Administratie

Buşe scoate din buget 374.000 euro pentru colecţia „Gheorghe Petre-Govora”

Consilierii judeţeni vor lua în dezbatere, în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie, proiectul de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemţiune referitor la cumpărarea imobilului Colecţia de arheologie şi artă religioasă ,,Gheorghe Petre-Govora”, monument istoric şi teren în suprafaţă de 297 mp, situat în Băile Govora. Imobilul, monument istoric de arhitectură de categorie valorică B, datează din perioada interbelică  şi este creaţia originală a  arhitectului Gheorghe Simotta, de inspiraţie balcano-bizantină. Imobilul a fost naţionalizat prin Decretul 92/1950. Prin minuta nr. 4036 din 21 mai 1959, familia Pănciulescu a fost evacuată din imobil iar acesta a devenit sediul Comitetului Orăşănesc de Partid Govora.

Din 1973 în imobil funcţionează, ca secţie a Muzeului Judeţean Vâlcea – Colecţia de arheologie şi artă religioasă  ,,Gheorghe Petre-Govora”. Edificiul a intrat în percepţia publicului ca instituţie muzeală valoroasă, datorită pieselor muzeale expuse şi depozitate: colecţia de arheologie (conţine peste 4.000 de piese datând din perioada paleoliticului superior, epoca neolitică, epoca bronzului, epoca fierului, perioada daco-romană şi medievală ), numismatică, obiecte de artă şi carte veche românească, donate de profesorul Gheorghe Petre Govora. Proprietarul Paulina Taraş a propus o valoare de vânzare de 374.000 euro.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button