Economie

15 mai – termen limită pentru depunerea Declaraţiei 200

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea reaminteşte contribuabililor că se apropie 15 mai 2009, termenul legal pentru depunerea formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate”. Contribuabilii care au obligaţia depunerii formularului 200 şi optează pentru virarea unei sume de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual pe fiecare sursă şi categorie de venit vor completa cartuşul III din formular. Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit care nu au obligaţia de a depune formularul 200 „Declaraţie privind veniturile realizate” dar optează pentru virarea unei sume de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual pe fiecare sursă şi categorie de venit vor depune formularul 200 în care vor completa numai cartuşul III din formular.

Important! Contribuabilii care în anul 2008 au obţinut în exclusivitate venituri din salarii şi asimilate salariilor nu au obligaţia depunerii Declaraţiei 200. Nedepunerea în termenul legal a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10 la 100 lei.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button