Acasă Economie OLTCHIM SA – Repere pe drumul de 40 ani parcurs de la...

OLTCHIM SA – Repere pe drumul de 40 ani parcurs de la înfiintare (26 mai 1966)

95
0

OLTCHIM SA – Repere pe drumul de 40 ani parcurs de la înfiinţare (26 mai 1966)

Modernizarea tehnologiei  şi creşterea capacităţii  de producţie a instalaţiilor de fabricare a policlorurii de vinil (PVC)
 
Istoric
            Compania Oltchim SA Râmnicu-Vâlcea este un nume cunoscut şi afirmat în mediul de afaceri românesc şi extern. Încă de la înfiinţarea sa în 26 mai 1966, existenţa cât şi dezvoltarea companiei au fost legate de domeniul industriei produselor clorosodice şi policlorurii de vinil, în care compania a activat neîntrerupt de la înfiinţare şi până în prezent.
În anii 1990 – 1992 consumul de PVC pe piaţa din România a scăzut dramatic ca urmare a reducerii lucrărilor de infrastructură şi construcţii. În acei ani managementul companiei a elaborat un program strategic de atragere şi fidelizare  a clienţilor pe piaţa externa, având ca scop final consolidarea poziţiei companiei pe piaţa producătorilor de PVC .
Tot atunci au fost elaborate politicile de creştere economică a companiei prin creşterea volumului investiţiilor în tehnologii moderne şi competitive concomitent cu sporirea volumului exporturilor care sa asigure resurse de finanţare a programelor de dezvoltare .
           
Modernizare tehnologică
 
Programul de modernizare  tehnologică a procesului de fabricare a PVC prin
polimerizarea în suspensie a clorurii de vinil a avut ca principale obiective creşterea
performanţelor tehnice în operare ale echipamentelor existente cu scopul de a
atinge, într-o primă etapă,  performanţa medie la nivel mondial în domeniul
productivităţii reactoarelor de polimerizare.
Prin eforturile depuse de managementul companiei, specialiştii ei şi cu
aportul unor consultanţi experţi în domeniu, programul de modernizare tehnologică a fost realizat. Echipamentele de producţie existente au fost reabilitate şi dotate cu sisteme moderne de control automat şi supraveghere a siguranţei în funcţionare (DCS- Sistem de Control Distribuit).
            Ca rezultat, în anul 2005 capacitatea de producţie a instalaţiilor de producţie a policlorurii de vinil a crescut de la 170 000 tone/an la 300 000 tone/an (respectiv creşterea productivităţii reactoarelor de polimerizare de la 140 t PVC / mc reactor*an la cca. 250  t PVC / mc reactor*an, având ca efect şi dublarea volumului exporturilor.
Adoptarea tehnologiei moderne de polimerizare cu reactor închis precum şi completarea proiectului instalaţiei cu faza de recuperare a clorurii de vinil (substanţă deosebit de periculoasă pentru mediu dar mai ales pentru sănătatea omului)  a contribuit la alinierea tehnologiei la prevederile legislaţiei europene de mediu, lucru deosebit de important în perspectiva apropiatei integrări europene a României.
Este important de subliniat că acest program de modernizare , creştere a capacităţii şi reducere a costurilor de producţie a fost realizat cu cheltuieli de investiţii reduse, ca urmare a utilizării reactoarelor existente.
Etapa următoare de dezvoltare (2007 – 2008) programează creşterea capacităţii de producţie a policlorurii de vinil la 375 000 tone/an prin
Realizarea unei instalaţii de polimerizare noi, cu reactoare mari (70 mc) operate în sistem închis, cu condensatoare de reflux pentru mărirea suprafeţei de transfer termic pentru preluarea căldurii reacţiei de polimerizare. Productivitatea acestor reactoare va fi de peste 300 t PVC / mc reactor*an (performanţa mondială este de 450 t PVC / mc reactor*an) .
Instalaţia nouă de polimerizare cu reactoare mari (70 mc) se va realiza în baza tehnologiei aparţinând Oltchim SA pentru polimerizarea clorurii de vinil în suspensie (operare în sistem închis).
Modernizarea tehnologiei de uscare PVC prin realizarea unei instalaţii noi de uscare şi transport pneumatic a PVC în pat fluidizat – licenţa firmei NARA, Japonia prin contractorul general Ventilex – Olanda. Capacitatea instalaţiei de uscare este de 375 000 tone/an (3 linii a 125 000 tone/an). Prin adoptarea tehnologiei de uscare în pat fluidizat se vor reduce costurile energetice cu peste 30% iar calitatea PVC se va îmbunătăţi.
Modernizarea fazei de ambalare – paletizare PVC prin realizarea unei linii noi de ambalare – paletizare (dotată cu maşină de ambalare în tehnica „rotopack”, cu productivitate mai mare faţă de tehnica actuală „in-line”)
Modernizarea şi creşterea capacităţii instalaţiilor de recuperare a clorurii de vinil din ape şi abgazele evacuate la faza de comprimare-lichefiere clorură de vinil.
 
Consolidarea poziţiei pe piaţa Europei Centrale şi de Est
 
În urma realizării programului susţinut de modernizare şi creştere a
capacităţii, compania Oltchim SA se poziţionează pe locul secund în topul celor mai mari producători de PVC pe piaţa Europei Centrale şi de Est.
La finele anului 2008, prin creşterea capacităţii de producţie PVC la 375 000 tone/an, compania Oltchim SA va deveni lider pe această piaţă.