Administratie

Comunicat de presă

Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, echiparea structurii educaţionale Şcoala cu clasele I-VIII Ocnele Mari, Judeţul Vâlcea”, în a treia lună de implementare

În cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, echiparea structurii educaţionale la Şcoala cu clasele I-VIII Ocnele Mari, Judeţul Vâlcea”,  realizat prin Programul Operaţional Regional, Axa 3, D.M.I. 3.4 „Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formarea profesională continuă”, echipa de implementare, formată din specialişti ai Primăriei Oraşului Ocnele Mari, a desfăşurat – în această perioadă – activităţi de popularizare în rândul comunităţii a obiectivelor viitoarelor investiţii.
În acest sens, echipa de implementare a proiectului a avut numeroase dialoguri cu profesorii şi părinţii elevilor care studiază la Şcoala cu clasele I-VIII Ocnele Mari. Managerul de proiect, Militaru Elena Livia, a amintit că valoarea totală a proiectului se ridică la 9.074.737, 08 lei, iar valoarea eligibilă este de 7.075.863,54 lei lei. Suma eligibilă nerambursabilă cu care participă FEDR este de 6.014.484,01 lei, iar bugetul naţional contribuie cu o valoare nerambursabilă de 919.862,26 lei. De asemenea, cofinanţarea asigurată de beneficiar este de 141.517,27 lei.

Tot în această perioadă, s-a întocmit şi înaintat către Autoritatea de Management a POR cererea de prefinanţare pentru 15 la sută din valoarea eligibilă a proiectului.

Principalele activităţi ale proiectului „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea, echiparea structurii educaţionale la Şcoala cu clasele I-VIII Ocnele Mari, Judeţul Vâlcea” vizează: – lucrări de reabilitare a corpului A (nivel P+E,1110 mp) şi a corpului B (nivel P=1E,562 mp), consolidarea structurii de rezistenţă a clădirilor, consolidarea şarpantei corpului B şi înlocuirea învelitoarei acestuia; – extinderea corpului A cu un nivel mansardat de 583 mp pentru săli de laborator şi incinta centralei termice; – reabilitarea şi modernizarea instalaţiei termice (centrală termică autorizată, reţea termică exterioară  preizolată, instalaţii utilizare gaze naturale la laboratoare, instalaţie de gaze la centrală termică); – înlocuirea instalaţiilor sanitare, apă-canal; – suplimentarea puterii electrice instalate ca urmare a noilor instalaţii care apar (instalaţia de sonerie, instalaţia de radioamplificare, instalaţia de Internet); – reabilitarea terenului de sport. De asemenea, în cadrul acestui proiect se vor achiziţiona materialele necesare pentru desfăşurarea activitaţilor curente, precum dotari IT pentru sălile de clasă şi laboratoare, echipamente specifice de laborator şi soft-uri didactice.

Persoana de contact: Militaru Livia – manager proiect;
tel. 0250/772043
fax: 0250/772270
e-mail: oc_mari@onix.ro
e-mail: militaru.lidia@yahoo.com

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button