Politica

Propunerile senatorul Frâncu în favoarea pensionarilor au fost respinse de Vlădescu

Senatorul PNL Emilian Frâncu i-a adresat ministrului Finanţelor Publice o întrebare privind posibilitatea scutirii de la plata impozitului a imobilelor aflate în proprietatea Asociaţiilor de Pensionari.

În răspunsul trimis parlamentarului, Sebastian Vlădescu precizează că Ministerul Finanţelor Publice nu poate susţine propunerea mai sus menţionată din următoarele considerente: – potrivit Legii nr.571/2003, orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în prezenta lege se prevede diferit; – potrivit Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale se acordă competenţe autorităţilor administraţiei publice locale în elaborarea şi aprobarea bugetelor locale care urmăresc încasarea impozitelor şi taxelor locale; – Legea nr.500/2002 privind finanţele publice prevede că în cazurile în care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor acestea pot fi aprobate numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor pentru care s-a elaborat bugetul; – Constituţia României prevede la art.138 alin.(5) că nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare.
Senatorul PNL este de părere că ministrul nu a arătat niciun fel de înţelegere faţă de asociaţiile de pensionari, invocând prevederi de legi care erau deja cunoscute de către cei interesaţi. „Principala concluzie este că, cel puţin în momentul de faţă, guvernanţii noştri nu au niciun fel de disponibilitate pentru rezolvarea unor probleme care pot aduce beneficii unei categorii defavorizate, şi mă refer aici la pensionari. Nu cred că există un număr atât de mare de asociaţii de pensionari – proprietare de imobile, astfel încât să se şubrezească bugetul ţării prin scutirea de la plata impozitelor aferente. În ceea ce mă priveşte, pot spune că, în scurt timp, voi susţine în Parlament o propunere legislativă care să modifice Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi care să se refere strict la scutirea de la plata impozitului a imobilelor proprietate a asociaţiilor de pensionari”, a anunţat senatorul Emilian Frâncu.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button