Economie

LISTA DATORNICilor vâlceni LA 31 DECEMBRIE 2005

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, a fost actualizată

Lista datornicilor vâlceni LA 31 DECEMBRIE  2005
 
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea a dat publicităţii Lista societăţilor comerciale care înregistrau obligaţii faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor de şomaj, precum şi cuantumul acestor obligaţii restante la 31 decembrie 2005 şi neachitate până la 26 ianuarie 2006, data publicării.
Obligaţiile restante ale firmelor vâlcene sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice la adresa www.mfinante.ro şi sunt prezentate în lei noi (RON), în temeiul prevederilor Titlului I – Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante din Cartea I – Reglementări generale pentru prevenirea şi combaterea corupţiei din Legea nr. 161/2003.
 
I. Marii contribuabili din judeţul Vâlcea, care au fost preluaţi de la 1 iulie 2005 de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia de Administrare a Marilor Contribuabili (DAMC), conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 343/2005, în cazul în care au înregistrat restanţe, au fost publicaţi pe site-ul MFP de DAMC.
Marii contribuabili aflaţi în administrarea fiscală a DGFP Vâlcea nu au înregistrat restanţe la data publicării pe site.
 
II. Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice au fost publicaţi 2.057 contribuabili mijlocii şi mici din judeţul Vâlcea, care înregistrau la 31.12.2005 obligaţii restante la bugetul general consolidat în sumă totală de 34.810,55 mii lei.
La bugetul de stat au fost publicaţi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice 1.873 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrau la 31.12.2005 obligaţii restante în sumă totală de 21.373,00 mii lei, în structura:
1.863 contribuabili mijlocii şi mici se află în procedura de executare silită pentru recuperarea creanţelor bugetului de stat de 21.180,18 mii lei;
10 au solicitat compensarea obligaţiilor restante la bugetul de stat pentru 192,82 mii lei;
Pentru obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat restante la 31.12.2005 au fost publicaţi pe site 912 contribuabili mijlocii şi mici care înregistrau obligaţii restante în sumă totală de 9.490,16 mii lei, în structura:
4 contribuabili mijlocii şi mici au aprobate înlesniri la plata obligaţiilor restante la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 656,57 mii lei;
903 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea creanţelor bugetului asigurărilor sociale de stat în sumă totală de 8.761,01 mii lei;
5 contribuabili mijlocii şi mici au solicitat compensarea obligaţiilor restante la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 72,57 mii lei;
Obligaţiile la bugetul fondului asigurărilor de sănătate sunt de 2.891,45 mii lei şi provin de la 833 contribuabili mijlocii şi mici, în structura:
un contribuabil din categoria celor mijlocii şi mici are aprobate înlesniri la plata obligaţiilor restante pentru 87,34 mii lei;
826 se află în procedura de executare silită pentru recuperarea creanţelor bugetului asigurărilor de sănătate în suma totală de 2.752,33 mii lei;
6 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru 51,77 mii lei.
Pentru obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor de şomaj restante la 31.12.2005 au fost publicaţi pe site 768 contribuabili mici şi mijlocii care înregistrează obligaţii restante de 1.055,93 mii lei, astfel:
2 contribuabili mijlocii şi mici au aprobate înlesniri la plată obligaţiilor restante pentru 183,43 mii lei;
760 se află în procedura de executare silită pentru  obligaţii restante de  856,37 mii lei;

6 au solicitat compensarea obligaţiilor restante pentru 16,13 mii lei.

*

În acest context, precizăm că nu au fost publicaţi pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003: microîntreprinderile; contribuabilii persoane juridice pentru care a fost declanşată procedura reorganizării judiciare, falimentului, reglementată de Legea nr. 64/1995 şi contribuabilii care au exercitat căile de atac prevăzute de lege.

Următoarea actualizare a datelor pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice se va face până la 30 aprilie 2006, conform art. 13 din Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 551/2003.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button