Acasă Economie Volumul depozitelor eligibile garantate de FGDB a ajuns la 396,4 miliarde de...

Volumul depozitelor eligibile garantate de FGDB a ajuns la 396,4 miliarde de lei

183
0

• Interviu cu Vasile Bleotu, directorul financiar al Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare

Domnule director Vasile Bleotu, care este rolul Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB)?

FGDB este instituţia care asigură plata compensaţiilor în cazul în care banca la care sunt constituite depozitele nu mai poate restitui deponenţilor sumele depuse.

Când a luat naştere Fondul de garantare a depozitelor?

FGDB s-a înfiinţat în anul 1996, ca parte a pachetului de măsuri convenit cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind reforma sectorului financiar din România.

Cui îi aparţine paternitatea acestei instituţii?

Meritul incontestabil aparţine Băncii Naţionale a României, prin conducătorul acesteia, guvernatorul Mugur Isărescu. Totodată, prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu, în calitate de ministru al Finanţelor la acea dată, în urmă cu 25 de ani, a promovat şi a fost un fervent susţinător în guvern al Ordonanţei de urgenţă nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului, constituit iniţial în vederea compensării deponenţilor garataţi în cazul unui faliment bancar. Pentru a deveni operaţional, FGDB a beneficiat de sprijinul Băncii Naţionale a României în procesul de elaborare a primelor reglementări în domeniul său de activitate.

Care este rolul pe care îl îndeplineşte FGDB în România?

Odată cu implementarea în România a Directivei europene 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor, s-a conştientizat şi întărit rolul schemelor de garantare a depozitelor în asigurarea stabilităţii financiare, inclusiv prin implicarea lor, în structuri diferite de la ţară la ţară, în finanţarea şi aplicarea măsurilor de rezoluţie bancară. În prezent, FGDB se încadrează în categoria schemelor de garantare a depozitelor cu un mandat extins de competenţe şi responsabilităţi. Pe lângă funcţiile de garantare a depozitelor şi de administrare a fondului de rezoluţie bancară, FGDB poate desfăşura şi activităţi legate de aplicarea de către Banca Naţională a României a măsurilor de intervenţie timpurie şi rezoluţie bancară, prin exercitarea următoarelor calităţi: • administrator temporar la o instituţie de credit supusă măsurilor de intervenţie timpurie; • administrator special pentru o instituţie de credit aflată în rezoluţie; • acţionar la o instituţie-punte; • acţionar la un vehicul de administrare a activelor. FGDB este şi lichidator unic al instituţiilor de credit în cazul lichidării administrative a acestora (Banca Naţională a României dispune dizolvarea urmată de lichidare sau lichidarea are loc la iniţiativa acţionarilor) şi va continua să-şi exercite atribuţiile aferente mandatului de lichidator judiciar, cu care a fost învestit în anul 2002, la Banca Română de Scont SA şi Banca Turco Română SA, până la închiderea procedurilor de faliment ale acestora. Având în vedere responsabilităţile conferite de actualul cadru legislativ privind contribuţia sa la menţinerea stabilităţii financiare, FGDB este membru cu statut de observator în cadrul Comitetului Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială (CNSM), format din reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului.

Ce garantează FGDB?

Sfera de garantare a depozitelor s-a lărgit gradual de la momentul înfiinţării FGDB, prin armonizarea cu prevederile în vigoare ale legislaţiei europene. Ultima extindere a avut loc la sfârşitul anului 2015, iar în prezent sunt garantate depozitele tuturor persoanelor fizice şi ale întreprinderilor, indiferent de mărimea acestora din urmă. Pentru depozitele în orice monedă la o instituţie de credit, pe care aceasta nu le mai poate plăti din motive legate direct de situaţia sa financiară, deponenţii garantaţi beneficiază de compensaţii din partea FGDB în limita unui plafon de acoperire de 100.000 euro, în echivalent lei la data indisponibilizării depozitelor. În sfârşitul trimestrului III 2021, volumul depozitelor eligibile (garantate de FGDB) se ridica la 396,4 miliarde lei, din care 234,9 miliarde lei reprezentau depozitele eligibile ale populaţiei, restul de 161,5 miliarde lei provenea din sfera depozitelor persoanelor juridice.

FGDB garantează depozitele constituite la toate băncile care îşi desfăşoară activitatea în România ?

FGDB garantează numai depozitele constituite la băncile persoane juridice române. Instituţiile de credit participante la FGDB, persoane juridice române autorizate de Banca Naţională a României, erau în număr de 26 la 30 septembrie 2021. Depozitele la sucursalele băncilor străine cu sediul în alte state membre ale Uniunii Europene intră în sfera de garantare a schemelor din statele membre de origine.

Cum şi-a exercitat FGDB până acum mandatul de schemă de garantare a depozitelor?

FGDB a despăgubit deponenţii băncilor care au intrat în faliment în perioada 1999 – 2006, respectiv Banca Comercială „Albina” S.A., Bankcoop S.A., Banca Internaţională a Religiilor S.A., Banca Română de Scont S.A. (BRS), Banca Turco Română S.A. (BTR), Banca „Columna” S.A. şi Nova Bank S.A, devenind astfel creditor al acestora prin subrogarea în drepturile deponenţilor garantaţi. Cum încă din primii ani de activitate, FGDB s-a aflat în situaţia de a plăti compensaţii deponenţilor garantaţi, a fost necesar să apeleze, potrivit legislaţiei în vigoare de la acea dată, la împrumuturi de la Banca Naţională a României în vederea acoperirii deficitului de resurse interne generat de plata compensaţiilor în favoarea deponenţilor Bankcoop şi ai Băncii Internaţionale a Religiilor, care au intrat în faliment în primul semestru al anului 2000. În acel an, FGDB a contractat două împrumuturi în valoare totală de 350.000 mii RON (în echivalentul leilor vechi de la acea dată cu o dobândă de 15%), a căror rambursare integrală şi a dobânzilor aferente a fost finalizată în anul 2005. Astfel, în cei 25 de ani de funcţionare, FGDB a efectuat plăţi de compensaţii în valoare de 512,2 milioane lei pentru despăgubirea deponenţilor cu depozite garantate la toate cele şapte bănci intrate în faliment în perioada 1999 – 2006. Procesele de plată a compensaţiilor s-au derulat în termenul legal şi fără incidente, ultimul dintre acestea încheindu-se în luna ianuarie 2010.

Vă mulţumim pentru toate aceste informaţii şi sperăm că vor întări încrederea românilor în soliditatea sistemului bancar din ţara noastră!