Acasă Economie CAR Oltchim – locul III la nivel naţional

CAR Oltchim – locul III la nivel naţional

103
0

Zilele trecute, Uniunea Naţională a CAR a organizat la Jupiter, Conferinţa Naţională anuală, la care a participat şi CAR Oltchim, iar Consiliul Director şi-a prezentat raportul de activitate pentru anul 2007. În perioada de raportare, conducerile caselor de ajutor reciproc şi uniunile teritoriale la care sunt acestea afiliate, respectiv UNCAR la nivel naţional, s-au preocupat prin acţiunile şi obiectivele lor să aibă în vedere reformarea sistemului CAR şi dezvoltarea acestuia. Este de remarcat faptul că sistemul CAR are încă din anul 2008 o Direcţie de Supraveghere Proprie care are misiunea de a identifica prin intermediul indicatorilor de prudenţialitate şi eficienţă, casele de ajutor reciproc cu probleme de riscuri şi de a interveni pentru soluţionarea acestora.

Principalele preocupări ale Direcţiei de Supraveghere în anul 2007 s-au concentrat pe problemele privind stabilitatea financiară, riscurile generale de sistem şi riscul de strategie. O altă preocupare de seamă a sistemului CAR o reprezintă comasarea caselor mici şi constituirea de case mari, mult mai puternice. Începând cu 11 ianuarie 2008, sistemul CAR a fost afiliat la Reţeaua Europeană de Microfinanţare, cu sediul la Paris. În cadrul conferinţei de la Jupiter au fost stabilite următoarele obiective pentru perioada următoare: consolidarea caselor pentru atragerea de noi membri; continuarea comasării caselor mai mici şi fără perspective; iniţierea de politici care să vizeze extinderea activităţii CAR în mediul rural; fidelizarea membrilor CAR prin servicii promoţionale şi alte iniţiative stimulativ-atractive; continuarea perfecţionării personalului prin cursuri de specializare; promovarea unui sistem de marketing adecvat dezvoltării activităţii caselor de ajutor reciproc; reproiectarea formularelor standard pentru activitatea CAR.
„Este îmbucurător faptul că la nivel naţional, casele de ajutor reciproc afiliate la UTCAR Vâlcea se înscriu pe un trend ascendent al activităţii, deşi şi-au desfăşurat activitatea în condiţii care nu au fost întotdeauna prielnice, având în vedere concurenţa acerbă pe care o fac sistemul bancar şi alte instituţii de finanţare existente. Respectarea standardelor cuprinse în statutul-cadru al caselor de ajutor reciproc şi eforturile deosebite ale conducerilor şi salariaţilor, precum şi ale unităţilor teritoriale au condus la obţinerea unor rezultate remarcabile de către unele case de ajutor reciproc. La Jupiter au fost enumerate primele 10 case iar acestea au fost recompensate cu diplome de onoare. Casa de Ajutor Reciproc Oltchim, care este afiliată la Uniunea Teritorială Vâlcea, a fost nominalizată pe locul III la nivel naţional şi a primit diploma de onoare care ne stimulează activitatea în continuare. Acest lucru ne obligă să ne perfecţionăm activitatea în continuare şi să acţionăm în direcţiile stabilite spre un sistem performant. Facem apel cu această ocazie că CAR Oltchim este o instituţie financiară nebancară cu caracter deschis spre comunitatea din municipiul Râmnicu Vâlcea şi nu numai. De aceea, vă aşteptăm cu interes să deveniţi membri ai casei noastre. Vă veţi convinge că suntem o casă puternică şi cu perspective serioase spre performanţă. În acest sens, avem o agenţie municipală în Râmnicu Vâlcea, care funcţionează zilnic între orele 8 şi 16 în clădirea Sindicatelor, înainte de Policlinica cu Plată”, ne-a declarat Ilie Şarpe, directorul economic al CAR Oltchim.  O.H.