Acasă Economie Investiþii de 125 milioane euro la CET

Investiþii de 125 milioane euro la CET

96
0

Investiþii de 125 milioane euro la CET

 

Deºi la USG nu a început încã sã curgã lapte ºi miere, lucrurile se îndreaptã spre un fãgaº normal. CET Govora a primit primele 16 milioane de euro pentru energia termicã livratã. De asemenea, investitorul polonez a achitat suma pe acþiuni în condiþiile stabilite prin contractul de privatizare. În momentul de faþã, o micã datorie mai are doar cãtre Ministerul de Finanþe, ceea ce înseamnã cã preºedintele CJ Vâlcea ºi-a luat o piatrã de pe inimã, ca de altfel ºi SC CET Govora SA, care acum se poate preocupa cu încredere de programul investiþiilor pentru perioada 2007-2011, ridicate la aproximativ 125 milioane euro. Pentru viitorul apropiat, societatea condusã de cãtre directorul general Mihai Bãlan doreºte sã caute modalitãþi de extindere a activitãþii ºi în jurul localitãþilor Olãneºti ºi Cãlimãneºti, unde deja opereazã. De ce nu, poate chiar ºi în afara judeþului Vâlcea.