Administratie

A.B.A. Olt continuă investiţiile în judeţul Vâlcea

Administraţia Bazinală de Apă Olt, instituţie condusă de economistul Dorin Dobrişan, are în programul de investiţii aprobat pe anul 2010 22 de obiective majore, aflate în derulare în acest moment.

Dintre acestea, 11 sunt lucrări cu finanţare din bugetul de stat, în valoare de 6.050.000 lei, iar 11 sunt finanţate din credite B.D.C.E., în cadrul PROIECTULUI F/P 1579 – Investiţii prioritare în domeniul gospodăriri apelor din România, cofinanţate din bugetul de stat şi credite externe, ce se ridică la valoarea de 18.510.000 lei. În cadrul lucrărilor finanţate de la bugetul de stat, în judeţul Vâlcea, se continuă investiţiile promovate prin H.G. 1262/2004, pe cursurile râurilor Olăneşti (500.000 lei), Luncavăţ (600.000 lei) şi Lotru (500.000 lei). De precizat ar mai fi că, foarte curând, se vor finaliza lucrările la obiectivul „Regularizare râu Olteţ, în zona Laloşu”, promovat prin H.G. 373/22.03.2006 şi care are drept scop prevenirea şi înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii. În cadrul proiectului F/P 1579, în judeţul Vâlcea, se mai finanţează trei obiective de investiţii. În anul 2009, au început lucrările de execuţie la obiectivele „regularizare pârâu Băiaşu, la Perişani” şi „regularizare pârâu Muereasca”. Sumele alocate pentru anul 2010 sunt de 960.000 lei, necesare punerii în funcţiune a capacităţilor aprobate, şi respectiv 2.000.000 lei.
În urma definitivării procedurilor legale pentru atribuirea contractului de lucrări prin licitaţie deschisă organizate în anul 2009 la obiectivul „Regularizare râu Cerna şi afluenţi pe sectorul Rugetu – Măciuca” s-a încheiat contractul de execuţie lucrări cu ofertantul câştigător, căruia i s-a predat amplasamentul în vederea începerii lucrărilor în data de 18 mai 2010, suma alocată fiind de 2.000.000 lei.
Din totalul de 24.560.000 lei repartizaţi A.B.A. Olt pentru lucrări de investiţii de la bugetul de stat şi credite externe în anul 2010, pentru lucrările din judeţul Vâlcea este alocată suma de 7.360.000 lei.
De asemenea, a fost repartizată suma de 575.000 lei pentru elaborarea a 22 studii de fezabilitate necesare promovării de lucrări hidrotehnice în zone critice cu risc major de inundabilitate de pe teritoriul judeţelor din Bazinul Hidrografic Olt.
Pentru judeţul Vâlcea s-au întocmit următoarele documentaţii care urmează a fi supuse aprobării A.N.A.R. şi Ministerului Mediului şi Pădurilor:
1. Regularizare pârâu Cheia, pe tronsonul Cheia – Valea Cheii, judeţul Vâlcea;
2. Regularizare pârâu Ursani, pe tr. Ursani – Horezu, jud. Vâlcea;
3. Regularizare pârâu Râmeşti, pe tr. Râmeşti – Horezu, jud. Vâlcea;
4. Regularizare pârâu Bistricioara, pe tr. Sălişte – Romanii de Sus, jud. Vâlcea;
5. Regularizare pârâu Pesceana, pe tr. Suteşti – Drăgăşani, Vâlcea;
6. Regularizare pârâu Valea Satului, la Fedeleşoiu, Vâlcea.
A.B.A. Olt are în vedere promovarea de noi lucrări hidrotehnice pentru care există studii de fezabilitate elaborate şi aprobate de ordonatorul principal de credite, Ministerul Mediului şi Pădurilor. Portofoliul de proiecte pentru judeţul Vâlcea cuprinde următoarele lucrări:
1. Regularizare râu Otăsău, pe sectorul Bărbăteşti – Frânceşti;
2. Amenajarea râului Geamăna, aval pod DJ 678 – confluenţă contracanal acumulare Zăvideni;
3. Îndiguire râu Govora, pe sect. Stoeneşti – Govora Sat;
4. Consolidări maluri râu Iazul Morţilor, în localitatea Băbeni;
5. Regularizare râu Sălătrucel, pe sectorul Berislăveşti – Sălătrucel;
6. Regularizare râu Cernişoara şi Cernişoara Orlii, în localitatea Cernişoara;
7. Regularizare râu Hinta, la Govora;
8. Regularizare râu Olteţ, la Grădiştea;
9. Apărări de maluri pe râul Bistriţa, pe sectorul Costeşti – Băbeni.
Valoarea de investiţie totală aprobată pentru aceste obiective se rdică la suma de 119.193.800 lei.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button