Acasă Economie CAR Oltchim – 40 de ani de existenţă

CAR Oltchim – 40 de ani de existenţă

297
0

• interviu cu Ilie Şarpe, director economic

Casa de Ajutor Reciproc (CAR) Oltchim a analizat în cadrul conferinţei anuale organizate la sediul combinatului chimic în urmă cu câteva zile, activitatea financiară a casei pe anul 2007, ocazie cu care a fost prezentat şi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008. Pentru mai multe lămuriri, am stat de vorbă cu directorul economic al CAR Oltchim, Ilie Şarpe.

Domnule director, cum caracterizaţi activitatea financiară a casei pe anul 2007?

Din punct de vedere financiar, activitatea casei noastre pe anul trecut a fost una pozitivă, fiind îndeplinite toate obiectivele prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli. În 2007, activele casei au crescut cu 11,8% faţă de 2006, creştere care depăşeşte inflaţia din cursul anului trecut. Creşterea activelor casei înseamnă în special majorarea portofoliului de împrumuturi şi consolidarea conturilor de trezorerie care constituie garanţia unei activităţi performante pentru ceea ce va urma. Această creştere are ca sursă de finanţare fondurile sociale ale membrilor CAR care au cotizat în mod constant, şi în acelaşi timp excedentul activităţii pe anul 2007 care a fost repartizat în proporţie de 88,47% membrilor. Diferenţa de excedent de 11,53% a fost repartizată la fondul de rezervă al casei şi în acest fel a fost întărit capitalul instituţional al casei. În concluzie, se poate spune că activitatea casei noastre a fost o reuşită în anul 2007, lucru pe care-l dorim tuturor caselor de ajutor reciproc din sistemul UNCARS.

Ce indicatori economico-financiari a avut CAR Oltchim pe anul 2007?

În anul 2007 s-au acordat împrumuturi pentru 7.006 membri în valoare totală de peste 237 miliarde lei vechi. Indicele de solvabilitate al casei care presupune proporţia capitalului propriu în total active este de peste 20,96% iar gradul de acoperire a depunerilor la fondul social având la baza capitalul propriu este de 26,56%. În proporţie de peste 80,8%, activele casei sunt plasate în împrumuturi iar diferenţa se regăseşte în conturile de trezorerie ale casei ca surse şi rezerve de lichidităţi pentru activitatea curentă şi viitoare. Rentabilitatea casei este de 6,26%, având la bază excedentul casei raportat la activele medii pe anul trecut. Fondurile casei au fost rulate în împrumuturi de 1,85 ori, fiind în măsură să asigure veniturile propuse.

Care sunt obiectivele fixate pentru anul 2008?

Obiectivul central îl constituie consolidarea financiară a casei. Acest lucru este realizabil în condiţiile în care membrii care cotizează lunar la fondul social, aceasta fiind sursa cea mai importantă pentru acoperirea portofoliului de împrumuturi care generează veniturile casei. Din veniturile totale se deduc cheltuielile administrativ-gospodăreşti iar diferenţa rezultată constituie excedentul casei. Celelalte obiective derivă din obiectivul central şi presupun atragerea de noi membri CAR, menţinerea membrilor actuali în condiţiile în care subunităţile Oltchim au fost adjudecate la privatizare, continuarea politicii de capitalizare a casei şi creşterea capitalului propriu în total active. Deosebit de important pentru noi este să acordăm împrumuturi în timp util, să asigurăm casei lichidităţi suficiente pentru activitatea curentă iar la încheierea exerciţiului financiar să bonificăm fondurile sociale ale membrilor cu o dobândă peste inflaţia efectivă a anului în curs. Toate acestea sunt realizabile prin elaborarea de practici prudente şi un management adaptat la condiţiile concrete existente în acest moment.

Concret, cum veţi reuşi să vă realizaţi obiectivele?

Trebuie să spun că CAR Oltchim are un personal de execuţie destul de restrâns, dar bine pregătit profesional şi un consiliu director care este tot timpul alături de salariaţi şi de membrii săi. Totodată, casa este afiliată UJCAR Vâlcea şi UNCARS, care asigură supravegherea acesteia. Este important să subliniez faptul că ne desfăşurăm activitatea pe lângă cel mai mare agent economic din zonă, care ne sprijină efectiv activitatea. Ne bucurăm de condiţii bune având în vedere sediul amenajat la Oltchim şi suntem sprijiniţi în ceea ce priveşte recuperarea împrumuturilor prin reţineri pe statele de salarii.

Ce alte detalii ne puteţi oferi despre CAR Oltchim şi în general despre sistemul în care casa funcţionează?

Trebuie spus că activitatea noastră de bază se desfăşoară în sediul de la SC Oltchim iar pentru membrii CAR care au ieşit la pensie şi cei care nu sunt salariaţi la Oltchim, avem organizată activitatea la nivelul agenţiei municipale din Rm. Vâlcea. Recent, am reuşit să achiziţionăm un sediu pe strada Dacia, nr.11, în zona autogării 1 Mai, vizavi de magazinul Plus, în blocul 11, scara B, apartament 4 care urmează să fie amenajat şi adaptat ca sediu propriu al casei. Activitatea casei noastre este deschisă tuturor celor care doresc să devină membri CAR şi obţin venituri de natură salarială în municipiu şi zonele aferente. Consider că sistemul CAR trebuie să se menţină şi să se dezvolte chiar dacă avem în faţă sistemul bancar care este mult mai puternic. În zona noastră există şi alte case puternice şi bine organizate cum ar fi: Vilmar, Municipal, Sanitar, Vâlceana CFR, Învăţământ Drăgăşani, care împreună cu CAR Oltchim constribuie din plin la menţinerea şi dezvoltarea unui sistem de sprijinire şi întrajutorare financiară a tuturor celor care au încredere în noi. Toate aceste case mai puternice sunt capabile să preia prin fuziune celelalte case mai mici şi împreună, afiliate profesional la UJCAR Vâlcea, vor fi mai puternice şi vor rezista concurenţei, astfel încât sistemul CAR să dăinuie peste ani, având tradiţie şi posibilităţi reale pentru continuitate. Anul acesta CAR Oltchim sărbătoreşte 40 de ani de existenţă şi vom sărbători cum se cuvine acest eveniment. Doresc cu acest prilej să mulţumesc în primul rând tuturor salariaţilor CAR, consiliului director, tuturor membrilor CAR care au contribuit din plin la realizările casei noastre şi să le urez multă sănătate şi un Paşti fericit!
Octavian HERŢA