Acasă Editorial AJF a semnat sentinţa fotbalului vâlcean

AJF a semnat sentinţa fotbalului vâlcean

268
0

Dobre_Madalin_2010_12Vineri, 24 februarie, a avut loc Adunarea Generală a AJF Vâlcea. Principalul punct de pe ordinea de zi a fost cel referitor la schimbarea sistemului competiţional pentru Ligile a 4-a şi a 5-a, începând cu ediţia de campionat 2012 – 2013. Astfel, din sezonul competiţional viitor (!!!), Liga a 4-a va avea două serii a câte 14 sau 16 echipe fiecare. Când şi cum se va hotarî asta nu se ştie. În fiecare serie se vor juca mai întâi etape sistem turneu (fiecare cu fiecare), 13 etape tur şi 13 etape retur dacă vor fi câte 14 echipe în serie, sau 15 etape tur şi 15 etape retur dacă vor fi câte 16 echipe în serie. La finalul campionatului regulat, ocupantele primelor două locuri vor disputa semifinalele (în cruciş) tut – retur. Finala, care va decide campioana judeţului, echipa care va reprezenta Vâlcea la barajul de promovare în Liga a III a se va disputa într-o singură manşă, pe teren neutru. Sincer nu mi-a venit să cred aşa ceva. E strigător la cer. Este o blasfemie să aduci 32 echipe în liga a IV-a, când acum sunt vreo 6-7 echipe care nu au ce căuta în elită. Câte terenuri de nivelul Ligii a IV a există în judeţ? Câţi jucători? Ce fotbal va mai avea judeţul nostru? Ce nivel va avea? Care sunt interesele? Pentru că logică nu există, oricât ar încerca unii sau alţii să explice.
Înainte de toate, AJF-ul, la fel cum a făcut şi FRF în urmă cu un an cu celebrul articol 5 bis, se găseşte în culpă deoarece s-a apucat să SCHIMBE LEGEA LA JUMĂTATEA CAMPIONATULUI, între tur şi retur, adică să încalce principiul elementar conform căruia orice întrecere sportivă trebuie să se încheie la fel cum a început. În litera aceluiaºi regulament. La fel ca FRF, AJF s-a pripit, aflându-se chiar în situaþia de a încerca sã dribleze pânã ºi Constituþia. Motivul e simplu: art. 15 al Constituþiei României prevede cã legile pot produce efecte doar în viitor. Deci, o normã juridicã nu se aplicã pentru faptele sãvârºite anterior momentului intrãrii ei în vigoare, în cazul de faþã 24 februarie 2012. Aplicând imediat modificãrile,AJF nu pare sã fi respectat prevederea Constituþiei, atâta vreme cât ne aflãm nu la început de an, cum poate or fi cugetat distinºii domni de la AJF, ci la mijloc de campionat! Ori, mutând discuþia în fenomenul sportiv, odatã începutã o competiþie, regulile nu pot fi modificate decât cel mai devreme dupã încheierea ei. Seria nedumeririlor e însã mult mai lungã ºi vine sã demonstreze cã, din pãcate, la AJF,la fel ca la Casa Fotbalului continuã sã se lucreze anapoda, pompieristic, dupã ureche!!! Când alþii încearcã sã facã reforme în fotbalul judeþean (sã ne uitãm cã Doljul are 14 echipe în L4, Argeºul 16, Teleormanul 16, Mehedinþiul 16, Sibiul 18, Oltul 18, Gorjul 18) pentru a creºte nivelul valoric al campionatelor, ai noºtri fac circ. Un circ ieftin care a început de multã vreme ºi a cãrui reprezentaþie este interminabilã. Cine va retrograda la sfârºitul acestui campionat? Cine va promova? Cum se vor forma cele douã serii când ei nu ºtiu nici mãcar numãrul componentelor? Vor fi 14? Vor fi 16? Sã vedem câþi doritori vor fi. În varã vorbeau de licenþiere la L4. Acum nici nu mai poate fi vorba de o elitã judeþeanã. Fotbalul vâlcean va muri încet, dar sigur. Mai bine îl ucidem acum pentru a se scula din morþi mai târziu. Mai pur, mai curat, mai nevinovat. ªi, de ce nu, mai adevãrat. Altfel,va arãta un fotbal sec, fãrã nici o sclipire, fãrã orizont, fãrã vlagã, agonizând ca bãtrânii nimãnui care-ºi aºteaptã sfârºitul  într-o garsonierã insalubrã, uitaþi de lume.
Eu aº mai avea ceva speranþã. La general vorbind. Aşa e firea mea. E un melic. Din ceea ce se vede nimic nu m-ar lãsa sã fiu optimist, dar eu nu mai sunt optimist ci instinctiv, un visceral duºman al bandiþilor. Dacã aº avea putere exact ca în evul mediu bandiþii din aceastã þarã ar atârna ca slana la afumat pe marginea drumurilor în plin soare. Asta ar dura puþin, doar pentru a da un exemplu.Mai întâi dreptatea cuvenitã, apoi spaima cuvenitã ºi la sfârºit purgaþia, igiena elementarã. Deci n-ar fi ceva chiar de ev mediu. Poate se va reîntoarce acest fragment de curãþenie ca imbecilii sã-ºi gãseascã papara. S-a întâmplat asta de atâtea ori în istorie. Chiar de curând un satrap care se credea nemuritor  a fost luat pe sus, judecat la miºto ºi împuºcat ca o cioarã de câþiva soldaþi beþi. Dar proºtii de azi nu iau aminte. Se cred mai tari decât cel care se credea nemuritor. Se cred mai mult decât Dumnezeu…

• Mădălin DOBRE