Acasă Administratie 15 iulie, termen limita pentru întocmirea planurilor de aparare împotriva inundatiilor

15 iulie, termen limita pentru întocmirea planurilor de aparare împotriva inundatiilor

101
0

15 iulie, termen limită pentru întocmirea planurilor de apărare împotriva inundaţiilor

La ordinul prefectului Anuţa Handolescu, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a întrunit în şedinţă extraordinară de lucru, cu următoarea ordine de zi: analiza stadiului realizării planurilor locale şi a planului judeţean de apărare împotriva inundaţiilor; implicarea autorităţilor administraţiei publice locale şi a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă în aplicarea măsurilor ce se impun la primirea avertizărilor hidrometeorologice; modul de utilizare a sistemelor de alarmare a SC Hidroelectrica SA de către autorităţile administraţiei publice locale pe raza cărora funcţionează. În privinţa stadiului de completare a planurilor locale de apărare, s-a constatat că, până în prezent, un număr de 37 de documentaţii nu au anexate hotărâri ale consiliului local de constituire a comitetului local pentru situaţii de urgenţă, 12 nu au planuri de situaţie iar 4 documentaţii au fost depuse într-un singur exemplar. S-a stabilit ca data de 15 iulie să fie ultima zi pentru încheierea acţiunii de reactualizare a planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale ale localităţilor. Pentru a se asigura în timp util o comunicare corectă şi eficientă privind situaţia din teritoriu, s-a decis în aceeaşi şedinţă arondarea unor localităţi din judeţ la instituţiile deconcentrate reprezentate în CJSU. La finalul întâlnirii, primarii celor 17  localităţi riverane Oltului, pe raza cărora funcţionează sistemele de alarmare ale SC Hidroelectrica SA, au fost instruiţi cu privire la posibilitatea utilizării acestora în scopul alarmării populaţiei în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.