Acasă Diverse De luni, APIA primeşte cereri de finanţare pentru „Prima împădurire”

De luni, APIA primeşte cereri de finanţare pentru „Prima împădurire”

80
0

APIA informează potenţialii beneficiari că, în perioada 3 august – 11 decembrie a.c., primeşte cereri pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, aferentă Măsurii 8 din cadrul PNDR 2014 – 2020, sesiunea 5/2020.
Înainte de depunerea cererii de sprijin, solicitantul trebuie să parcurgă etapele de identificare în IPA Online a suprafeţelor care urmează a fi împădurite, elaborarea proiectului tehnic de împădurire şi obţinerea avizului pentru proiectul tehnic de împădurire de la Garda Forestieră. După acestui document, solicitanţii pot depune la centrele APIA cererile de sprijin însoţite de documentele specificate în Ghidul solicitantului. Solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în schema de ajutor de stat şi detaliate în Ghidul Solicitantului pentru schema de ajutor de stat aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii, publicat pe site-ul APIA, la secţiunea „Măsuri de sprijin şi IACS”, subsecţiunea „Măsuri delegate din PNDR”. Anunţarea rezultatelor selecţiei se va face prin notificarea beneficiarilor de către centrele APIA ca urmare a publicării pe site-ul instituţiei a Raportului de selecţie parţial / final aprobat de către directorul general al DGDR – AM PNDR.