Administratie

Precizări privind certificarea declaraţiilor fiscale anuale

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea precizează că, de la 1 ianuarie 2008, declaraţiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de către un consultant fiscal, calitate atestată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001, aprobată prin Legea nr. 198/2002, cu excepţia celor pentru care este obligatorie auditarea. Declaraţiile care intră sub incidenţa acestei prevederi sunt:

– Declaraţia privind impozitul pe profit 101, cod MFP 14.13.01.04, cu termen de depunere 15 februarie sau 15 aprilie, în funcţie de definitivarea închiderii exerciţiului financiar anterior; – Decont privind accizele 120, cod MFP 14.13.01.03, cu termen de depunere 30 aprilie a anului următor celui de raportare; – Decont privind impozitul pe ţiţeiul şi gazele naturale din producţia internă 130, cod MFP 14.13.01.05 cu termen de depunere 30 aprilie a anului următor celui de raportare, aprobate prin Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 35/2005, modificat şi completat prin OMFP nr. 79/2007. Celelalte declaraţii fiscale nu intră sub incidenţa certificării.
ATENŢIE! Declaraţiile fiscale anuale aferente anului 2007 care vor fi depuse la termenele menţionate mai sus, vor fi certificate de un consultant fiscal.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button