Administratie

Horezu a devenit centru regional de resurse culturale

Centrul de Asistenţă Rurală, în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Institutul Intercultural Timişoara şi NIKU (The Norwegian Institute for Cultural Heritage), implementează, în perioada aprilie 2009 – aprilie 2011, proiectul „Căminul Cultural – Actor principal al promovării patrimoniului cultural local în vederea dezvoltării comunitare”. Programul este finanţat de Guvernele Islandei, Norvegiei şi principatului Liechtenstein, prin mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European. Obiectivul general al proiectului este acela de a creşte eficienţa şi calitatea serviciilor publice prestate de căminele culturale, fapt care duce la comunităţi rurale româneşti vii şi puternice, prin promovarea patrimoniului local ca sursă-cheie pentru cultură, pentru dezvoltarea turismului şi a spiritului antreprenorial cultural.
Principalele etape ale proiectului au oferit oportunitatea directorilor de aşezăminte culturale de a participa în mod gratuit la un program complex de formare, structurat în două module. La încheierea acestui proiect, a avut loc validarea şi certificarea cursului de management de proiect precum şi evaluarea finală a programului de formare. Tot atunci s-a stabilit înfiinţarea a şapte centre de resurse regionale pentru căminele culturale, corespunzătoare regiunilor de dezvoltare ale României, Regiunea Sud-Vest, din care face parte şi localitatea Horezu, fiind coordonată de Constantin Iovan. Cele şapte centre de resurse regionale vor beneficia de echipamente gratuite, iar coordonatorii vor participa la o vizită de studiu de şapte zile în Norvegia, în perioada februarie -martie 2011, pentru un schimb de experienţă între promotorii culturali români şi norvegieni. Proiectul se va încheia printr-un Forum Naţional, care va avea loc la sfârşitul lunii martie 2011, la Bucureşti, cu tema: „Provocările şi potenţialul de dezvoltare al zonelor rurale prin cultură”.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button