Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Administratie

31 august, termen limită pentru depunerea cererilor pe FEGA

PinteaAdrian Pintea, directorul APIA Vâlcea, informează că termenul limită pentru depunerea cererilor pentru ajutorul specific finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi destinat agriculturii ecologice este 31 august 2010.

Pentru acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, România beneficiază de fonduri europene de 3.098.000 euro.
Potrivit HG nr. 759/2010, ajutorul specific se acordă pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră, care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică şi care se află în perioada de trecere de la agricultura convenţională la agricultura ecologică, numită conversie.
Cererile se depun la Centrul Judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza teritorială unde se află exploataţia şi trebuie să fie însoţite de documentele prevăzute de HG nr. 759/2010. Producătorii agricoli pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură.
Beneficiarii ajutorului specific sunt producătorii agricoli, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008. Persoanele fizice neautorizate potrivit OUG nr. 44/2008 pot depune cererea cu obligaţia să se autorizeze şi să depună copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului până la data de 15 octombrie 2010.
Pentru a beneficia de ajutorul specific, producătorii agricoli trebuie să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), ca producători în agricultura ecologică şi să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism aprobat de MADR.
Totodată, solicitanţii trebuie să deţină un certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul şi să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local. În plus, în cazul beneficiarilor din producţia vegetală, suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 ha.
Producătorii agricoli care beneficiază de ajutorul specific trebuie să menţină exploataţiile în sistemul de agricultură ecologică pe o durată de cinci ani.
Plafoanele alocate anual pentru producţia vegetală în conversie şi producţia animalieră în conversie sunt prevăzute în anexa HG nr. 759/2010.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button