-ul www.finante.vl.ro, au fost actualizate

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că, potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, Legii nr. 486/2006 şi în baza art. 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 977/2007, directorul executiv al DGFP Vâlcea, ec. Gheorghe Gogîrnoiu, a emis Decizia nr. 234 din 22 noiembrie 2007, prin care a fost aprobată actualizarea repartizării sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din judeţul Vâlcea în anul 2007, rectificate în baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 134/2007 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2007.

Decizia, actualizarea repartizării sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor din judetul Vâlcea pe anul 2007, Anexa nr. 1, şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor si municipiilor din judeţul Vâlcea pe anul 2007, Anexa nr. 2, sunt publicate şi pot fi consultate pe pagina de internet a DGFP Vâlcea, la adresa www.finante.vl.ro, categoria Trezorerie, subcategoria Bugete locale din meniul superior.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button