Politica

Obiectivele lui Ion Cîlea, candidatul PSD pentru preşedinţia Consiliului Judeţean şi ale echipei sale, pentru perioada 2008-2012

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport

– Elaborarea studiului privind reîncadrarea în categorii funcţionale a drumurilor naţionale, judeţene şi comunale;
– Reabilitarea şi modernizarea a 120,96 km drumuri judeţene şi construirea a două poduri din beton armat în lungime totală de 101 m, cu valoare totală de 301.784,65 mii lei, prin Programul Operaţional Regional;
– Reabilitarea şi modernizarea prin programe naţionale sau ale Uniunii Europene a 116,8 km drumuri judeţene, cu o valoare de estimativă de 146.425 mii lei;

– Realizarea de poduri şi podeţe pe drumurile judeţene, consolidarea podurilor din b.a. existente în 17 localităţi din judeţ, cu valoare totală 17.620.872 lei;
– Consolidarea drumurilor judeţene în 20 de localităţi, lucrări ce însumează 67.789.300 lei.

În domeniul învăţământului, culturii şi protecţiei sociale

– Reabilitarea şi modernizarea a 150 de şcoli din mediul urban şi 25 de şcoli din mediul rural;
– Construirea a 20 de săli de sport din care 12 în mediul rural;
– Finalizarea lucrărilor la Teatrul Anton Pann, din Rm. Vâlcea şi a 4 unităţi de cultură în Băile Olăneşti, Amărăşti, Alunu şi Copăceni;
– Renovarea, modernizarea şi dotarea a 45 de cămine culturale din mediul rural;
– Construirea unui număr de 310 unităţi locative pentru tineri şi a 170 de apartamente – cămine sociale; – Reabilitarea şi extinderea imobilelor de la centrele de îngrijire şi asistenţă socială a persoanelor în vârstă şi fără posibilităţi de trai;
– Reabilitarea şi extinderea spaţiilor destinate protecţiei copilului în cele 6 centre de îngrijire din judeţ: Rm. Vâlcea, Băbeni, Berbeşti, Zătreni, Măciuca şi Costeşti.
În domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale
– Subvenţionarea unui procent de 30-50 la sută din preţul seminţelor şi al materialului săditor pentru sprijinirea cultivatorilor;
– Subvenţii de minim 1.500 lei / ha cultivat şi acordarea unei sume de 500 lei pentru fiecare producător agricol deţinător de teren arabil sub 1 ha;
– Asigurarea unei sume de 1.000 lei / ha pentru plata diferenţelor de tarife la irigaţii;
– Subvenţionarea cu 15 la sută a cărnii în viu, livrată anual pentru abatorizare;
– Alocarea a 257 euro pe cap de vacă;
– Subvenţionarea cu 15 la sută a valorii tranzacţiei de cumpărare de către tinerii fermieri, a până la 50 ha teren, precum şi acordarea de prime în valoare de 80.000 lei tinerilor care înfiinţează microferme.

În domeniul industriei

– Reabilitarea zonei miniere Berbeşti – Alunu;
– Aplicarea planului de acţiuni pentru continuarea exploatării în siguranţă a zăcământului de sare de la Ocnele Mari;
– Realizarea programului de strămutare a gospodăriilor concomitent cu închiderea câmpurilor de sonde din perimetrul Ocnele Mari;
– Realizarea grupului hidro-energetic de mică putere pe conducta de alimentare cu apă Cheia – Rm. Vâlcea;
– Construirea unui parc industrial;
– Sprijinirea necondiţionată pentru promovarea investiţiilor externe.
În domeniul protecţiei mediului înconjurător
– Asigurarea accesului a 80-85 % din totalul populaţiei judeţului la alimentarea cu apă potabilă până în anul 2011 (de la 38 % – cât este în prezent);
– Asigurarea accesului a 70-75 % din totalul populaţiei judeţului la reţeaua de canalizare până în anul 2012 (de la 21 % – în prezent);
– Realizarea Strategiei judeţene în domeniul apei potabile şi apei uzate; realizarea de studii de fezabilitate ce vizează extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare în localităţile: Bălceşti, Băbeni, Făureşti, Orleşti, Călimăneşti;
– Alimentare cu apă şi canalizare în Măldăreşti, Tomşani, Cernişoara, Oteşani, Copăceni, Goleşti, Runcu, Mateeşti, Zătreni, Berislăveşti şi canalizare în Olanu, Drăgoeşti, galicea, Stoeneşti, tetoiu, Prundeni, Roeşti, Nicolae Bălcescu;
– Finalizarea acţiunilor de constituire şi extindere a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA” Vâlcea şi înfiinţarea operatorului regional;
Realizarea sistemelor zonale de colectare a deşeurilor şi depozitare temporară în brezoi, Bălceşti, Galicea, Fârtăţeşti, cu un număr de 43 de localităţi arondate, investiţie ce însumează 2.849.321,28 euro;
– Realizarea a 3 sisteme integrate de colectare a deşeurilor în localităţile: Roeşti, Dăeşti, Măldăreşti, pentru un număr de 25 de localităţi arondate acestor sisteme, investiţia însumând 64.500 euro;
– Finalizarea proiectelor în zonele în care se manifestă intens fenomenul alunecărilor de teren şi de eroziune a solurilor, din regiunea dealurilor subcarpatice, pentru un număr de 25 de localităţi;
– Realizarea lucrărilor de regularizare a râurilor şi pâraielor pe o lungime de 208,5 km, în 22 de localităţi, o investiţie care însumează peste 75 de milioane euro.

În domeniul turismului

– Reabilitarea infrastructurii turistice, dezvoltarea integrată, modernizarea parcurilor balneare, în staţiunile Olăneşti, Govora şi Călimăneşti – Căciulata;
– Creşterea atractivităţii teritoriului prin dezvoltarea socio-economică a turismului sustenabil, prin protecţia monumentelor culturale;
– Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii generale şi turistice în zona cultural-istorică a Depresiunii Horezu şi comunele Costeşti şi Măldăreşti;
– Accesarea unor proiecte pentru amenajarea şi darea în circuitul turistic al parcurilor Cozia şi Buila – Vânturariţa, precum şi realizarea de investiţii specifice sporturilor de iarnă şi turismului în zona Vidra – Obârşia Lotrului.

În domeniul sănătăţii

– În medicina de urgenţă vom implementa 8 proiecte ce vizează dotarea serviciilor de voluntariat pentru situaţii de urgenţă, în scopul sprijinirii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă în zonele Rm. Vâlcea, Drăgăşani, Brezoi, Govora, Băbeni, Bălceşti, Horezu, Lădeşti, ce vor acoperi un număr de 81 de localităţi;
– În domeniul medicinii de ambulatoriu şi de specialitate, obiectivul principal îl constituie reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă şi dotarea spaţiilor la Unitatea de Primiri Urgenţe;
– Modernizarea şi dotarea unităţilor spitaliceşti Drăgoeşti, Mihăeşti, Horezu şi Drăgăşani;
– Acordarea sprijinului necesar înfiinţării şi construirii unui Institut Internaţional al inimii şi de chirurgie cardio-vasculară în Călimăneşti sau Govora.

Politici sociale

– Începând cu 1 ianuarie 2009, valoarea punctului de pensie va fi de cel puţin 45 % din salariul mediu brut;
– Tuturor pensionarilor din sistemul public, cu pensii mai mici decât pensia medie pe ţară, li se va acorda un ajutor social similar celui acordat pentru soţul supravieţuitor prevăzut nr. 578 / 2006;
– Pensionarii din agricultură vor beneficia de aceleaşi actualizări ale valorii punctului de pensie ca şi pensionarii din sistemul public;
– Copiii orfani vor primi pensie de urmaş dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ acreditată, până la terminarea studiilor, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button