Acasă Administratie Obligatii declarative ale persoanelor fizice platitoare de impozit pe venit în anul...

Obligatii declarative ale persoanelor fizice platitoare de impozit pe venit în anul 2007

90
0

Actualitatea fiscală

 

Obligaţii declarative ale persoanelor fizice plătitoare de impozit pe venit în anul 2007

 

 Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente şi sunt impuşi pe bază de norme de venit, drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole (cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat, a arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor precum şi din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea), din cedarea folosinţei bunurilor, au obligaţia să depună cererea pentru opţiunea de a determina venitul net în sistem real odată cu „Declaraţia privind venitul estimat…” până la 31 ianuarie 2007 pentru cei care au desfăşurat activitate şi în anul precedent şi în termen de 15 zile pentru cei care încep activitatea în anul 2007. Opţiunea este valabilă timp de doi ani consecutivi. Dacă după trecerea celor doi ani, nu se depune cerere de renunţare pentru sistemul real, sistemul este obligatoriu pentru o perioadă de încă doi ani consecutivi. Cererile de opţiune şi declaraţiile estimative – Declaraţia privind veniturile estimate din cedarea folosinţei bunurilor, cod 220, Declaraţia privind veniturile estimate din activităţi independente, cod 221, Declaraţia privind venit estimate din activităţi agricole, cod 222 – se depun la unitatea fiscală teritorială în a cărei administrare se află contribuabilul (locul de domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România).

 

 

În atenţia persoanelor juridice!

Plata impozitului pe profit

 

Contribuabilii au obligaţia de a plăti impozitul pe profit trimestrial până la data de 25, inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul. Prin urmare, până la 25 ianuarie 2007: – contribuabilii care efectuează plăţi trimestriale completează pentru impozitul pe profit pe trimestrul IV 2006, formularul 100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat, cod 14.13.01.01/a şi plătesc o sumă egală cu impozitul calculat şi evidenţiat pentru trimestrul III 2006, urmând ca depunerea declaraţiei 101 – Declaraţie privind impozitul pe profit şi plata finală a impozitului pe profit pentru anul fiscal să se facă până la data stabilită ca termen limită pentru depunerea situaţiilor financiare ale contribuabilului, cu următoarele excepţii; – contribuabilii care definitivează până la 15 februarie 2007 închiderea exerciţiului financiar 2006 depun până la 15 februarie 2007 Declaraţia anuală de impozit pe profit, cod 101, şi plătesc impozitul pe profit aferent anului 2006. Această categorie de contribuabili nu completează impozitul pe profit pentru IV 2006 în formularul 100 – Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul general consolidat, cod 14.13.01.01/a, pe care-l depun până la 25 ianuarie; – organizaţiile nonprofit au obligaţia de a plăti impozitul pe profit anual până la 15 februarie 2007, inclusiv, şi depun până la aceeaşi dată declaraţia anuală de impozit pe profit, cod 101; – contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a plăti impozitul pe profit anual, până la 15 februarie 2007, inclusiv, şi depun până la aceeaşi dată declaraţia anuală de impozit pe profit, cod 101. Atenţie! Odată cu declaraţia de impozit pe profit anuală, contribuabilii au obligaţia să depună şi o declaraţie privind plăţile şi angajamentele de plată către persoanele nerezidente, dacă este cazul, care cuprinde scopul şi suma fiecărei plăţi, numele şi adresa beneficiarului. Nu se cuprind în această declaraţie sumele angajate sau plătite pentru bunurile importate sau pentru transportul internaţional, potrivit art. 35 din Codul Fiscal nr. 571/2003, modificat, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2007.