Ancheta

Conducerea Finantelor Publice demonteaza punct cu punct acuzatiile PRM

Conducerea Finanţelor Publice demontează punct cu punct  acuzaţiile PRM

În legătură cu părerile exprimate în conferinţa de presă din data de 21 iulie 2006, de către Nicolae Pătru, preşedinte al Partidului România Mare – Filiala Vâlcea, în care au fost reluate subiecte apărute în repetare rânduri în presa locală şi clarificate la momentul respectiv, pentru corecta informare a opiniei publice, conducerea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea face precizările de mai jos:

1. Rambursările de TVA se fac pe bază de control fiscal. Anual, DGFP Vâlcea a fost verificată pe această linie de Camera de Conturi, fără a fi constatate nereguli. De asemenea,  activitatea de rambursare a TVA a fost verificată de organele de control ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, nefiind constatate deficienţe. Menţionăm: Camera de Conturi a dat descărcare de gestiune pentru realizarea veniturilor bugetului de stat.

 2. În prezent, societăţile comerciale Macom-Nic SRL şi Robalim SRL, ambele din Drăgăşani, sunt cuprinse în programul de control.

3. DGFP Vâlcea nu a acordat rambursări ilegale de TVA iar conducerea instituţiei nu are cunoştinţă de asemenea practici.

4. Conducerea DGFP Vâlcea nu are cunoştinţă de “intimidarea” unor inpectori fiscali şi nici despre autorii acestor fapte.

5. Nu au fost cazuri de sistare a controalelor fiscale cu încălcarea  prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind aprobarea Codului de Procedură Fiscală.

6. Potrivit dispoziţiilor art. 65(1), din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici “încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora”. Potrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1210/2003 privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de disciplină, în cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii publice, sunt constituite comisiii de disciplină formate din funcţionari publici şi reprezentanţi ai sindicatului, care cercetează faptele sesizate ca abateri disciplinare şi propun sancţiunile disciplinare aplicabile funcţionarilor publici care le-au săvârşit.

7. Aşa-zisul caz Smărăndoiu. La 24 iulie 2000, dl Ilie Smărăndoiu a semnat o declaraţie pe propria răspundere că îndeplineşte condiţiile pentru a fi numit în funcţie publică şi anume: conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, art. 56(1), prin care “calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie publică, cu excepţia calităţii de cadru didactic”. La 25 iulie 2000, dl Ilie Smărăndoiu a fost numit în funcţie publică şi a depus jurământul.
Prin Contractul individual de muncă nr. 1380/1 octombrie 2004, semnat cu Primăria Râmnicu Vâlcea pentru funcţia de şef serviciu la Serviciul Public pentru Sport, Cultură, Artă, Tineret şi Agrement, dl Ilie Smărăndoiu a intrat în stare de incompatibilitate cu funcţia publică deţinută în cadrul Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Râmnicu Vâlcea. În termen de 10 zile de la semnarea contractului, dl Ilie Smărăndoiu avea obligaţia să-şi depună demisia din funcţia publică.Precizăm că, în luna octombrie 2004, dl Ilie Smărăndoiu a semnat pontajul conform Contractului de muncă cu Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru aceeaşi perioadă, depunând la DGFP Vâlcea certificatul medical seria CD745862/29 octombrie 2004. Cazul a fost înaintat spre cercetare Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vâlcea – Serviciului Cercetări Penale, înregistrat sub nr. 4997/P/2004, pentru săvârşirea infracţiunilor de fals intelectual şi uz de fals.Conform Ordonanţei Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea în dosarul nr. 4997/P/2004, dl Ilie Smărăndoiu a fost sancţionat administrativ cu amendă de 800 lei RON, pentru fapta de a fi determinat eliberarea unui act neconform cu realitatea, respectiv cu certificatul de concediu medical. În acest context, Comisia de disciplină constituită la nivelul DGFP Vâlcea a propus în unanimitate destituirea din funcţia publică a dlui Ilie Smărăndoiu, conform dispoziţiilor art. 65(2) lit. c, g şi j, raportat la art. 65(3), lit. e din Legea nr. 188/1999.

8. Înfiinţarea unui cabinet medical în cadrul instituţiei. Potrivit art. 18 din Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii, modificată şi completată prin Legea nr. 194/2005, pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, conducerile persoanelor juridice au obligaţia să angajeze numai persoane care, în urma controlului medical şi a verificării aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinilor de muncă pe care urmează să le execute. De asemenea, Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, prin prevederile art. 28, obligă persoanele juridice să asigure fondurile şi condiţiile necesare pentru efectuarea examenului medical la angajarea în muncă şi a controlului periodic, conform normelor de sănătate publică şi securitate a muncii. Totodată, în conformitate cu dispoziţiile Ordinului comun nr. 508/20.11.2002 şi nr. 933/25.11.2002 al ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale şi, respectiv, al ministrului Sănătăţii şi Familiei, angajatorii sunt obligaţi să asigure supravegherea stării de sănătate a tuturor angajaţilor prin servicii medicale de medicina muncii. Astfel, DGFP Vâlcea a iniţiat la 14 aprilie 2006 procedura legală pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică de prestare servicii medicale pentru personalul instituţiei. În urma licitaţiei, serviciile sunt asigurate de Cabinetul Medical SANMED Râmnicu Vâlcea, care, prin personal calificat, asigură: consultaţii medicale de medicină generală, de specialitate, în regim de urgenţă; investigaţii medicale paraclinice; recoltare de probe biologice; vaccinări; testare psihologică şi ecografie abdominală.

„În acest context, reafirm disponibilitatea conducerii instituţiei pentru clarificarea tuturor acuzelor aduse şi pentru asigurarea transparenţei DGFP Vâlcea, fapt pentru care suntem la dispoziţie cu lămuririle necesare oricărui demers, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare”, conchide ec. Ion Trandafir, director executiv adjunct al DGFP Vâlcea.

Pătru nu are dovezi împotriva lui Gogârnoiu, ci doar câteva bănuieli

Nicolae Pătru, liderul PRM Vâlcea, vă reţine atenţia şi săptămâna aceasta cu câteva atacuri împotriva şefilor Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vâlcea şi Inspectoratului Judeţean de Poliţie, pe care îi acuză de implicare directă şi indirectă în marile afaceri ilegale cu petrol şi alcool. „Zilele trecute, am participat la şedinţa Departamentului Anticorupţie, unde am primit materiale, dovezi clare din care reiese faptul că afacerile cu petrol au fost patronate de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice. Există aici şi un autodenunţ, al lui Gămălie Cristian, cel care a condus firma Ecopoint, de la Brezoi. El susţine că, în 2005, a primit de la directorul general DGFP autorizaţie de utilizator primar pentru uleiuri minerale, în număr de 12, pe care le-a plătit cu o mită de 10 mii euro bucata”, precizează Nicolae Pătru. Aceeaşi firmă care, potrivit unei declaraţii mai vechi a peremistului, în complicitate cu directorul general al DGFP Vâlcea, „a păgubit statul cu taxe, impozite, accize neplătite, în valoare de 2 milioane de euro”. E greu însă de crezut că firma Ecopoint ar fi îndrăznit să muşte mâna care ar fi hrănit-o. Iar asta dacă într-adevăr ceea ce Pătru a declarat iniţial, dar probabil a uitat, ar fi fost şi veridic. Care va să zică, mai nou, Pătru se cam contrazice, lucru care ridică mari semne de întrebare cu privire la adevăratele motive pentru care de la o vreme loveşte Direcţia Generală a Finanţelor Publice din toate unghiurile. Şi, pentru că în câteva rânduri am fost acuzaţi că preluăm orbeşte declaraţiile politice fără acoperire ale peremistului, de această dată, am insistat să ne prezinte acele documente care atestă vinovăţia directorului general Gheorghe Gogârnoiu. Într-adevăr, liderul PRM ne-a aruncat o privire goală, chiar mirată, şi a scos de la garniţă o hârtie semnată de un oarecare inspector din instituţie, care nu implica însă cu nimic numele lui Gheorghe Gogârnoiu sau, Doamne fereşte, întreaga Direcţie, de altfel cea a cărei imagine iese prăfuită în urma acestui scandal. Cu toate acestea, el a insistat că autorizaţia dată de Finanţe este documentul care atestă vinovăţia lui „Gogu”. După care, a mutat discuţia într-un alt plan. Şeful peremiştilor vâlceni a precizat că Vadim Tudor l-a însărcinat să conducă până la capăt această investigaţie, ale cărei concluzii vor ajunge pe mesele premierului, ministrului Administraţiei şi Interne şi ministresei Justiţiei, Monica Macovei. „Nu am avut timp să citesc aceste materiale, doar le-am răsfoit”, a subliniat Pătru, iritat în acelaşi timp că  „în partea controlată a presei au început să apară tot felul de articole legate de o afacere, chipurile, a mea, cu grâu”. „Vreau să vă spun că acele operaţiuni au fost corecte. Firmele mele au făcut pâine până după 1999. Ori achiziţiile la care se făcea referire s-au realizat în 1995. În cele din urmă mi s-a dat neînceperea urmăririi penale, deşi la acea vreme ministrul Justiţiei era liberalul Valeriu Stoica. Mi-a cerut chiar şi ridicarea imunităţii, făcându-se de râs în faţa preşedintelui Senatului de la acea vreme, care l-a pus să-şi ceară public scuze. Nu au cu ce să mă prindă”, a încercat să se dezvinovăţească Nicolae Pătru. Atacurile lui Pătru l-au vizat vinerea trecută din nou şi pe omul de afaceri Crinu Popescu, care „a primit ilegal rambursări de TVA, în cuantum de 60 de miliarde de lei”. Facturi false, robineţi, tot tacâmul. Peremistul susţine că patronul Rovimet s-a întâlnit în particular cu inspectorul care i-a făcut controlul la firmă, chiar în faţa sediului BCR, iar „evenimentul a fost surprins de o cameră de luat vederi”. În cele din urmă, Nicolae Pătru s-a mai domolit la glas şi a anunţat că, de acum înainte, nu va mai ataca în stânga şi în dreapta decât în condiţiile în care verificările Departamentului Anticorupţie din cadrul PRM vor fi finalizate. Cum bine aţi intuit, urma ora la care probabil ieşea la suprafaţă partea mai umană, mai pragmatică, din liderul Partidului România Mare – Filiala Vâlcea. El a renunţat la atacurile îndreptate împotriva femeii de afaceri Maria Tudor şi a directorului general DGFP, pentru ne comunica faptul că un ziarist vâlcean a primit mită 50 de milioane de lei pentru a renunţa la atacurile împotriva celor doi şi pe care, în mare măsură, se cam baza. Între un oftat şi un sughiţ, Pătru a mai apucat să menţioneze: „Sunt şi eu om, poate mai fac şi unele greşeli, dar ceea ce fac ei depăşeşte orice limită”. Pe finalul dialogului pe care l-am avut cu Nicolae Pătru, acesta a mărturisit că „în serile când dă căldura aia mare”, stă cu gândul nu atât de mult la Gutău, cât în special la Nicolae Dicu, cel care se ştie că în afara unui diabet destul de nasol, mai are şi probleme cu respiraţia. Pătru mai spune că speră ca cei doi să fie cercetaţi în stare de libertate, mai ales că „din punct de vedre, politic sunt terminaţi”.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button