Acasă Economie Finanţare prin GAL Microregiunea Horezu pentru înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor de...

Finanţare prin GAL Microregiunea Horezu pentru înfiinţarea, extinderea şi modernizarea unităţilor de producţie şi servicii

624
0

Asociatia Grupul de Acţiune Locală „Microregiunea Horezu” anunţă lansarea apelului de selecţie pentru depunerea proiectelor pe Măsura M5/6A – “Dezvoltarea economiei locale prin înfiinţarea / extinderea / modernizarea de unităţi economice de producţie şi servicii”.

Beneficiari eligibili sunt • microintreprinderile şi întreprinderile non-agricole mici, existente sau nou-înfiinţate, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şli mijlocii, din teritoriul G.A.L. Microregiunea Horezu • fermierii sau membrii gospodăriilor agricole din teritoriul G.A.L. care îşi diversifică activitatea agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabilă în microîntreprinderile şi întreprinderile mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate. Apelul se adresează actorilor locali privaţi sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL „Microregiunea Horezu”.

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL „Microregiunea Horezu” din oraşul Horezu, Str. 1 Decembrie nr.11, judeţul Vâlcea, de luni până vineri, în intervalul orar 16:00-20:00. Termenul limită este 28 septembrie, iar suma maximă nerambursabilă ce poate fi alocată pentru un proiect este de 30.000 de euro. Valoarea totală a sprijinului se ridică la 140.782 euro. Informaţii detaliate cu privire la accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în ghidul solicitantului pentru măsura M5/6A, elaborat de GAL, în vigoare la momentul lansării apelului şi fişa măsurii disponibilă pe site-ul GAL “Microregiunea Horezu” www.galmicroregiuneahorezu.ro.