Acasă Social Pas important la Guvern pentru reînfiinţarea spitalului din Bălceşti

Pas important la Guvern pentru reînfiinţarea spitalului din Bălceşti

330
0

Pe data de 7 august, s-a încheiat consultarea publică lansată de Ministerul Dezvoltării în legătură cu proiectul de hotărâre de guvern privind reînfiinţarea spitalului din oraşul vâlcean Bălceşti. Conform documentului semnat de premierul Ludovic Orban, noua unitate va funcţiona în subordinea CJV şi va fi „finanțată integral din venituri proprii, realizate din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate pe bază de contract, precum și din alte surse prevăzute de art. 190 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.


Multe dintre argumentele legale folosite pentru a face posibilă reînfiinţarea spitalului au fost evidenţiate de primarul Constantin Aleca. Oraşul Bălceşti reprezintă un centru de dezvoltare economico-socială pentru toată zona de sud a judeţului Vâlcea, în localitate regăsindu-se concentrate servicii publice ale instituţiilor statului în relaţiile cu cetăţenii. Astfel, aici funcţionează Judecătoria, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălceşti, Liceul Tehnologic Petrache Poenaru (cu un efectiv de peste 1300 de elevi – preşcolari, şcolari, dc ciclu gimnazial şi liceu-unitate lipsită de medic), Serviciul Fiscal Orăşenesc Bălceşti, Biroul de Poliţie Bălceşti, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Populaţiei, dar şi Detaşamentul nr. 4 Jandarmi Bălceşti. „Considerăm, în acest context, înfiinţarea acestui spital orăşenesc ca fiind extrem de utilă, mai ales în condiţiile în care salariaţii acestor instituţii, cât şi elevii liceului, pot beneficia de servicii medicale corespunzătoare, prompte şi de calitate, în cazuri de necesitate. Prin Hotărârea nr. 24/06.04.2020, Consiliul Local Bălceşti şi-a exprimat acordul pentru înfiinţarea unităţii medicale „Spital Orăşenesc Bălceşti” în clădirile aferente fostei unităţi spitaliceşti situate în Aleea Petrache Poenaru nr. 2-3, oraşul Bălceşti, judeţul Vâlcea. În prezent, clădirile şi terenurile aferente se află în patrimoniul unității administrativ-teritoriale Orașul Bălceşti, nefiind grevate de niciun fel de sarcină, în documentaţie regăsindu-se cărţile funciare ale celor două clădiri, titlul de proprietate asupra terenurilor, precum şi poziţiile din inventarul domeniului public al oraşului Bălceşti. Acest spital urmează să îşi desfăşoare activitatea în clădirile fostului Spital Orăşenesc Bălceşti, unitate sanitară ce şi-a încetat funcţionarea prin aplicarea prevederilor H.G. nr. 345/31.03.2011. Ulterior, în aceste spaţii s-a înfiinţat o unitate medicosocială, respectiv Căminul pentru Persoane Vârstnice Bălceşti, desfiinţată la rândul său, din lipsa finanţării şi din motive de adresabilitate, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2017. De asemenea, necesitatea înfiinţării acestei instituţii spitaliceşti este determinată de mai mulţi factori cum, ar fi: – factori economici – întreaga zona este slab industrializată, predominând activităţile agricole, cu un număr mic de locuri de muncă şi venituri reduse, populaţia neavând întotdeauna mijloacele materiale necesare deplasării la distanţe mari; – susţinere din partea autorităţilor locale din cele 14 localităţi arondate fostului Spital Orăşenesc Bălceşti, respectiv: Diculeşti, Făureşti, Laloşu, Valea Mare, Măciuca, Stăneşti, Fârtăţeşti, Tetoiu, Roşiile, Ghioroiu, Lăcusteni, Livezi, Zătreni, Grădiştea; – extremele vârstelor – copii şi bătrâni – prezintă un important procent de îmbolnăvire; – slaba dotare a Serviciului de Ambulanţă din Bălceşti, acesta ajungând să funcţioneze cu doar două ambulanţe pe tură (uneori doar cu una), din cauza lipsei de personal şi a parcului auto învechit. “Pentru funcţionarea noului spital care urmează să-şi desfăşoare activitatea în aceeaşi locaţie cu fostul Cămin pentru Persoane Vârstnice Bălceşti, desfiinţat, autoritatea locală şi-a propus să reabiliteze, să modernizeze, să extindă şi să doteze spaţiile respective conform standardelor în vigoare prevăzute în legislaţia de specialitate privind înfiinţarea şi funcţionarea spitalelor printr-un proiect DALI depus la Compania Naţională de Investiţii, beneficiind de finanţare din bugetul local, din fondurile depuse la CNI şi alocate de Consiliul Judeţean Vâlcea, ca urmare a Acordului de parteneriat pentru implementarea investiţiei „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Spitalului Orăşenesc Bălceşti, judeţul Vâlcea”. Spitalul propus a se înființa în orașul Bălceşti, judeţul Vâlcea, conform O.M.S. nr. 1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcţie de competenţă, se încadrează în categoria IV – nivel de competenţă bazal şi va cuprinde următoarele specialităţi: – anestezie şi terapie intensivă, chirurgie generală – 4 paturi; – medicină internă – 14 paturi; – pediatrie -18 paturi + 1 pat însoţitori; – obstetrică-ginecologie (structură de nivel minim I, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătăţii privind criteriile de ierarhizare a secţiilor de spital de specialitate obstetrică – ginecologie şi neonatologie) – 4 paturi; – medicină de laborator; – radiologie şi imagistică medicală; Spitalul va furniza servicii medicale spitaliceşti şi/sau ambulatorii, după caz, în toate specialităţile menţionate mai sus”, a detaliat primarul Constantin Aleca.