Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Politica

Cum trebuie să arate Râmnicu Vâlcea, în viziunea candidatului PSD

Preşedintele Ion Cîlea, deputatul Aurel Vlădoiu, secretarul executiv Dumitru Persu, senatorul Laurenţiu Coca, Nicu Spiridon şi conservatorul Liviu Boban au participat, alături de fostul prefect Remus Grigorescu, la conferinţa care a marcat lansarea acestuia în competiţia pentru Primăria Râmnicului.

Cu această ocazie, social-democraţii vâlceni au promis că vor susţine o campanie curată, dominată de fairplay, dar nu s-au ferit să-l critice pe candidatul PD-L, pentru faptul că a furat startul competiţiei electorale. Romeo Rădulescu a fost acuzat de reprezentanţii PSD că a blindat toate staţiile de autobuz din oraş cu posterele sale, iar asta cu o zi înaintea termenului legal pentru afişaj. Social-democraţii au explicat că un astfel de comportament spune multe despre apucăturile primarului interimar şi au anunţat că au întocmit plângeri penale pentru sancţionarea acestor abuzuri. Ei au vorbit şi despre problemele Râmnicului, Ion Cîlea şi Remus Grigorescu insistând asupra creşterii alarmante a numărului de şomeri. „În ultimele luni, la Râmnicu Vâlcea, s-au pierdut peste 4.000 de locuri de muncă. Este un bilanţ tragic care ne demonstrează că această comunitate are nevoie de o altfel de politică”, au spus social-democraţii. Reprezentanţii PSD au abordat şi subiectul datoriilor municipalităţii, ridicate la peste 600 de miliarde de lei vechi. „În curând, va trebui să plătim peste 150 de miliarde de lei – prima tranşă pentru împrumuturile contractate”, au adăugat aceştia.

Obiectivele imediate ale lui Remus Grigorescu

În partea a doua a intervenţiei sale, Remus Grigorescu a vorbit despre obiectivele sale imediate:
– crearea de locuri de muncă prin atragerea de investiţii în zona adiacentă municipiului, fie prin acordarea de stimulente fiscale, fie prin introducerea în caietele de sarcini a obligaţiei firmelor de a angaja personal cu domiciliul stabil în Rm. Vâlcea;
– dezvoltarea durabilă urbană, axată pe dezvoltarea infrastructurii de bază, atât din punct de vederea al continuării procesului de reabilitare, cât şi al extinderii acesteia către zonele mărginaşe municipiului, prin punerea la punct al unui program de investiţii;
– construcţia de locuinţe sociale şi pentru familiile tinere şi crearea cadrului necesar pentru realizarea unui fond locativ care să permită, pe termen mediu, acoperirea necesarului optim;
– continuarea lucrărilor de anvelopare a blocurilor, la preţuri minimale, venind în sprijinul locatarilor;
– în câţiva ani, unul din cinci râmniceni va avea vârsta de peste 60 de ani, fapt ce va genera o accentuare a gradului de îmbătrânire demografică. De aceea se impune finalizarea urgentă a căminului pentru bătrâni şi dezvoltarea de parteneriate cu mediul privat şi cu Biserica Ortodoxă Română pentru construirea şi dotarea de noi cămine, ca şi pentru o asistenţă socială modernă a acestora, cu personal specializat în învăţământul universitar, după principiile atestate în unele ţări dezvoltate din Uniunea Europeană;
– găsirea de soluţii viabile pentru păstrarea şi conservarea spaţiilor verzi existente şi extinderea acestora acolo unde este posibil;
– dezvoltarea sistemului de educaţie, formare profesională şi facilitarea transferului de la şcoală la piaţa muncii;
– stimularea activităţilor economice nepoluante, care să permită creşterea nivelului de trai şi îmbunătăţirea stării individuale de sănătate;
– valorificarea, prin programe cu scurtă durată şi medie, a potenţialului turistic al municipiului (se va institui şi un concurs al studenţilor pe această temă, în cadrul sesiunilor anuale de cercetare);
– creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului prin creşterea gradului de cooperare inter-instituţională între poliţia comunitară şi cea municipală, dar şi printr-o mai bună colaborare cu locuitorii municipiului, în special cu tinerii.

Saltul către o nouă calitate

Nu în ultimul rând, Remus Grigorescu a explicat că, în următorii doi ani, noul primar trebuie să genereze o serie de acţiuni concrete, ferme: „Pe fondul crizei economice şi financiare, numărul şomerilor a crescut într-un ritm accentuat, fapt agravant şi prin lipsa creării unor noi locuri de muncă. Ca atare, nesiguranţa zilei de mâine în rândul cetăţenilor din municipiul Rm. Vâlcea a devenit obsesia fiecărei zile. De aceea este important ca în perioada următoarea primăria să găsească soluţii pentru atragerea investitorilor ale căror activităţii să genereze locuri de muncă. Consider că punerea la dispoziţie de terenuri prin concesionare, facilităţi fiscale – scutiri de taxe locale – pe o perioadă de timp, eliminarea plăţii imediate pentru autorizaţiilor de construire a obiectivelor noi şi amânarea acestora până la finalizarea lor, argumente care ar putea stimula astfel de investiţii. Infrastructura stradală reprezintă o prioritate. Nu se mai poate tolera la nesfârşit debandada care a dus la ruina bugetelor locale, prin milioane şi milioane de euro aruncate în asfaltări şi reasfaltări de străzi, drumuri şi şosele. Trăim astăzi într-o Românie a gropilor, în care primăriile sau societăţile specializate îşi bat joc de banii cetăţeanului. Noul primar trebuie să instituie un climat responsabil de muncă, să curme repede, chiar din prima zi de mandat, acest sistem de lucru obedient risipei şi şpăgii, să se desprindă de rutină, punând calitatea înainte de toate în lucrările de asfaltare. Aşadar, de la lucrul de mântuială, ca să se ia ochii alegătorului, să se treacă la lucrul de calitate, făcut cu inteligenţă şi înţelepciune. Dar şi cu pasiune. Pentru că nimic durabil şi măreţ nu poate înfăptui un primar fără pasiune şi dragoste de urbea sa şi de cetăţenii care i-au încredinţat votul”.

Continuarea marilor investiţii

De asemenea, Remus Grigorescu a dat asigurări că, dacă va fi ales, va avea în vedere continuarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii şi se va ocupa de extinderea infrastructurii în zonele mărginaşe ale municipiului. „Trebuie continuate şi finalizate toate lucrările demarate pe Calea lui Traian, cât şi în cartiere. În ultimii ani, am asistat la o creştere a gradului de aglomerare urbană în centrul municipiului. Această presiune a creat o stare de disconfort pentru cetăţenii care locuiesc în această zonă, dar şi pentru cei care tranzitează acest spaţiu aglomerat peste măsură. De aceea, consider că este necesar să se elaboreze cât mai repede un program amplu de investiţii pentru zonele mărginaşe ale municipiului: Căzăneşti, Copăcelu, Goranu, Feţeni, Morilor, Aranghel, Poienari, Petrişor. Următorul pas ar fi extinderea infrastructurii stradale, a reţelelor de apă şi canalizare, în zonele amintite, şi încurajarea dezvoltatorilor. Voi pune la dispoziţia investitorilor privaţi spaţiul dintre noul pod care se va construi în prelungirea străzii Carol până la stadionul Zăvoi pentru amenajarea de locuri de parcare şi spaţii de agrement. Mai trebuie avut în vedere că în Rm. Vâlcea există şi zone cu potenţial de risc, cu alunecări de teren, cele mai afectate fiind Dealul Malului şi Feţeni. Pentru a veni în sprijinul celor care doresc să valorifice potenţialul acestor zone este necesar să demarăm lucrări de consolidare cu finanţare externă. Zona aferentă municipiului Rm. Vâlcea este inclusă pe lista localităţilor cu grad seismic 7. De aceea se impune să demarăm procedurile de evaluare a clădirilor cu risc seismic ridicat şi listarea acestora pe site-ul Primăriei pentru informarea cetăţenilor. Pentru a veni în sprijinul locuitorilor oraşului, a păstrării sănătăţii lor printr-o aprovizionare optimă şi constantă cu produse agro-alimentare proaspete, de calitate bio, voi avea în vedere identificarea, în fiecare cartier,  a unor terenuri libere în care să se permită organizarea, într-una din zilele  săptămânii, a unor pieţe agroalimentare volante, după modelul oraşelor din ţări civilizate ale Europei”, a completat Remus Grigorescu.

Tinerii trebuie sprijiniţi

Social-democratul spune că va avea în vedere şi problemele tinerilor: „Peste şase mii de cereri de locuinţe se înregistrează în acest moment la Primăria Rm. Vâlcea. Dacă ţinem cont de faptul că în medie, anual, se dau în folosinţă circa 100 de locuinţe ANL, rezultă că, în acest ritm, actuala cerinţă va fi satisfăcută în vreo 50 de ani. Consider că în completarea programului construcţiei de locuinţe ANL pentru tineri trebuie să încurajăm realizarea de blocuri noi, vile şi case prin parteneriate publice private, fie prin identificarea de terenuri din domeniul public şi punerea acestora la dispoziţia celor care doresc să construiască locuinţe, fie prin constituirea, în timp, a unui fond destinat construirii de locuinţe la dispoziţia Primăriei. Dintr-un raport despre educaţie prezentat în anul 2009 de către Instituţia Prefectului, peste 85% dintre elevii de liceu din Vâlcea învaţă în unităţi de învăţământ existente din municipiu. Râmnicul a devenit, în ultimii ani, şi un apreciat centru universitar. Având în vedere aceste realităţi, Primăria, Consiliul Local n-au întreprins vreo acţiune proprie pentru a crea campusuri destinate atât liceenilor, cât şi studenţilor. Consider că trebuie să facem demersurile necesare pentru a identifica, pentru început, măcar un teren şi fondurile necesare, prin finanţare nerambursabilă, pentru a crea un campus universitar administrat de Primărie, care ar aduce importante fonduri la bugetul local, venind şi în sprijinul studenţilor, mereu în căutare de gazde cu preţuri rezonabile. De asemenea, o soluţie ar fi identificarea căminelor pentru elevi nefolosite sau degradate şi includerea lor într-un campus modern. Totodată, în preocupările primarului va fi continuarea lucrărilor de mansardare a grădiniţelor, acolo unde situaţia o impune sau construirea de noi astfel de unităţi. Sprijinirea viitorilor absolvenţi ai facultăţilor din Rm. Vâlcea în efectuarea stagiilor de practică continuă în cadrul direcţiilor din Primărie (dar şi în alte primării de elită din judeţ) şi crearea unor baze de date cu aportul acestora. Acest demers este necesar ca urmare a faptului că există un nivel scăzut al salariilor, ceea ce determină o reorientare a personalului cu vechime către alte domenii de activitate”.

Râmnicul poate deveni un pol naţional al medicinii balneare

În lista sa de priorităţi, se află şi iniţierea demersurilor de preluare în administrarea Primăriei a Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie şi transformarea acestuia în Spital Municipal. De asemenea, o mai veche problemă a râmnicenilor o reprezintă prezenţa câinilor vagabonzi. „Nu există o evidenţă a numărului acestor animale. Adăpostul de la Feţeni ar trebui să fie conceput şi ca un centru de adopţie a acestor patrupede, care odată sterilizare ar putea fi oferite spre îngrijire celor doritori”, a mai precizat candidatul PSD. Activitatea turistică trebuie, în opinia sa, să ocupe un rol important în planul de lucru al viitorului primar, însă este necesar ca proiectele pentru dezvoltarea turismului să fie operante în parteneriat (public-public sau public-privat) ori prin atragerea de investitori străini. „Municipiul  Rm. Vâlcea, înconjurat de o salbă de staţiuni de odihnă, dar şi de tratament, poate deveni, în câţiva ani, un pol naţional al medicinii balneare, prin demararea acţiunilor de înfiinţare a unui Institut de Balneologie, cu obiect de cercetare şi specializare  a cadrelor în domeniu. Continuarea proiectului de transformare a Dealului Capela într-o zonă de agrement, fără a interveni asupra mediului natural, prin amenajarea spaţiului verde. Modernizarea şi diversificarea faunei Grădinii Zoologice şi amenajarea adecvată a unor spaţii de agrement pentru cei care o vizitează. Consider, totodată, că mutarea acesteia  în viitoarea zonă de agrement a Dealului Capela este oportună şi ar relansa acest obiectiv. În locaţia actuală a acesteia s-ar putea amenaja un parc nou, după standarde moderne, care ar contribui la extinderea spaţiului verde atât de necesar locuitorilor Râmnicului.

Mai multe spaţii verzi

Candidatul social-democrat mai spune că problema spaţiilor verzi din Râmnicu Vâlcea s-a agravat tot mai mult în ultimii ani şi, în acest sens, de asemenea, trebuie găsite soluţii. „Tolerarea construcţiilor mamut, abuzive în zone din centrul Râmnicului, creşterea explozivă a numărului de maşini, dar şi nepăsarea autorităţilor locale au acutizat această problemă vitală, cu impact dezastruos asupra vieţii locuitorilor, dar mai cu seamă asupra sănătăţii copiilor. Ca prioritate, consider că viitorul primar, ajutat de un colectiv de specialişti, trebuie să găsească soluţii viabile pentru păstrarea şi conservarea spaţiilor verzi existente, cât şi pentru extinderea lor, acolo unde este posibil, propunând în dezbaterea Consiliului Local o Hotărâre cu valabilitate de 50 – chiar 100 de ani – cuprinzând măsuri concrete împotriva agresării mediului înconjurător, astfel încât suprafaţa de spaţiu verde pe locuitor să atingă, într-un viitor cât mai apropiat, valoarea minimă necesară conform cerinţelor Uniunii Europene (de 26 mp/locuitor). În ce priveşte conservarea suprafeţei existente de spaţii verzi, consider că, pe viitor, trebuie descurajate construcţiile între blocuri. Pentru extinderea spaţiilor verzi, eforturile vor fi îndreptate înspre: recuperarea, amenajarea şi protejarea spaţiilor verzi din zonele Ostroveni Nord, Traian, Libertăţii şi Petrişor; realizarea proiectului Dealul Capela; prin mutarea Grădinii Zoologice, spaţiul rămas va fi transformat în parc natural; amenajarea albiei de intersecţie dintre râurile Olt şi Olăneşti, ca zonă de agrement,  care ar duce un plus de verdeaţă locuitorilor din cartierele Ostroveni, 1 Mai şi Libertăţii. Realizarea acestui demers este posibilă printr-un parteneriat public-privat”, a concluzionat social-democratul.

Remus Grigorescu s-a născut pe 21 iulie 1970, la Râmnicu Vâlcea, este căsătorit, are doi copii, este doctor în ştiinţe economice şi conferenţiar universitar. A fost prefect, secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice Râmnicu Vâlcea din cadrul Universităţii „Constantin Brâncoveanu”, iar în perioada 2001-2002 a făcut parte din Consiliul de Administraţie al CET Govora SA. De patru ani, este director al Departamentului de Studii de Masterat şi Postuniversitare de Perfecţionare din cadrul UCB. Candidează pentru funcţia de primar al Râmnicului pentru că este convins că poate face foarte multe lucruri bune pentru acest oraş.

Articole Similare

7 Comments

 1. Obiective , minciuni , promisiuni, s-a saturat lumea de aceste lucruri . A devenit ceva comun sa fim mintiti!!! Hotilor!!

 2. Criza economica? De ce nu spune domnul Grigorescu ca partidul dumnealui si cel al domnului Romeo Radulescu au adus tara in aceasta criza economica? Nu au fost psd-ul si pdl la guvernare cand s-a facut primul imprumut la FMI? Domnul Grigorescu se vaita de datoriile municipiului, fratilor sa ne vaitam ca astia ne-au vandut tara. Daca intra acest Grigorescu/Geoana cu acest Radulescu/Basescu in turul 2…ne meritam soarta!

 3. Ne-am saturat de pdl-isti si psd-isti. E timpul pentru o schimbare. Bogdan Pistol pentru un Ramnic deschis investitiilor straine, ferit de manevrele de tip pdl-ist.

 4. Eu nu cred ca remus grigorescu are vreo sansa la primarie…. nu de data asta!
  Pistol Primar, Ramnic, oras deschis(oare)!

 5. BOGDAN PISTOL PRIMAR PENTRU UN RAMNIC DESCHIS, FARA MANEVRE PDL-ISTE SI NEPUTINTA PSD

 6. Dl. Grigorescu e prea mic pt jocul asta prea mare. Un om de bun simt dar care provine dintr-un partid care presa straina in denumeste „ex communist party” adica fostul partid comunist. Personal optez si recomand pe Bogdan Pistol de la PNL. E altceva.

 7. Bla bla bla … mosii de la PSD acleasi texte de ani si ani … plictisitor…

  Eu vreau ceva tinar cu un altfel de viziune !! Bogdan Pistol merita o sansa !
  VOTATI !!! BOGDAN PISOL !!!

Lasă un răspuns

Back to top button