Acasă Administratie Microhidrocentrale noi în Horezu, Olăneşti şi Alunu

Microhidrocentrale noi în Horezu, Olăneşti şi Alunu

95
0

Preşedintele Consiliului Judeţean, Dumitru Buşe a continuat demersurile în vederea identificării soluţiilor privind realizarea de noi microhidrocentrale în judeţul Vâlcea. S-au stabilit 9 posibile amplasamente. În cazul  microhidrocentralei de pe aducţiunea de la Cheia, a fost elaborat studiul de fezabilitate care a fost predat beneficiarului, SC Apavil SA. Acest studiu a fost prezentat conducerii CJ şi se referă la realizarea unei centrale hidroelectrice de mică putere pe aducţiunea de apă menţionată care ar urma să producă 3500 MW/h anual. Documentaţia privind realizarea acestei microhidrocentrale urmează să fie supusă aprobării CTE. S-a intervenit la Agenţia Română  pentru Conservarea Energiei pentru asigurarea cofinanţării în procent de 30% din suma totală a investiţiei care se ridică la 450 000 euro.

Având în vedere faptul că Agenţia Română  pentru Conservarea Energiei nu mai asigură finanţări pentru asemenea investiţii, proiectul va fi promovat pe Fondul pentru Mediu. Consiliile locale ale oraşelor Horezu şi Băile Olăneşti precum şi cel al comunei Alunu au emis hotărârile privind acordul de încheiere a unui parteneriat public privat pentru realizarea de microhidrocentrale, urmând să fie încheiate contracte de parteneriat cu firme specializate în realizarea de microhidrocentrale.