Acasă Administratie Adeverinta de venit pentru persoanele fizice

Adeverinta de venit pentru persoanele fizice

140
0

Adeverinţa de venit pentru persoanele fizice

 

Potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverintelor de către autorităţile publice centrale şi locale, organul fiscal competent are obligaţia eliberării unei adeverinţe din care să reiasă nivelul veniturilor realizate de persoanele fizice, la solicitarea acestora, pe baza unei cereri. În acest context, a fost proiectat un nou model de adeverinţă care cuprinde informaţii privind veniturile realizate de persoanele fizice şi un nou model de cerere utilizat la solicitarea eliberării unei adeverinţe de venit pentru persoane fizice. Proiectul de act nomativ supus dezbaterii publice este în concordanţă şi cu prevederile Ordinului nr. 752/2006 al ministrului Finanţelor Publice, prin care au fost aprobate modelul şi conţinutul formularelor ˝Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice˝, care cuprinde numai informaţii referitoare la atestarea plăţii/neplăţii impozitelor către bugetul de stat şi ˝Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice˝ utilizat la solicitarea eliberării unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice. Proiectul poate fi consultat pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) la adresa http://anaf.mfinante.ro, domeniul Legislaţie/Transparenţă decizională. De asemenea, acesta poate fi consultat şi la Cabinetul Purtătorului de Cuvânt, Relaţii Publice şi Mass-Media din cadrul ANAF, cu sediul în str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti. Eventualele sugestii, propuneri sau opinii referitoare la acest proiect de act normativ pot fi transmise în scris la Cabinetul Purtătorului de Cuvânt, Relaţii Publice şi Mass-Media – domnului Victor Ogneru, cu menţiunea “Conf. Legii nr. 52/2003”, la următoarele adrese: – prin scrisori, la adresa poştală: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti, Cod poştal 050741, Cabinetul Purtătorului de Cuvânt, Relaţii Publice şi Mass-Media; – electronic, la adresa de mail: Relatiipublice.anaf@mfinante.gv.ro; – prin fax, la numărul: 021-319.98.57.