Acasă Administratie Declaratia de impozit pe venitul global!

Declaratia de impozit pe venitul global!

95
0

Contribuabili! Aşteptaţi la domiciliu

Declaraţia de impozit pe venitul global!

  Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea informează că termenul legal de depunere a declaraţiilor de venit pentru contribuabili – persoane fizice, care au realizat venituri în anul fiscal 2005, este 15 mai 2006. Pentru a veni în sprijinul contribuabililor – persoane fizice în îndeplinirea obligaţiilor declarative pentru anul 2005, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va trimite şi în acest an, prin poştă, formularele de declaraţie de venit. Contribuabilii vor primi la domiciliu două exemplare ale formularului "Declaraţie specială privind veniturile realizate", personalizate, (formularul 200), ghidul de completare a formularelor, precum şi plicul destinat trimiterii de către aceştia a declaraţiei la unitatea fiscală de domiciliu. Contribuabilii sunt rugaţi ca, după completarea formularelor de declaraţie de venit, să le introducă în plicul primit, pe care-l vor depune la oficiul poştal cel mai apropiat, de unde vor primi o recipisa ca dovadă a respectării obligaţiei de declarare a veniturilor. Recomandăm contribuabililor ca, pentru transmiterea prin poştă a declaraţiei de venit să utilizeze plicul cu indicaţia "CR" primit, acesta fiind un plic special, pentru care nu trebuie să achite taxele poştale. Atenţie! În cazul în care contribuabilii vor utiliza un alt plic, taxele poştale vor fi suportate de către aceştia. Formularele de declaraţie de venit vor fi trimise contribuabililor în perioada 1-15 aprilie 2006. Recomandăm contribuabililor să aştepte primirea la domiciliu a formularelor de declaraţie de venit, pentru a evita deplasările inutile la sediile administraţiilor fiscale. Pentru eventuale lămuriri, aveţi posibilitatea să solicitaţi sprijin în cadrul asistenţei acordate gratuit contribuabililor, direct, la sediile Direcţiei Generale a Finanţelor Publice din municipiul Râmnicu-Vâlcea, str. General Magheru, nr. 17 şi ale  unităţilor teritoriale. De asemenea, aveţi la dispoziţie numerele: 73.17.07 – "telefonul contribuabilului", linie destinată în exclusivitate răspunsurilor la întrebările contribuabililor privind legislaţia financiar-fiscală, şi 73.77.77,  interior 2158, Biroul asistenţă contribuabili persoane fizice din cadrul Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Râmnicu-Vâlcea.