Administratie

În acest an, Fiscul vâlcean a stabilit suplimentar pentru buget 97 de milioane de lei

• 49 de cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate

În cele 11 luni încheiate din acest an, personalul DGFP Vâlcea cu atribuţii de control din cadrul Activităţii de Inspecţie Fiscală a încheiat 2.810 de acte de control, rezultatele concretizându-se în stabilirea unor venituri suplimentare pentru bugetele administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în sumă totală de 97 de mil.lei, din care: 91 de mil.lei la persoane juridice şi 6 mil.lei la persoane fizice. Pentru prejudicii create bugetelor administrate de ANAF, în sumă totală de 55 mil.lei, DGFP Vâlcea a înaintat 49 cazuri instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate. Abaterile identificate de inspectorii fiscali sunt de natura: neînregistrării în evidenţa contabilă a unor achiziţii intracomunitare şi nedeclararea la organul fiscal competent a veniturilor impozabile şi TVA; înregistrării în evidenţele contabile de documente fictive în sensul creării aparentei unor operaţiuni reale şi sustragerii de la plata impozitelor şi taxelor către bugetul general consolidat al statului; refuzul nejustificat de a prezenta organelor de inspecţie documentele legale şi bunurile din patrimoniu cu scopul vădit de a împiedica verificările financiar fiscale; neevidenţierii în contabilitate a tuturor facturilor emise şi implicit a veniturilor realizate, nedeclararea acestora de organul fiscal teritorial; achiziţionării şi comercializării de bunuri fără a face dovada provenienţei acestora; înregistrării pe costuri a unor sume fără a avea la bază documente justificative, prin care să facă dovada efectuării operaţiunii sau intrării în gestiune. De asemenea, în perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie a.c., inspectorii fiscali cu atribuţii de control au soluţionat 270 de cereri pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată în valoare de 22 mil.lei, fiind respinsă la rambursare suma totală de două mil.lei.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button