Politica

Slătioara Frumoasă! Sorin Romcescu, un exemplu de primar gospodar!

În ultimii ani ne-am confruntat la nivel naţional cu scădere demografică. În mediul rural s-a resimţit cel mai mult acest fenomen. Satele au fost părăsite, iar cei care nu au ajuns pe meleaguri străine, s-au orientat către marile oraşe. Există şi excepţii de la regulă, orăşeni care caută liniştea, un mediu curat şi sănătos în care să-şi ducă traiul şi în care se pot dezvolta armonios. Comuna Slătioara este un astfel de exemplu pozitiv, unde s-a putut, este o parte din România bună, cu adevărat europeană. A devenit Rai pentru multe familii de orăşeni. Sunt utilităţi, peisaje de vis, infrastructură rutieră bine pusă la punct şi chiar un platou industrial, care poate oferi locuri de muncă şi venituri suplimentare pentru bugetul localităţii, cu ajutorul cărora pot fi realizate şi alte investiţii de interes pentru comunitate. Există şcoli moderne, Centru Cultural, o sală de sport care va fi în scurt timp inaugurată, stadion, terenuri sintetice, parcuri de joacă pentru copii, o platformă pentru depozitarea şi gospodărirea gunoiului de grajd, un Centru de Îngrijire a Persoanelor Vârstnice, un Dispensar Medical modern şi multe altele. În spatele acestor realizări stă o familie iubită şi apreciată de comunitate: Camelia şi Sorin Romcescu. Pe 9 iunie vom avea alegeri locale, de care depinde viitorul. Sorin Romcescu va candida pentru un nou mandat de primar al comunei Slătioara. Vine în faţa dumneavoastră cu fapte, propuneri concrete pentru un viitor frumos şi un mesaj de suflet:

Stimaţi concetăţeni,
Sunt mândru să candidez pentru a deveni, din nou, primarul dumneavoastră şi să trăiesc în această minunată comunitate, alături de familia mea! Comuna noastră reprezintă, pentru mine, mult mai mult decât un simplu loc de rezidenţă, este o casă în care iubesc să trăiesc şi în care oamenii se îngrijesc unii de alţii. Cred ferm că doar prin continuarea eforturilor tuturor, împreună putem duce mai departe dezvoltarea şi prosperitatea localităţii noastre.
Funcţia de primar este, în primul rând, despre oameni, iar noi am avut întotdeauna grijă ca nevoile dumneavoastră să fie pe primul loc. Am lucrat îndelung în administraţia localităţii şi cunosc foarte bine potenţialul nostru economic, dar şi modalităţile prin care putem obţine finanţări, atât din fondurile naţionale cât şi din cele europene, pentru dezvoltarea şi modernizarea comunităţii noastre.
Voi continua să ascult dorinţele şi preocupările dumneavoastră, iar acţiunile mele vor fi ghidate întotdeauna de interesul nostru comun. Împreună construim un viitor pe care toţi îl dorim: o comună modernă, sigură şi prosperă.
Cu prietenie, Sorin ROMCESCU,
Candidat PSD la funcţia de Primar al comunei Slătioara

PROIECTE FINALIZATE ŞI ÎN CURS DE IMPLEMENTARE ÎN PERIOADA 2020-2024

I. INFRASTRUCTURĂ
• PROIECTE FINALIZATE
– Au fost modernizate drumuri de interes local, pe o lungime de 2.936 km
– S-au realizat lucrări de consolidare şi refacere platformă drum de interes local, punct Cumpene-Cociobi
– Au fost executate lucrări de refacere platformă drum DC 137 Coasta Cerbului-Vaideeni şi Chivu-Drăgulescu, grav avariate de alunecările de teren
– A fost finalizată clădirea ce conţine birouri pentru Societatea de Apă şi Canalizare, asistentul medical comunitar şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
• PROIECTE ÎN DERULARE
– Construire sală de sport şcolară, comuna Slătioara, sat Mogeşti, Punctul „Ciocâltea II”
– Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuţie a gazelor naturale, pe o lungime de 60,772 km
– Modernizarea drumurilor de interes local, pe o lungime de 13,892 km
– Dezvoltarea sistemului de management local, prin implementarea unor infrastructuri inteligente: se vor instala două staţii de încărcare electrice, va fi achiziţionată o platformă de guvernare inteligentă a comunităţii, vor fi instalate 6 staţii pentru transportul în comun dotate cu WIFI, 4 stâlpi inteligenţi
– Construire punţi pietonale în localitate

II. MEDIU
• PROIECTE FINALIZATE
– Construire platformă de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd în Slătioara. Prin acest proiect au fost achiziţionate: tractor, maşină de împrăştiat gunoi, remorcă, vidanjă, încărcător frontal
– Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare
– Eficientizarea sistemului de iluminat public
– Instalare centrală electrică Fotovoltaică în satul Mogeşti

III. PROIECTE DE INTERES SOCIAL ŞI SĂNĂTATE
• PROIECTE FINALIZATE
– Construire dispensar medical în satul Mogeşti, comuna Slătioara
– Achiziţia de produse şi echipamente de protecţie în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din UAT Comuna Slătioara
• PROIECTE ÎN DERULARE
– Înfiinţare Centru de zi de Asistenţă şi Recuperare, cu echipă mobilă de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice

IV. EDUCAȚIE ŞI SPORT / PROIECTE ÎN DERULARE
• Construire sală de sport şcolară, comuna Slătioara, sat Mogeşti, Punctul „Ciocâltea II”
• Dotarea cu mobilier şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a unităţilor conexe
• Construire locuri de joacă în satele Slătioara şi Milostea
• Concesionarea terenurilor către noi investitori

OBIECTIVE PROPUSE PENTRU PERIOADA 2024-2028

• Extinderea sistemului de alimentare cu apă, pe o lungime de 5.784 m şi extinderea reţelei de canalizare, pe o lungime de 6.677 m
• Depunere documentaţii pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor aferente sediului Primăriei Slătioara şi al Grădiniţei cu Program Normal Slătioara
• Susţinerea manifestărilor cultural-artistice şi sportive, promovarea tradiţiilor locale din comuna Slătioara
• Dotarea cu echipamente medicale a dispensarului uman Slătioara
• Înfiinţare piaţă agro-alimentară
• Achiziţie microbuz şcolar verde
• Implementare proiect acordare masă caldă pentru elevii Şcolii Gimnaziale Slătioara
• Dezvoltarea turistică a comunei, prin sprijinirea locuitorilor de a depune proiecte, în vederea accesării de fonduri externe
• Amenajare centru civic sat Mogeşti, comuna Slătioara
• Realizare puncte de colectare selectivă a deşeurilor, în containere personalizate pentru fiecare fracţie
• Dotarea cu echipamente informatice, în vederea îmbunătăţirii serviciilor din cadrul Primăriei Slătioara
• Extindere şi modernizare sistem de iluminat public în zonele care nu au făcut obiectul proiectelor anterioare
• Înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară pentru terenurile din Comuna Slătioara
• Sprijin privind dezvoltarea infrastructurii de valorificare a produselor locale din comuna Slătioara
• Modernizare drumuri de acces terenuri agricole
• Înfiinţare centru de recreere pentru persoane vârstnice

ECHIPA MEA

Consilierii locali ai Partidului Social Democrat sunt membri ai comunităţii noastre, foarte bine pregătiţi în domeniile lor, iar împreună formăm o echipă unită şi determinată să aducem bunăstarea în viaţa locuitorilor comunei noastre. În toată activitatea mea, misiunea mea principală a fost, întotdeauna, să pun accentul pe nevoile şi dorinţele oamenilor şi să muncesc pentru a le aduce beneficii directe şi pentru a dezvolta condiţiile de trai în comunitate.

Echipa de consilieri locali:
1. Romcescu Cristian Sorin
2. Ştefan Cornel
3. Ghiţescu Ion-Ingrid
4. Trană Constantin-Dănuţ
5. Tită Vasile-Sorin
6. Drăgulescu Constantin
7. Moatăr Ana-Roxana
8. Terteci Ilie-Alin
9. Geanovu Constantin
10. Săraru Alexandru
11. Diaconescu Daniel
12. Ciocoşel Daniel-Dumitru
13. Viorel Robert-Constantin
14. Ilie Vasile
15. Anghelescu Gheorghe
16. Terteci Toma-Adrian
17. Ureche Emil

MESAJ PREŞEDINTE
Dragi vâlceni din Slătioara,
Se spune că faptele vorbesc, iar în ceea ce mă priveşte, am sprijinit, în condiţiile legii, localitatea dumneavoastră pentru realizarea unor investiţii importante.
În perioada 2020-2024, la propunerea mea, Consiliul Judeţean Vâlcea a alocat, comunei Slătioara, suma de 2.824.047 lei, pentru susţinerea unor proiecte şi programe de dezvoltare locală, precum şi pentru lucrări de întreţinere a drumurilor comunale.
Am reabilitat drumul judeţean 605 A, pe raza comunei Slătioara, iar printr-un proiect european derulat de Consiliul Judeţean Vâlcea, drumul judeţean 676 Cerna (Vaideeni)-Irimeşti (Bălceşti), drum care traversează şi localitatea dumneavoastră, va fi modernizat de la un capăt la altul.
Totodată, Consiliul Judeţean Vâlcea investeşte cca 2,2 milioane euro în construirea unui Centru de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi la Slătioara.
Împreună cu primarul Sorin Cristian Romcescu, vom continua să facem, cu bună-credinţă, investiţii importante pentru dezvoltarea comunei Slătioara şi pentru binele locuitorilor ei.
• Preşedinte Consiliul Judeţean – Constantin RĂDULESCU – Preşedinte PSD Vâlcea

(Comandat de PSD – Organizaţia Judeţeană Vâlcea / Executat de SC Vilspopress SRL / COD AEP 21240002)

Articole Similare

Back to top button