AdministratieEconomie

În luna octombrie a.c., Fiscul vâlcean a stabilit suplimentar pentru buget 3,7 milioane lei

Cinci cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate
În luna octombrie a.c., Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Vâlcea, prin Activitatea de Inspecţie Fiscală, a încheiat 205 acte de control, stabilind venituri suplimentare pentru bugetele administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în sumă totală de 3,7 milioane lei. Pentru prejudicii create bugetului general consolidat al statului, în sumă totală de 4,4 milioane lei, DGFP Vâlcea a înaintat 5 cazuri instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate. Abaterile identificate la operatorii economici de către inspectorii fiscali sunt de natura: neevidenţierii în actele contabile a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate; conducerii de evidenţe contabile duble; utilizării în alte scopuri şi nevirarea la bugetul asigurărilor sociale de stat a contribuţiei reţinută de la asigurat; refuzului nejustificat de a prezenta organelor de inspecţie, documentele legale şi bunurile din patrimoniu cu scopul vădit de a împiedica verificările financiar-fiscale; înregistrării în evidenţa contabilă de documente fictive în sensul creării aparenţei unor operaţiuni reale şi sustragerii de la plata impozitelor şi taxelor către bugetul general consolidat al statului. În cursul lunii octombrie a.c., inspectorii fiscali au soluţionat 13 cereri pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată în valoare de un milion lei, fiind respinsă la rambursare suma totală de 0,1 mil.lei.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button