Acasă Politica Aproape 40 de probleme majore, rezolvate de Sonia Iliescu, la Racoviţa. Urmează...

Aproape 40 de probleme majore, rezolvate de Sonia Iliescu, la Racoviţa. Urmează alte zeci de provocări

320
0

Deşi, la început, unii au privit-o cu scepticism şi nu credeau că va face faţă, pentru că este femeie, Sonia Iliescu a demonstrat că, la Racoviţa, nu putea fi un primar mai bun decât ea. Mereu alături de oameni, atentă la nevoile lor, reprezentanta PNL a reuşit să rezolve foarte multe dintre problemele localităţii sale. Iată doar câteva dintre proiectele duse la bun sfârşit de Sonia Iliescu, primarul comunei Racoviţa: 1) Asfaltarea DC 8 Racovița – Gruiu Lupului, Balota, Bolovanu, Racovița, Copăceni și Bradu – Clocotici; 2) Modernizarea sediului Primăriei și reabilitarea Școlii din satul Gruiu Lupului; 3) Reabilitarea și modernizarea școlii din satul Racovița; 4) Reabilitarea și modernizarea școlii vechi din satul Copăceni; 5) Modernizarea și dotarea Școlii cu clasele I-VIII Copăceni; 6) Modernizarea și dotarea cu calculatoare a Bibliotecii Copăceni; 7) Introducere încălzire centrală la școli și Primărie; 8) Extindere Școala Copăceni; 9) Construirea magaziei de lemne la Primărie și Parc Auto; 10) Amenajarea pieței pentru desfacerea de produse agroalimentare și îmbrăcăminte; 11) Modernizarea Căminului Cultural Racovița și Balota / proiectul „Îmbunătăţirea serviciilor în comuna Racovița, județul Vâlcea”, finanţat prin FEADR; 12) Alimentarea cu apă și canalizare în cătunul Bolovanu; 13) Sprijinirea realizării documentației de proiectare privind introducerea alimentării cu apă în satul Balota; 14) Alimentarea cu apă în satele Racovița, Copăceni, Bradu – Clocotici, cătunul Băiaș; 15) S-au reparat drumurile sătești și au fost pietruite cu sort ori de câte ori a fost nevoie; 16) S-au construit 3 podețe în satele Racovița, Gruiu Lupului și Copăceni; 17) S-a sprijinit construirea celor 4 mănăstiri de călugări și măicuțe din satele Gruiu – Lupului și Blănoiu, Racovița și Băiașu, s-a restaurant biserica din lemn în satul Copăceni, cu fonduri europene; 18) Modernizarea prin dotarea cu lămpi și becuri led pentru iluminatul public în toate satele din comună; 19) S-au introdus cablu radio – tv în satele Racovița, Copăceni, Bradu – Clocotici, Blănoiu, Gruiu – Lupului și Internet, prin RDS&RCS, la toate instituțiile din comună și la gospodăriile care au dorit acest lucru – în derulare; 20) S-a realizat un teren multifuncțional de fotbal pentru elevii și tinerii din comună; 21) S- a realizat parc de joacă pentru copii de la Grădinița Copăceni și în satul Țuțulești; 22) Mansardarea corpului administrativ al Primăriei ( Cantină ); 22) Dotarea Primăriei cu o sală de ședințe și grupuri sanitare; 23) S-a construit o grădiniță cu program prelungit în satul Balota; 24) S-a reparat drumul DC 8; 25) S- a înființat o farmacie umană; 26) S-a modernizat dispensarul uman; 27) Dotarea școlilor cu 2 microbuze școlare; 28) Dotarea primăriei cu buldoexcavator; 29) Dotarea  primăriei cu autoturism Dacia Logan; 30) Dotarea Primăriei cu tractor, remorcă și plug; 31) Introducerea de alimentare cu  apă și canalizare în satul Țuțulești , lucrări în curs de execuție; 32) S-a semnat contractul privind cadastrarea comunei Racovița – în derulare; 33) Construirea podului din Copăceni, lucrări în curs, şi zid de sprijin pentru drum, la Georgescu, satul Copăceni; 34) Execuție trotuar în satul Balota; 35) Programul „Săgeata de dezvoltare a comunei Racovița”.

 

„Am fost și voi fi un primar egal pentru toți locuitorii comunei pentru că doresc să păstrez respectul dumneavoastră și dincolo de aceste mandate. Pe viitor , investițiile în lucrări de modernizare se vor face în toate satele comunei. Eu nu vreau să mint și de aceea nu voi spune ca ceilalți candidați la Primărie că pot face lucruri care nu îmi stau în putere. Ceea ce vă propun eu sunt lucruri pe care le putem realiza doar împreună. Voi milita pentru o repartizare corectă a fondurilor Consiliului Județean Vâlcea și voi da  dovadă de transparență în cheltuirea banului public. Vom atrage cât mai multe fonduri pentru proiecte cu finanțare europeană și cât mai mulți investitori privați. Doar având fonduri, pricepere și inițiativă, putem introduce civilizația europeană în mediul rural românesc. Investițiile pot crea  locuri de muncă și protecție socială, așa cum susțin conceptele liberale” – Sonia Iliescu, primarul comunei Racoviţa

 

Ce proiecte vom realiza în continuare

 1. S-a aprobat proiectul „Reducerea numărului de comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din zona Comunei Racovița” şi urmează implementarea
 2. Prin asosierea comunelor Perișani, Titești, Boișoara și Câineni, vom introduce gazele naturale și canalizarea
 3. Vom reabilita DC 8 Racovița, Gruiu Lupului – proiect în curs, la CNI București
 4. Vom moderniza și asfalta 6,8 km. de drumuri și ulițe sătești, în satele Copăceni, Bradu – Clocotici, Țuțulești și Gruiu Lupului – în derulare, la CNI
 5. Vom face demersuri și proiect pentru construirea unui dig de protecție în cătunul Băiaș
 6. Vom face demersuri pentru a obține fonduri privind amenajarea canalului din satul Balota și a tuturor pâraielor din comună
 7. Vom acorda o atenție specială tuturor drumurilor sătești, comunale și județene
 8. Vom acționa pentru dezăpezirea tuturor drumurilor din comună pe timp de iarnă cu utilajele din dotare și aprovizionarea cu antiderapant (nisip și sare).
 9. Se vor amenaja drumurile sătești şi comunale, căile de de acces la terenurile agricole
 10. Școlile și grădinițele din Copăceni și Balota se vor repara și igieniza
 11. Avem proiect depus la AFIR Craiova pentru Grădinița din satul Copăceni
 12. Vom sprijini reînființarea grupurilor de dansuri populare și de fluierași, ca tradițiile din comună să nu se piardă, asigurându-le costumele populare și instrumentele (fluiere și stații de sonorizare) – cu finanţare europeană
 13. Vom mări fondul de carte al biblioteci din comună
 14. Servicii medicale de calitate, condiţii mai bune în unităţile sanitare
 15. Vom sprijini activitatea medicului veterinar
 16. Asigurarea ordinii și siguranța cetăteanului va fi în continuare în atenția noastră
 17. Toleranţă zero pentru hoție și corupție! Vom colabora și vom sprijini organele în drept pentru ca acestea să-şi facă datoria. Vom asigura liniștea în comună și apărarea bunurilor cetățenilor
 18. Vom introduce comuna în circuitul turistic județean, național și internațional, prezentând-o pe Internet și în ghidurile de profil, pentru ca toată lumea să ne cunoască și să vină spre noi
 19. În colaborare cu specialiștii în urbanism și ținând cont de tradițiile locale și părerea specialiștilor, vom moderniza centrul civic al comunei
 20. Cetățenii care doresc să îşi renoveze gospodăriile vor fi sprijiniți
 21. Vom ajuta la repararea bisericii din satul Racovița, care este și monument istoric
 22. Vom sprijini crescătorii de animale prin aducerea de rase superioare și eficiente
 23. Sprijin pentru apicultori
 24. Se va analiza posibilitatea mențineri impozitelor și taxelor locale și se va face o propunere în acest sens către Consiliul Local
 25. Prioritară va fi aplicarea Legilor 76 și 416 pentru asigurarea cetățenilor defavorizați, minimul necesar financiar pentru asiguarea traiului de zi cu zi
 26. Primăria va sprijini persoanele cu handicap / Administrația Locală va colabora cu fundații și asociații neguvernamentale și va iniția activități caritabile pentru strângerea de fonduri
 27. Vom da o nouă dimensiune Zilei Comunei, care se va ține în satul Blănoiu / Ziua Comunei Racovița se va organiza anual, pe 15 august.
 28. Vom întocmi anual un raport de activitate care să cuprindă toate realizările până la data raportării și propunerile de lucrări pentru viitor / Voi propune Consiliului Local al Comunei Racovița ca cetățenii care s-au evidențiat prin realizări deosebite legate de comunitate să devină cetățeni de onoare premiați cu diplome și bani
 29. Vom înființa un Club al Pensionarilor şi vom ţine cont de sfaturile vârstnicilor
 30. Se vor amenaja și curăța izlazurile comunale și vom înfrăți comuna cu alte localități din Europa pentru a dezvolta schimburi turistice, economice și culturale

 

Sonia Iliescu, candidat PNL pentru funcţia de primar al comunei Racoviţa

 

Comandat de Partidul Naţional Liberal / Realizat de SC VILSPOPRESS SRL / Cod Unic de Identificare AEP 21200012