Politica

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţilor i-a dat câştig de cauză firmei Vlăsia

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a dat câştig de cauză societăţii Vlăsia, din Piteşti, care a semnalat faptul că reprezentanţii CJ Vâlcea au admis nelegal la licitaţia privind programul „cornul şi laptele” firma Vel Pitar.

În mod normal, în continuare, CJV trebuie să descalifice firma Vel Pitar, care mai poate contesta decizia CNSC doar în instanţă. Aurel Săvulescu, managerul SC Vlăsia SRL, ne-a precizat că apreciază corectitudinea CNSC şi că nu este vina firmei sale că, în judeţul nostru, programul „cornul şi laptele” este blocat.
„Directorii de şcoli, profesorii, învăţătorii, părinţii şi copiii trebuie să ştie că nu este vina noastră că cei de la Consiliul Judeţean Vâlcea au admis la licitaţie o firmă care nu îndeplinea condiţiile minime de participare. Este vina exclusiv a celor care ne-au pus de vreo doi ani încoace beţe în roate, împiedicând desfăşurarea corectă a licitaţiei. Sper că lucrurile s-au lămurit acum, CNSC ne-a dat câştig de cauză şi, cât mai curând, ne vom putea apuca de treabă”, a explicat Aurel Săvulescu, care a anunţat, totodată, că va formula plângeri penale împotriva celor pe care îi consideră vinovaţi. „Lunar, noi plătim sute de milioane de lei pe salarii, materii prime, avize, certificate, taxe, impozite etc. Pagubele care ni s-au provocat sunt imense. În plus, am tot auzit diverse zvonuri, cum că unii reprezentanţi din conducerea CJ răspândesc în teritoriu zvonul că din cauza noastră programul cornul şi laptele bate pasul pe loc la Vâlcea. Ei bine, asta este o mare minciună, pentru că dacă ei respectau legea, acest lucru nu se întâmpla”, a mai adăugat managerul Vlăsia.
În data de 23 septembrie, CNSC a solicitat CJV anularea licitaţiei prin care se stabilea ca şi câştigătoare firma Vel Pitar şi a dispus continuarea procedurii de atribuire de la etapa de evaluare a ofertelor, inclusiv cu verificarea îndeplinirii de către ofertanţi a criteriilor de calificare. Faţă de înscrisurile aflate la dosarul cauzei, Consiliul a constatat, printre altele, că: „din conţinutul procesului-verbal de deschidere a ofertelor nr. 8276/05.08.2010, rezultă că, într-adevăr, în ceea ce priveşte asocierea dintre SC Vel Pitar SA şi SC Sole Mizo România SRL, comisia de evaluare a constatat lipsa cazierului judiciar al societăţii şi a declaraţiei privind subcontractanţii, în cazul asociatului SC Sole Mizo România SRL, documente care s-au solicitat a fi depuse chiar prin procesul verbal menţionat, până la data de 11.08.2010, ora 9.00”. Însă, ce spune CNSC? „Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări sau completări ale documentelor prezentate şi nu documente pe care ofertantul nu le-a depus în cadrul ofertei”. Totodată, s-a observat că „Sole Mizo România SRL nu a depus printre documentele care însoţeau oferta o declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme îndeplinirea cerinţelor de clarificare, însoţită de o anexă, situaţie numai în cazul căreia autoritatea contractantă avea dreptul să solicite depunerea documentelor de clarificare”. În consecinţă, solicitarea CJV, adresată Sole Mizo România, de a depune, ulterior şedinţei de deschidere a ofertelor, certificatul de cazier judiciar, a fost nelegală. Şi critica legată de precizarea, în mod eronat, a calităţii de producător de lapte a SC Sole Mizo România SRL s-a reţinut ca fiind una întemeiată de către CNSC. În consecinţă, această firmă nu putea depune documentele de calificare solicitate de autoritatea contractantă. Pe de altă parte, Sole Mizo România nu putea depune, ca dovadă a îndeplinirii criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activităţii profesionale documente aparţinând Sole Mizo ZRT, adică mai pe româneşte fie spus, unele care aparţineau altei societăţi. Nici angajamentul făcut pe fugă între aceste două societăţi nu stă în picioare, nefiind nici măcar autentificat, cum impune legea. CNSC a mai prins cu chiloţii în vine şi alte inginerii: „ulterior şedinţei de deschidere a ofertelor, în cadrul documentelor de calificare depuse de ofertantul menţionat, se regăsesc acordurile de subcontractare încheiate la data de 12.07.2010 cu SC Jidoveanu Transcom SRL, SC Euroccoper SRL şi SC Trans grup Prompt SRL”. Şi asta nu e tot. Vel Pitar şi Sole Mizo România nu îndeplineau condiţiile şi pentru că au înregistrat pierderi în anii precedenţi, iar lichiditatea generală a unuia dintre asociaţi era de doar 76 la sută. În decizia CNSC se face referire la zeci de alte şmecherii, însă, pentru că acestea se întind pe 18 pagini, poate că le vom prezenta sub forma unui serial.

va urma

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button