Acasă Diverse E cert: vom avea alegeri la AJF!

E cert: vom avea alegeri la AJF!

146
0

E cert: vom avea alegeri la AJF!

 

Dacă până acum mai existau îndoieli legate de demisia lui Gheorghe Constantin, de săptămâna trecută toate acestea s-au spulberat. Biroul Executiv al AJF Vâlcea a luat act de această demisie şi a procedat în consecinţă, astfel că la finele lunii februarie, la Adunarea Generală ordinară, vor avea loc şi alegeri pentru funcţia de preşedinte. S-a pus capăt, totodată, ideii aberante promovate de o anumită parte a presei potrivită căreia Constantin a dorit de multe ori să demisioneze, însă demisia acestuia a fost respinsă de Biroul Executiv. O demisie nu se aprobă, de ea se ia la cunoştinţă şi se acţionează conform prevederilor legale. Tocmai de aceea, în acest sens, consultându-se şi cu unii jurişti, cei din Biroul Executiv au procedat legal. În continuare vă prezentăm Hotărârea Biroului Executiv şi anunţul privind organizarea Adunării Generale din data de 24 februarie.

  Hotărârea nr. 2 din 19.01.2006

1. S-a aprobat cererea de demisie, începând cu data de 25 ianuarie 2006, a domnului Gheorghe Constantin, care îşi va îndeplini sarcinile de serviciu pe o perioadă de 30 de zile în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 art. 79 alin. 1; 4 şi 5.

2. S-a stabilit că dosarele candidaţilor pentru funcţia de preşedinte al AJF Vâlcea se vor depune la secretariat până la data de 9 februarie 2006, ora 11.00, conform articolului 34 din statutul AJF Vâlcea. Programul platformă va fi depus la secretariat într-un plic sigilat. Dosarul unui candidat mai trebuie să conţină copie după actul de identitate (din care să rezulte că este cetăţean român), cererea acestuia prin care îşi exprimă intenţia de a candida la funcţia de preşedinte al AJF Vâlcea, recomandare din partea unei echipe de fotbal afiliate la AJF Vâlcea din care să rezulte că îi este susţinută candidatura, cazier judiciar, adeverinţă medicală din care să rezulte că este apt pentru a ocupa o funcţie de conducere, copie după actul de absolvire al ultimelor studii, curricullum vitae din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 33 şi 34 din statutul AJF Vâlcea. Pentru relaţii suplimentare, candidaţii vor primi informaţii din partea secretariatului AJF.

3. La solicitarea celor interesaţi secretariatul va pune la dispoziţie pentru studiu statutul AJF Vâlcea.

4. S-a hotărât completarea ordinei de zi pentru Adunarea Generală din data de 24 februarie 2006, aprobată în şedinţa Biroului Executiv din data de 12 februarie 2006, cu partea a II-a privind alegerea preşedintelui.

Preşedinte – Gheorghe Constantin
Secretar General – Ion Boharu 

Asociaţia Judeţeană de Fotbal Vâlcea convoacă Adunarea Generală Ordinară în data de 24 februarie 2006, de la ora 11.00, în Sala de Şedinţe a Sălii Sporturilor Traian, situată în Rm. Vâlcea, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 24, cu următoarea ordine de zi:

  Partea I (condusă de preşedintele AJF)

1. Alocuţiunea preşedintelui AJF Vâlcea;

2. Apelul nominal al delegaţilor membrilor afiliaţi, efectuat de secretarul general;

3. Desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului verbal;

4. Raportul Biroului Executiv al AJF Vâlcea pe anul 2005 – prezintă preşedintele AJF;

5. Raportul privind exerciţiul financiar pe anul 2005 şi descărcarea de gestiune a Biroului Executiv al AJF Vâlcea – prezintă trezorierul AJF;

6. Prezentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 – prezintă trezorierul AJF;

7. Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2005 – prezintă preşedintele comisiei;

8. Dezbaterea unor propuneri pentru modificarea şi completarea Statutului AJF Vâlcea şi ROAF Vâlcea;

9. Discuţii;

10. Aprobarea încetării activităţii preşedintelui AJF Vâlcea, ales în Adunarea Generală Extraordinară din data de 12.08.2005;

Partea a II-a (condusă de reprezentantul FRF)

11. Alegerea Comisiei de validare a voturilor (formată din minim 3 persoane);

12. Alegerea preşedintelui AJF Vâlcea;

Partea a III-a (condusă de preşedintele AJF, nou ales)

13. Confirmarea de către Adunarea Generală a secretariatului general şi a trezorierului la propunerea noului preşedinte ales;

14. Redactarea hotărârii Adunării Generale.

Biroul Executiv