Economie

Oltchim rãmâne la MEC

Oltchim rãmâne la MEC

 

Comisia Naþionalã a Valorilor Mobiliare a decis blocarea pentru câteva zile a transferului unui pachet de 3,2 miliarde acþiuni deþinute de Ministerul Economiei ºi Comerþului la producãtorul de îngrãºãminte Oltchim Râmnicu Vâlcea, începând cu 2 ianuarie 2007. Decizia a fost luatã ca urmare a sentinþei Tribunalului Vâlcea din noiembrie 2005 ºi a faptului cã acþiunile, emise ca urmare a hotãrârii Adunãrii Generale a Acþionarilor de majorare a capitalului social din noiembrie 2003, nu sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerþului Vâlcea, CNVM sau la instituþiile pieþei de capital, se arata într-un comunicat al companiei condusã de Constantin Roibu. Potrivit Oltchim, Ministerul Economiei continuã sã deþinã 95,7% din capitalul combinatului chimic, în valoare totalã de 354,6 milioane lei, urmat de mai mulþi acþionari persoane fizice – 2,5 %, Lindsell – 1,09 % ºi SIF Oltenia – 0,6 %. Pe ordinea de zi a viitoarei ºedinþe a acþionarilor Oltchim se va discuta ºi mandatarea Consiliului de Administraþie sã negocieze cu AVAS documentele necesare înregistrãrii în evidentele contabile ale instituþiei a valorii creanþei acesteia faþã de societate.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button