Acasă Diverse Precizări – Etapa a II-a de admitere în învăţământul liceal pentru candidaţii...

Precizări – Etapa a II-a de admitere în învăţământul liceal pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023

48
0

Conform calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat, în acestă perioadă se desfăşoară etapa a II-a de admitere în învăţământul liceal. La etapa a II-a de admitere în învăţământul liceal, pot participa: • candidaţii care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen sau au renunţat, în scris, la locul ocupat • candidaţii care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat • candidaţii pe locurile speciale pentru rromi şi a candidaţilor pentru locurile distinct alocate candidaţilor cu CES în unităţile de învăţământ de masă. Pentru candidaţii din judeţul Vâlcea, cererea de înscriere pentru a II-a etapă de admitere în învăţământul liceal se depune la Centrul de Admitere – Inspectoratul Şcolar Judeţen Vâlcea.
În perioada 1-3 AUGUST 2022, la secretariatul I.S.J. Vâlcea, se vor depune cererile de înscriere de către părinţi/tutori/reprezentanţi legali ai candidaţilor la etapa a II-a de admitere în învăţământul liceal.
În data de 5 AUGUST 2022, ora 10.00, în sala de festivităţi a Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” – Rm. Vâlcea va avea loc, în sedinţă publică, repartizarea candidaţilor din etapa a II-a, de către Comisia de admitere judeţeană a ISJ Vâlcea. Repartizarea se va face conform procedurii operaţionale P.O. nr. 87–CC, înregistrată la ISJ Vâlcea cu nr. 211/18.07.2022 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii celei de-a doua etape de admitere în învăţământul liceal pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023, publicată pe site-ul ISJ Vâlcea la adresa: https://isjvl.ro/proceduri-admitere-liceu-2022_19-07-2022/. Modelul – cerere tip pentru a doua etapă de repartizare în învăţământul liceal de stat şi documentele necesare înscrierii sunt precizate în ANEXA 1din procedura menţionată. Pentru repartizarea candidaţilor în etapa a II-a de admitere, conform procedurii este obligatorie prezenţa în sedinţa publică. În a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2021 – 2022, candidaţii romi şi candidaţii cu CES îşi păstrează prioritatea pe locurile destinate fiecărei categorii, care au rămas libere după soluţionarea situaţiilor speciale. Repartizarea candidaţilor în a doua etapă de admitere în invăţământul liceal se realizează de către Comisia de admitere judeţeană în ordinea descresătoare a mediilor de admitere. Dacă, după derularea etapei a doua de admitere, se mai înregistrează solicitări de înscriere în clasa a IX-a din învăţământul liceal de stat ale candidaţilor din seria curentă precum şi a candidaţilor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2022-2023, Comisia judeţeană de admitere repartizează aceşti candidaţi, în intervalul 22 AUGUST 2022 până la data începerii cursurilor, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere sau în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII, pentru absolvenţii clasei a VIII-a care nu au susţinut Evaluarea Naţională. (Biroul de comunicare al I.S.J. Vâlcea)