Economie

PCC a refuzat solicitarea statului roman de a colabora la redresarea Oltchim

Prin articolul publicat în data de 28 iunie 2010, PCC SE nu face nimic altceva decât să continue campania de defăimare a S.C. OLTCHIM S.A. şi să discrediteze conducerea societăţii. Prin lansarea de informaţii neadevărate şi care nu pot fi susţinute, tocmai pentru a afecta imaginea societăţii şi a-i bloca total activitatea.

Prin acest comunicat, PCC SE lansează o serie de afirmaţii fără suport, care nu fac decât să pună într-o lumina nefavorabilă OLTCHIM S.A., astfel:
1. PCC SE afirmă că „Oltchim are nevoie urgent de o restructurare profundă a mecanismelor sale interne, de reorientare a portofoliului de produse prin introducerea de tehnologii, instalaţii şi capacităţi moderne”.
Procesul de restructurare al companiei este însă un proces dinamic, care a fost în atenţia managementului companiei an de an. S.C. OLTCHIM S.A. a început procesul de restructurare şi modernizare încă din anul 1992, când a închis toate instalaţiile ale căror tehnologii de fabricaţie erau învechite, iar produsele obţinute nu erau competitive pe piaţă (Metoben, Clorură de etil, HCH Lindan, Alfa – naftol etc.). Oltchim a demarat un amplu program de investiţii prin care s-au retehnologizat şi mărit capacităţile de producţie la o serie de instalaţii tehnologice (Oxo–Alcooli, PVC, Propenoxid, Polioli–Polieteri) şi au fost puse în funcţiune instalaţii cu tehnologie modernă, de ultimă generaţie (electroliza cu membrane, anhidrida ftalică, DOF, Ramplast, sodă fulgi, sodă perle, apă demineralizată). Valoarea investiţiilor efectuate în perioada 1994 – 2008 a fost de 371 milioane EUR şi au condus la creşterea cifrei de afaceri de la 76 milioane EUR în anul 1992 la 528 milioane EUR în anul 2008 (creştere de 7 ori). Începând cu anul 2003, a demarat procesul de externalizare a activităţilor conexe. Astfel, în anul 2003, a fost externalizată activitatea de protecţii cisterne, construcţii montaj şi proiectare tehnologică, cu un număr de 688 salariaţi. În anul 2005, a fost externalizată activitatea de mentenanţă şi electro-ama cu un număr de 790 salariaţi. De asemenea, în anul 2008, OLTCHIM SA a vândut activele aferente subunităţilor agro-alimentare care generau pierderi, cu externalizarea personalului aferent, în număr de 823 salariaţi. Prin externalizarea activităţilor conexe, S.C. OLTCHIM a redus numărul de salariaţi cu 2.301 persoane. Implementarea tehnologiilor moderne de fabricaţie şi externalizarea activităţilor conexe a condus la reducerea nr. de personal în OLTCHIM de la 7.000 la 3.100, în prezent (fără cei 500 salariaţi de la petrochimia de la Piteşti). În continuare, S.C. OLTCHIM S.A. are în derulare un program de restructurare aprobat în Adunarea Generală a Acţionarilor din 6 august 2009, în care sunt prevăzute externalizări ale activităţilor conexe şi valorificarea activelor pe care societatea nu le utilizează în desfăşurarea activităţii de producţie.
2. PCC SE mai afirmă că „acţiunile managementului Oltchim contravin intereselor companiei şi ameninţă însăşi existenţa Oltchim SA. În lipsa unor măsuri de corectare a ineficienţelor interne ale Oltchim, concentrându-se exclusiv pe achiziţia petrochimiei de la Arpechim – instalaţie depăşită, ineficientă şi care nu funcţionează în prezent, aceste acţiuni nu fac decât să escaladeze obligaţiile financiare ale Oltchim”.
Total greşit! S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea funcţionează redus din noiembrie 2008, la aproximativ 35% din capacitate, din lipsa principalei materii prime utilizate în procesul de fabricaţie – etilena, care din cauza condiţiilor speciale de transport nu poate fi aprovizionată decât din activitatea de petrochimie de la Arpechim. În aceste condiţii, S.C. OLTCHIM S.A. nu a avut altă alternativă, lucru susţinut şi de consultanţii internaţionali angajaţi în acest sens. Decât achiziţionarea şi repunerea în funcţiune a activităţii de petrochimie de la Arpechim, care asigură necesarul la principalele materii prime – etilena, propilena, etilenoxid. Aşa se va ajunge la funcţionarea la capacitate a societăţii, în condiţii de rentabilitate
3. PCC SE afirmă, totodată, că „în situaţia actuală extrem de dificilă a Oltchim, băncile private refuză finanţarea societăţii”.
Iarăşi fals! O parte din băncile private refuză să finanţeze activitatea OLTCHIM SA, tocmai datorită acţiunilor ostile întreprinse de PCC SE. Mai concret, sunt îngrijorate de faptul că PCC SE încearcă să blocheze prin orice mijloace finanţarea OLTCHIM.
4. PCC SE susţine că „cea mai mare parte din banii recent împrumutaţi sunt acordaţi de către CEC Bank, care este o bancă de stat”. Nici această afirmaţie nu are suport, deoarece CEC BANK este o bancă comercială ca oricare alta, care acordă finanţări în condiţii de piaţă şi pe principii comerciale, iar finanţarea acordată reprezintă numai 10% din total finanţări OLTCHIM, restul creditelor fiind angajate de la bănci cu capital privat (BCR, Banca Transilvania, UNICREDIT TIRIAC BANK, BANCPOST, ING, ALPHABANK, GARANTI BANK, BRD – Groupe Societe Generale). Toate băncile de la care OLTCHIM are angajate finanţări au prelungit şi chiar au majorat finanţările acordate, iar unele dintre acestea şi-au exprimat intenţia de a deveni acţionari ai societăţii. Creditele angajate la BCR şi Banca Transilvania SA reprezintă 78% din total finanţări. Se vede clar intenţia de dezinformare flagrantă făcută în scopul de a bloca activitatea societăţii.
5. PCC SE afirmă şi faptul că „conducerea companiei caută să ducă în eroare opinia publică atât în ceea ce priveşte raportul de reevaluare a activelor Arpechim, cât şi referitor la PCC SE”. Însă raportul de evaluare a activităţii de petrochimie a fost efectuat de firma SHM Smith Hodgkinson (România) SRL aceasta fiind o firmă de evaluări active recunoscută atât pe plan intern cât şi pe plan internaţional. Este membră a Gordon Brothers Group USA şi a efectuat evaluări ale activelor din industria petrochimică şi de rafinare la Petromidia, Vega, Rafo Oneşti, OMV PETROM SA. De asemenea, SHM Smith Hodkinson (România) SRL a efectuat evaluarea activelor din activitatea de petrochimie de la Piteşti şi când acestea erau în proprietatea OMV PETROM SA. Raportul de evaluare efectuat de SHM Smith Hodkinson este  recunoscut şi însuşit de băncile creditoare ale OLTCHIM SA şi de firma de audit. SHM Smith Hodgkinson România SRL a determinat valoarea justă a activelor (teren, construcţii, echipamente tehnologice) aferente activităţii de petrochimie preluată de S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Vâlcea de la OMV PETROM SA Sucursala Arpechim Piteşti, în conformitate cu cerinţele legale şi cu reglementările aplicabile la locul de realizare. Nefiind specialişti în probleme de evaluare active, credem că nici OLTCHIM şi nici PCC SE nu au competenţa de a contesta un raport de evaluare efectuat de o firmă de evaluare recunoscută atât intern cât şi internaţional. PCC SE este specialist în preluări dubioase şi ostile, astfel cum se explică faptul că domnul Zaremba a fost dat afară de la ZAK ca urmare a tentativei de preluare a acesteia de către PCC SE?
6. PCC SE mai spune că „ar dori să înţeleagă care sunt acele îmbunătăţiri efectuate la secţia de petrochimie a Arpechim, care au dus la creşterea valorii de la 1 euro la 89,5 milioane euro”.
Negocierile pe care S.C. OLTCHIM S.A. le-a purtat cu OMV PETROM SA pentru achiziţionarea activităţii de petrochimie de la Piteşti au durat doi ani de zile. Valoarea activelor din activitatea de petrochimie a fost stabilită de OMV PETROM SA la suma de 128 milioane EUR prin evaluare înainte de a începe negocierile pentru vânzare.
În prezent, valoarea evaluată a activităţii de petrochimie este de 89,5 milioane EUR, adică mai mică decât era evaluarea OMV PETROM SA. În concluzie, PCC SE nu are nici o justificare să atace şi să blocheze această evaluare.
7. PCC SE se mai plânge că „declaraţia lui Constantin Roibu – că PCC SE a furat clienţii de la Oltchim este o acuzaţie nefondată”, dând exemple cu vânzările din România.
PCC SE ştie foarte bine că declaraţia se referă la clienţii de pe pieţele externe, nu din România şi mai ştie că atunci când aveau membrii în Consiliul de Administraţie al OLTCHIM, am renunţat să mai prezentăm lista cu clienţii şi preturile de vânzare, tocmai pentru că începuseră să contacteze clienţii noştri.
8. PCC SE afirmă că „a avut şi are o atitudine constructivă şi prezintă în mod constant acţionarului majoritar şi conducerii Oltchim opţiuni alternative de dezvoltare pentru combinat”.
PCC SE nu a prezentat niciodată o măsură constructivă care să fie bazată pe vreun fundament financiar sau pe vreun studiu de piaţă. Toată strategia prezentată de OLTCHIM este realizată şi certificată de consultanţi financiari recunoscuţi: Raiffeisen Investment, Roland Berger, Nexant, Tecnon Orbichem. PCC SE nu a prezentat nimic fundamentat, ci doar contestă şi reclamă orice iniţiativă a S.C. OLTCHIM S.A.
9. PCC SE mai susţine că „Toate acţiunile iniţiate de PCC au urmărit strict respectarea legislaţiei europene şi sunt făcute cu bună-credinţă şi în interesul Oltchim, deoarece, în calitate de acţionar al Oltchim, PCC este interesat doar de redresarea Oltchim şi de dezvoltarea companiei pe baza principiilor de afaceri şi a proiectelor viabile”.
PCC SE nu a prezentat niciodată un proiect viabil fundamentat pe bază de studii financiare şi de piaţă, iar la ultima întâlnire, de la sediul Ministerului Economiei  Comerţului şi Mediului de Afaceri, a refuzat semnarea unui acord de colaborare. Prin aceasta, au demonstrat, dacă mai exista vreun dubiu, că nu doresc decât blocarea S.C. OLTCHIM S.A., aceasta fiind de fapt singura lor preocupare.
10. PCC SE afirmă, în continuare, „Oltchim trebuie să-şi reorienteze şi să îşi extindă portofoliul cu produse care se bucură de o cerere crescută pe piaţă, renunţând la producţia ineficientă de PVC, care nu poate fi susţinută de societate”.
Dacă ar fi aşa cum susţine PCC SE, cum se explică faptul că se investeşte masiv în producţia de PVC din Ucraina – cazul Lukoil, în Rusia – cazul Sibur, inclusiv în Polonia Anvil a investit şi crescut capacitatea la 430.000 to/an?
OLTCHIM nu doreşte să investească în PVC pentru a mări capacitatea, ci doreşte să-şi asigure sursele de materii prime în primul rând pentru funcţionarea la capacitate a întregii platforme de la Rm. Vâlcea, acolo unde a realizat o cifră de afaceri în anul 2008, de 528 milioane EUR, iar în anul 2009 a realizat doar 254 milioane EUR, tocmai din nefuncţionarea activităţii de petrochimie de la Arpechim Piteşti.
De fapt, nu cumva PCC SE doreşte să distrugă producţia de PVC de la OLTCHIM pentru a le face loc pe piaţă altora, având în vedere faptul că, în lume, producătorii de PVC îşi măresc capacităţile de producţie? Aş da ca exemple cazurile Braskem din Brazilia – cu o nouă instalaţie de PVC, având o capacitate de 200.000 to/an şi Hubei Yihua Group, din China, cu o nouă instalaţie de PVC, având o capacitate de 1,2 milioane to/an (conform publicaţiei Chemorbis, din 18.06.2010).

DIRECTOR GENERAL OLTCHIM
Constantin ROIBU

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button