Politica

Oferta electorală a liberalului Bogdan Pistol, candidatul PNL la funcţia de primar al Râmnicului

Bogdan Pistol AfisAcest PROGRAM electoral are ca bază consultarea cetăţenilor întâlniţi în campanie, hotărâri ale Consiliului Local, informaţiile publice despre lucrările în derulare, angajate de Primărie, Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Râmnicu Vâlcea în perioada 2008-2013 şi contribuţia specialiştilor în economie şi administraţie, în cultură şi învăţământ, ai Partidului Naţional Liberal. Proiectul continuă şi politicile implementate în perioada 2004-2010. PROGRAMUL electoral adaugă o nouă viziune asupra abordării viitoarelor strategii de dezvoltare, în cadrul proiectului mai larg, de modernizare şi de extindere a municipiului, numit aici:

RÂMNIC, ORAŞ DESCHIS !

a. PROGRAM pe Termen Scurt

1. Salvarea locurilor de muncă. Organizarea de urgenţă, în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea, a unei întâlniri cu oameni de afaceri, directori de instituţii şi responsabili în domeniul locurilor de muncă, pentru identificarea sprijinului pe care îl poate acorda Primăria în scopul păstrării locurilor de muncă ale râmnicenilor. Înaintarea în Consiliul Local al unui proiect de Hotărâre pentru acordarea acestui sprijin şi urmărirea zilnică a datelor despre dinamica locurilor de muncă. Iniţierea acţiunii de achiziţii de terenuri destinate dezvoltării industriale a zonei.

2. Fluidizarea circulaţiei rutiere şi parcări. Analiza, în colaborare cu Politia Rutieră, a cauzelor care duc la blocarea maşinilor pe străzi şi bulevarde în unele zone ale municipiului şi aplicarea de urgenţă a măsurilor de fluidizare ce se impun. Impunerea ca regulă obligatorie a derulării lucrărilor pe drumuri numai în perioadele de timp cu trafic minim şi întreruperea lor în perioadele cu trafic ridicat, prin îndepărtarea utilajelor; semnalizarea civilizată şi completă a lucrărilor pe arterele de circulaţie.

2.1 Amenajarea unor noi sensuri giratorii, în vederea descongestionării traficului rutier (intersecţia Calea lui Traian-str. Timiş, intersecţia bd. Tudor Vladimirescu-str.General Magheru, str. Matei Basarab-str. Nicolae Titulescu), la preţuri corecte şi fireşti pentru lucrări de acest tip.
2.2 Realizarea arterei rutiere de legatură între bd. Nicolae Bălcescu şi bd. Tudor Vladimirescu. Realizarea arterei rutiere de legatură între str. Morilor şi str. Ştirbei Vodă, inclusiv podul de traversare a râului Olăneşti  (lucrare finanţată cu fonduri de la Uniunea Europeană).
2.3 Finalizarea bulevardului Dem Rădulescu – tronsonul str. Ştrandului-DN 67 (lucrare finanţată cu fonduri de la Uniunea Europeană).
2.4 Lărgirea pasajului pe sub calea ferată în zona Hervil (lucrare finanţată cu fonduri de la Uniunea Europeană).
2.5 Modernizarea străzilor, aleilor, trotuarelor şi parcărilor şi identificarea unor soluţii pentru înfiinţarea altora de acelaşi tip. Schimbarea soluţiilor tehnice de asfaltare pentru prelungirea duratei de viaţă a lucrărilor executate.
2.6 Extinderea sistemului de parcare rezidenţial cu ecusoane, ca urmare a consultării şi a cererii exprimate în acest scop de asociaţiile de proprietari.

3. Locuinţe şi sprijin social

3.1 Accelerarea Programului de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în condiţii de transparenţă totală a costurilor la care contribuie râmnicenii.
3.2 Realizarea de locuinţe pentru tineri. Înfiinţarea Companiei Imobiliare Publice care are ca obiect de activitate achiziţiile de terenuri pentru construcţia de locuinţe, pe modelul practicat în Slatina, Constanţa şi Deva şi valorificarea apartamentelor construite la preţuri de construcţie (exemplu: apartament de 60 mp, la 23.000 euro).
3.3 Transformarea internatului de la Grupul Şcolar Ferdinand I în locuinţe sociale.
3.4 Finalizarea transformării fostului Cămin de bătrâni în locuinţe sociale (Corpul A-40 de unităţi locative).
3.5 Finalizarea lucrărilor la noul Cămin pentru bătrâni.
3.6 Alocarea fondurilor pentru încălzirea bisericilor din municipiu pe timp de iarnă. Amplasarea toaletelor ecologice pe lângă lăcaşele de cult, la marile sărbători religioase.
3.7 Program de protecţie socială pentru pensionarii din municipiu prin acordarea de gratuităţi la: transport în comun, intrare la Stadion şi la Ştrandul Ostroveni şi sprijin financiar pentru încălzirea locuinţelor. Sărbătorirea anuală a familiilor care împlinesc vârste respectabile de existenţă.
3.8  Construirea unui cimitir nou, modern, iluminat, cu locuri de veci gratuite pentru două generaţii.
3.9  Înfiinţarea Departamentului Public de Voluntariat şi stabilirea unui mod de lucru clar, coerent şi consistent, în colaborare cu asociaţiile şi fundaţiile care operează pe raza municipiului.

4. Curăţenia oraşului, parcuri şi locuri de agrement. Revenirea imediată la nivelul de atenţie acordat curăţeniei în oraş de fostul primar, pe principiul lucrărilor permanente de ridicare a gunoaielor de pe străzi şi din spaţiile de agrement, de întreţinere a spaţiilor verzi şi ale arborilor şi arbuştilor etc. Întărirea controlului şi a sancţionării celor care nu respectă regulile elementare de păstrare a curăţeniei în oraş (firme de specialitate, persoane juridice şi persoane fizice). Câinii comunitari trebuie îndepărtaţi din Râmnic. Pericolul, în care sunt puşi râmnicenii, în special copiii, persoanele cu handicap şi bătrânii, la trecerea prin unele zone ale municipiului, trebuie eliminat. Investiţia în adăpostul destinat câinilor comunitari s-a făcut la Feţeni. Lipseşte o viziune clară asupra procedurii de urmat. Aşa s-a ajuns la bizara decizie din 2009 de a promite râmnicenilor bani pentru vânarea câinilor! Voi iniţia un acord între Primărie, organizaţiile de profil şi asociaţiile de locatari pentru a definitiva procedura şi vom elimina împreună acest neajuns, în cel mult un an de zile. Râmnicul trebuie să fie primul oraş din România în care locuitorii şi turiştii să nu se lovească la tot pasul de câinii comunitari.

4.1 Amenajarea şi extinderea spaţiilor verzi, plantarea de arbori şi arbuşti, modernizarea şi întreţinerea continuă a parcurilor.
4.2 Modernizarea parcului Mircea cel Bătrân în integralitatea lui.
4.3 Reabilitarea parcului Zăvoi (lucrare finanţată cu fonduri de la Uniunea Europeană).
4.4 Modernizarea Ştrandului Ostroveni şi transformarea lui în Aqua Parc (lucrare finanţată cu fonduri de la Uniunea Europeană).
4.5 Modernizarea Grădinii Zoologice şi popularea ei cu specii noi.
4.6 Amplasarea de noi locurilor de joacă pentru copii în toate cartierele oraşului şi în localităţile componente şi limitrofe, prin achiziţii făcute la preţuri corecte.
4.7 Finalizarea modernizării falezei râului Olăneşti pe tronsonul Podul Vinerii Mari-Catedrala Ostroveni şi transformarea ei în zonă de promenadă.
4.8 Amenajarea albiei râului Olăneşti, întreţinerea şi curăţarea ei permanentă, în colaborare cu Direcţia Apelor Române.

5. Localităţi componente şi limitrofe

5.1 Extinderea reţelei de canalizare în Cartierul Goranu.
5.2 Introducerea reţelelor de apă şi canalizare în Ostroveni-Sat.
5.3 Continuarea înfiinţării în cartierele mărginaşe ale oraşului a unor cabinetelor medicale, cabinete stomatologice şi farmacii şi a unor sedii pentru Poliţia Comunitară.
5.4 Modernizarea târgului de la Râureni şi transformarea lui în centru de profit pentru râmniceni.
5.5 Amenajarea unui târg pentru vânzarea autovehiculelor în zona de sud a oraşului.
5.6 Program de modernizare şi de asfaltare a străzilor din localităţile componente şi limitrofe: Căzăneşti (str. Cojocarilor, str. Săveasca etc.; Goranu: Intrarea Stăncioiului (pietruire), str. Islazului, str. Hogii etc.; Râureni: str. Ciocăneştilor, str. Mircea Dimitriade, Drumul Gării etc.; Copăcelu: str. Toamnei, str. Cetăţii, str. Gorunelului, str. Brânduşelor etc.).

6. Şcoală, artă şi cultură

6.1 Asigurarea la timp şi completă a veniturilor salariale ale cadrelor didactice şi ale personalului angajat în şcoli şi instituţii culturale din subordine. Sprijinirea acestor instituţii pentru redotare şi pentru obţinere de fonduri pentru proiecte şcolare şi culturale de prestigiu.
6.2 Finalizarea lucrărilor de etajare, modernizare şi reabilitare la şcolile şi grădiniţele din oraş.
6.3 Modernizarea terenurilor de sport din incinta unităţilor de învăţământ.
6.4 Reabilitarea Colegiului Naţional Alexandru Lahovari (lucrare finanţată cu fonduri de la Uniunea Europeană).
6.5 Creşterea siguranţei elevilor în şcoli prin amplasarea sistemelor video de supraveghere în interiorul unităţilor de învăţământ şi prin suplimentarea numărului de poliţişti comunitari.
6.6 Construirea sălii de sport a Grupului Şcolar Antim Ivireanul.
6.7 Modernizarea sălii de spectacole a Filarmonicii Ion Dumitrescu.
6.8 Finalizarea lucrărilor de amenajare a atelierelor pentru artiştii plastici vâlceni, membri ai Uniunii Artiştilor Plastici, şi integrarea activităţii lor în proiecte culturale patronate de Primărie.
6.9  Ampasarea indicatoarelor rutiere pentru orientarea turiştilor spre punctele de interes cultural, turistic şi de petrecere a timpului liber din municipiu.

7. Sănătate

7.1 Încheierea unui protocol cu Consiliul Judeţean Vâlcea de implicare a Primăriei în modernizarea şi dezvoltarea sistemului medical municipal.
7.2 Dezvoltarea unui sistem de cabinete medicale, cabinete stomatologice şi farmacii acoperitor pentru întreaga suprafaţă a municipiului Râmnicu Vâlcea, inclusiv localităţile componente şi limitrofe. Acordarea unor facilităţi specifice Primăriei pentru iniţiative particulare în acest domeniu.

8. Sport

8.1 Construirea unei piscine de dimensiuni olimpice la Stadionul Municipal, în zona vechiului ştrand din parcul Zăvoi.
8.3  Amenajarea lacurilor din zona de Nord şi de Sud a municipiului pentru pescuitul sportiv şi de agrement, în colaborare cu Administraţia Bazinală de Apă Olt.
8.2 Sprijinirea sportului, a sportivilor de performanţă şi a sportului de masă prin organizarea periodică a unor competiţii zonale, sub patronajul Primăriei.

9. Alte lucrări de modernizare

9.1 Extinderea sistemului de supraveghere video în oraş pentru evitarea şi eliminarea situaţiilor de infracţionalitate din pieţe şi de pe străzi (lucrare finanţată cu fonduri de la Uniunea Europeană).
9.2 Modernizarea Pieţei Centrale în cel mai scurt timp cu putinţă pentru a nu afecta interesele comercianţilor şi producătorilor agricoli.
9.3 Finalizarea lucrărilor la Hala Centrală şi utilizarea ei ca factor de profit pentru municipalitate.
9.4 Modernizarea piaţetei din zona Restaurantului Cina.
9.5 Modernizarea terasei din faţa Complexului Hermes.

10. Alte proiecte şi investiţii

10.1 Unificarea societăţilor de distribuţie a apei Apavil şi Acvarim în scopul modernizării serviciului de distribuţie a apei şi al evitării creşterii preţului plătit de râmniceni pentru apa potabilă.
10.2 Implementarea proiectului Râmnicul, oraş digital, prevăzut în Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Râmnicu Vâlcea în perioada 2008-2013.
10.3 Construirea Centralei de producţie a curentului electric prin utilizarea energiei solare (proiect finanţat cu fonduri de la Uniunea Europeană).

b. PROGRAM pe Termen Mediu şi Lung

1. Locuri de muncă noi şi durabile. Identificarea împreună cu asociaţiile patronale a investitorilor cu mare potenţial financiar, naţionali şi internaţionali, pentru realizarea la Râmnicu Vâlcea a unui parc industrial real, în care să activeze întreprinderi în domenii productive, conexe platformei Oltchim, sau în legătură cu producţia de soft şi de aparatură informatică şi invitarea acestora la Râmnicu Vâlcea pentru o informare detaliată despre potenţialul zonei. Realizarea în Consiliul Local a unui pachet de facilităţi acordate de Primărie investitorilor puternici care vor alege să opereze aici, în cadrul proiectului mai extins Râmnic, oraş deschis! Extinderea Parcului industrial Sud şi identificarea altor zone de extindere în colaborare cu localităţile învecinate, pe o rază de acţiune de circa 20 km. Asigurarea de terenuri pentru utilizatorii programelor de tip start-up destinate întreprinderilor mici şi mijlocii.

1.1 Înfiinţarea unui grup de lucru împreună cu primarii din zona mărginită la sud de oraşul Băbeni, la est de localităţile Budeşti şi Goleşti, la vest de Mihăieşti şi de staţiunile Govora Băi, Ocnele Mari şi Olăneşti, la nord de staţiunea Călimăneşti-Căciulata pentru realizarea proiectului integrat de dezvoltare economică şi a infrastructurii Râmnic, oraş deschis! Realizarea în comun, prin negocieri, a proiectului până la începutul anului 2012.
1.2 Realizarea unui plan general în cadrul proiectului Râmnic, oraş deschis! de dezvoltare şi de modernizare a drumurilor şi a reţelelor de utilităţi.

2. Fluidizarea circulaţiei rutiere şi parcări.

2.1 Prelungirea bulevardului Dem Rădulescu, de la strada Gib Mihăescu până la bd. Nicolae Bălcescu (lucrare finanţată cu fonduri de la Uniunea Europeană).
2.2 Realizarea pasajului peste calea ferată, pe bd. Tudor Vladimirescu, dotat cu lifturi pentru persoane cu copii si cu dizabilităţi şi cu scări pentru pietoni (lucrare finanţată cu fonduri de la Uniunea Europeană).
2.3 Modernizarea Căii lui Traian, de la intrarea până la ieşirea din oraş şi finalizarea trotuarelor care o mărginesc pe toată lungimea ei.
2.4 Realizarea unui studiu de fezabilitate pentru stabilirea oportunităţii realizării unei centuri ocolitoare a oraşului care să  facă legătura între zona Sud a municipiului şi staţiunea Olăneşti.
2.5 Modernizarea străzii Aurelian Sacerdoţeanu (lucrare finanţată cu fonduri de la Uniunea Europeană).
2.6 Realizarea unui pod peste râul Olănesti, în continuarea străzii Carol I, precum şi a unui parc de 5000 mp, într-un complex modern de circulaţie rutieră şi locuri de odihnă şi agrement (lucrare finanţată cu fonduri de la Uniunea Europeană).
2.7 Construirea pasajului pietonal subteran la intersecţia Calea lui Traian-str. Regina Maria amânată în repetate rânduri, cu consecinţe mortale pentru pietoni.

3. Locuinţe şi sprijin social

3.1 Identificarea dezvoltatorilor imobiliari şi discutarea proiectelor lor în cadrul impus de planul urbanistic al municipiului. Integrarea în proiectul general al căilor de acces şi al ofertei de utilităţi prin participarea directă în proiectele lor a Primăriei Râmnicu Vâlcea. Incadrarea corectă a acestor proiecte în infrastructura oraşului.
3.2 Crearea unei infrastructuri de cazare la fosta Unitate Militară de la Vlădeşti destinată tinerilor. Amenajarea unor locuinţe ANL şi sociale în perimetrul al cărui proprietar este Primăria.

4. Curăţenia oraşului, parcuri şi locuri de agrement

4.1 Realizarea unor baze de agrement şi sport pe marginea barajului Nord şi la confluenţa râurilor Olt şi Olăneşti.
4.2 Proiectarea şi amenajarea unei zone de agrement pe dealul Capela.
4.3 Modernizarea sistemului de iluminat public în vederea creşterii calităţii acestui serviciu prin utilizarea de becuri economice. Înlocuirea stâlpilor de iluminat cu unghi deschis peste 90 de grade, care deranjează odihna râmnicenilor care locuiesc la etaje superioare.

5. Localităţi componente şi limitrofe

5.1 Reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare în municipiu. Extinderea acestora în cartierele Râureni, Copăcelu, Căzăneşti, Stolniceni şi negocierea pentru o extindere mai amplă, în zona definită de proiectul Râmnic, oraş deschis!
5.2 Construirea unei săli de sport la Şcoala din Copăcelu şi definirea unui program de completare cu săli de activităţi sportive pentru toate unităţile şcolare.
5.3 Transformarea izlazului de la Goranu într-o bază sportivă şi de agrement modernă, utilizabilă în toate anotimpurile, după consultarea prealabilă a crescătorilor de animale din zonă.
5.4  Asfaltarea integrală a străzilor de pe actualul teritoriu al municipiului Râmnicu Vâlcea şi corelarea lucrărilor de asfaltare cu cele realizate în perimetrul proiectului Râmnic, oraş deschis!.

6. Şcoală, artă şi cultură

6.1 Sprijin acordat universităţilor din Râmnicu Vâlcea în vederea amenajării unui campus universitar modern în incinta fostei Unităţi Millitare din Vlădeşti. Realizarea unui complex studenţesc modern, corespunzător profilului de activitate şi de divertisment.
6.2 Realizarea sub patronajul Primăriei şi al asociaţiilor de părinţi a unor concursuri şcolare finalizate cu premii stimulative. Integrarea în aceste competiţii a elevilor care învaţă în şcolile aflate în zona definită de proiectul Râmnic, oraş deschis!
6.3 Determinarea şcolilor râmnicene în direcţia unei utilizări mai consistente a principalelor obiective culturale şi sportive din Râmnic, prin desfăşurarea unor activităţi şcolare şi extraşcolare în teatre, filarmonică, biblioteci, muzee, stadion, sala Traian etc. din municipiu.
6.4   Iniţierea unor festivaluri artistice trimestriale sub patronajul Primăriei, prin atragerea şi specializarea unor sponsori locali în legătură cu fiecare artă în parte.

7. Sănătate

7.1 Proiectarea în colaborare cu localităţile partenere din cadrul proiectului Râmnic, oraş deschis! a unui sistem acoperitor de cabinete medicale şi a politicii de încurajare a realizării acestora prin iniţiativă privată.
7.2 Adoptarea în colaborare cu localităţile partenere din cadrul proiectului Râmnic, oraş deschis! a unei politici unitare de mediu şi de urmărire a modului în care agenţii economici şi persoanele fizice respectă normele internaţionale.
7.3  Cartografierea surselor şi zonelor de zgomot şi elaborarea hărţii de zgomot până în anul 2012, în conformitate cu Strategia de Dezvoltare Durabilă a municipiului Râmnicu Vâlcea  2008-2013. Realizarea lucrărilor impuse de norme pentru protejarea locuitorilor de sursele de zgomot.

8. Sport

8.1 Sprijinirea echipei de fotbal CSM, pentru accederea în Liga I din România, prin asocierea unor importanţi sponsori specializaţi în acest domeniu. Fructificarea prin performanţă sportivă a investiţiilor făcute anterior în Stadionul Municipal. Controlul special al înstrăinării sportivilor formaţi la club prin investiţie directă a CSM, în principal în centrele de copii şi juniori. Fructificarea parteneriatelor cu unităţi şcolare (vezi Grupul Şcolar Oltchim şi Hidroelectrica SA). Centrul de copii va avea în permanenţă buget propriu şi program separat de utilizare a bazei sportive.
8.2 Generarea unui sistem competiţional anual, în cadrul proiectului Râmnic, oraş deschis! cu participarea celor mai buni sportivi din zona definită şi premierea stimulativă a acestora.
8.3  Finalizarea demersurilor pentru preluarea şi modernizarea Arenelor Traian care pot cuprinde: a. o sală cu 5-6000 de locuri pentru desfăşurarea meciurilor de handbal în Liga Campionilor, concerte, spectacole; b. terenuri de tenis de câmp, baschet şi mini-fotbal.
8.4  Realizarea unui muzeu al sportului vâlcean.

9. Alte proiecte şi investiţii

9.1 Înnoirea parcului auto al ETA prin atragerea fondurilor de la Uniunea Europeană.
9.2 Modernizarea spaţiilor şi imobilelor din curtea Primăriei Râmnicu Vâlcea, în vederea îmbunătăţirii serviciilor acordate râmnicenilor.
9.3 Identificarea şi fixarea, împreună cu localităţile partenere din cadrul proiectului Râmnic, oraş deschis! a spaţiului destinat construirii unui aeroport pentru curse utilitare şi de agrement. Proiectarea şi realizarea acestui obiectiv.

10. Informarea clară şi completă a râmnicenilor. Editarea în tiraj egal cu gospodăriile din municipiu, a unui Ghid de orientare a râmnicenilor în problemele cotidiene pe care aceştia le au cu Primăria: de la documentele ce trebuie depuse pentru obţinerea ajutorului social, până la documentele pentru obţinerea unei locuinţe ANL, de la ce trebuie să faci pentru a nu mai plăti o taxă, până la când şi unde poţi să te adresezi unui director din Primărie, de la cum poţi primi dreptul legal de a-ţi parca maşina în faţa locuinţei şi până la modul în care poţi deveni tu însuţi primar.

Articole Similare

2 Comments

  1. Hai, Bogdane, ca poti! Daca Romica Bortzosica pute si Fluffy Remus pufaie, tu chiar poti! Evident, daca ramnicenii renunta sa mai inghita minciuni invelite in kk si deschid ochii, pentru a vedea cum pot sa-si schimbe soarta, caci, a fi orasean fericit nu inseamna doar a primi sepcute rosii in campanie, ori a sari peste borduri gata faramate, ori a admira masinile pedelistilor sau hackerilor in noile parcari, ci si a avea un oras echilibrat, cu adevarat frumos, functional, a avea tarife si taxe decente si locuri de munca. Ramniceni, treziti-va odata! PISTOL PRIMAR!!!! SOS- save our souls!

Lasă un răspuns

Back to top button