Alte sporturi

Expresii sportive pe înţelesul tuturor

Pentru a realiza întru totul sensul pe care îl au unele expresii uzitate frecvent în limbajul cronicarilor sportivi, şi nu numai, e bine să trecem în revistă câteva dintre ele.

FIASCO înseamnă în limba italiană „sticlă, butelie” sau, figurativ, „eşec, nereuşită, cădere”. La teatru, italienii obişnuiau ca atunci când nu sunt mulţumiţi de un interpret să strige „Ola, ola, fiasco!”, iar mai demult chiar aruncau sticle pe scenă! Este definiţia scurtă a insuccesului.

FRAŢI SIAMEZI este expresia ce desemnează azi un cuplu de persoane inseparabile, iar termenul „siamezi” se datorează unei întâmplări reale petrecute în 1811 la Mekong, în Thailanda, unde s-au născut doi gemeni cu piepturile lipite. Au fost plimbaţi prin multe ţări ale lumii, ca o curiozitate, au strâns o avere impresionantă, s-au căsătorit cu două surori, au avut copii şi au murit la trei ore unul de celălalt, la vârsta de 63 de ani.

FURCILE CAUDINE provine de la numele unui vechi orăşel italian, Caudium, în apropierea căruia era un defileu muntos, pe care romanii îl botezaseră „Caudinae Furcae”. Numele ar fi rămas necunoscut dacă Pontius Herennius, general în oastea Samniţilor, un popor foarte mândru, n-ar fi aplicat romanilor, cu care se războiau de mult, tratamentul cel mai ruşinos din câte se cunosc şi sunt povestite de Titus Livius. Samniţii, vlăguiti de bătălii, au restituit romanilor toate prăzile luate de la ei timp de 20 de ani, le-au trimis şi toţi prizonierii înapoi şi le-au cerut pace. Romanii au acceptat „cadoul”, dar au refuzat pacea. Mânios pe această lipsă de mărinimie, Pontius Herennius a atras, printr-un şiretlic, oştile romane în defileul despre care vorbim şi nu le-a îngăduit să iasă din această capcană decât după ce au trecut pe sub un jug, în strigătele de ocară ale trupelor samnite. „A trece prin furcile caudine” înseamnă azi acceptarea, de nevoie, a unor condiţii înjositoare.

GENERALUL IARNĂ este o expresie care a circulat foarte mult în presa mondială, în special în iarna dintre 1941 şi 1942, când naziştii căutau pretexte meteorologice pentru a explica înfrângerile suferite pe frontul de răsărit, dar ea datează din timpul altei campanii împotriva ruşilor, aceea dusă de Napoleon, şi care s-a sfârşit şi ea cu un dezastru. Atunci, o gazetă satirică din Londra a publicat un desen în care Generalul Ger îl muştruluieşte pe micul Boney, adică pe Bonaparte.

HANDICAP este un termen englezesc din lumea întrecerilor cu cai. Este vorba despre o alergare la care, participând cai de orice vârstă, se fac anumite înlesniri concurenţilor inferiori, pentru a se echilibra şansele.

LACRIMI DE CROCODIL se referă la credinţa din vechime, când se considera că în perioada când îşi naşte puii, femela de crocodil, fiind mai greoaie în mişcări, recurge la un vicleşug pentru a-şi procura hrana. Se aşează pe malul apei şi se preface că suferă, imitând destul de bine plânsul omului, iar după ce stârneşte mila trecătorilor şi îi atrage, îi devorează. Prin „lacrimi de crocodil” se înţelege azi o durere făţarnică, o suferinţă amăgitoare.

MĂRUL DISCORDIEI provine de la Discordia (în greacă Eris), zeiţa învrăjbirii. Provocând zâzanii printre zei, Jupiter a alungat-o din Olimp. Ofensată că nu a fost invitată la nunta zeiţei Tethis cu regele Peleu, a venit la nuntă şi a aruncat pe masă un măr de aur pe care scria: „Celei mai frumoase”, ceea ce a provocat o cruntă gâlceavă între zeiţele prezente care îşi revendicau fiecare fructul. Desemnat arbitru, frumosul Paris a dăruit mărul Afroditei, stârnindu-le pe Hera şi pe Pallas Atena. De aici, spune legenda, s-a iscat Războiul Troiei.

NODUL GORDIAN este o expresie legată de unul dintre cele mai importante personaje ale istoriei vechi a lumii. Un plugar din Frigia, Gordius, era posesorul unui car simplu, dar nodul care lega jugul de oişte era atât de meşteşugit făcut încât nu i se puteau descoperi capetele. Un oracol prevestise că cine va izbuti să desfacă acest nod (gordian, de la numele stăpânului carului), va deveni stăpânul lumii. Ajuns în Frigia cu oştirea sa, Alexandru Macedon se încumetă să încerce să dezlege nodul şi, nereuşind, scoate sabia şi… îl taie! Soluţia găsită i-a încurajat de atunci pe mulţi să iasă dintr-o situaţie dificilă printr-o rezolvare energică, curajoasă şi rapidă.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button