Administratie

APIA Vâlcea a plătit deja prima tranşă de subvenţii

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Vâlcea a eliberat până în prezent un număr de 169 de adeverinţe pentru beneficiarii Plăţilor Naţionale Complementare Directe în sectorul zootehnic care vor să acceseze credite de la băncile ce au încheiat convenţii cu APIA în vederea finanţării capitalului de lucru. Au fost eliberate un număr de 126 adeverinţe pentru specia bovină pentru un număr de 1.000 capete iar pentru specia ovină/caprină au fost eliberate un număr de 43 de adeverinţe pentru 11.282 capete. Cuantumul subvenţiei la specia bovină pentru anul 2009 este de 571 lei/cap (conf HG 1252/2009) iar la specia ovină/caprină este de 44 lei/cap de animal (conf HG 1261/2009). Precizăm că APIA a plătit deja prima tranşă în valoare de 200 lei/cap pentru specia bovină şi 15 lei/cap pentru specia ovină/caprină în prima decadă a lunii noiembrie, rămânând de plată 371 lei /cap pentru specia bovină şi 29 lei/cap pentru specia ovină/caprină, până în 28 februarie 2010. Potrivit convenţiei cu băncile, adeverinţa eliberată de către APIA confirmă că fermierul a depus cerere de plată pentru anul 2009 privind prima pe exploataţie, că au fost efectuate controale şi verificări administrative. De asemenea, pe adeverinţă este precizată suma pe care o mai are de primit beneficiarul de la APIA, reprezentând tranşa a II-a privind Plăţile Naţionale Complementare  Adeverinţele sunt eliberate de către APIA Vâlcea în baza unei cereri depuse de către fermieri, fiind însoţită de copie BI/CI şi extras de cont bancar.
În baza acestor adeverinţe, fermierii pot accesa credite privind finanţarea capitalului de lucru, garantate 50% de Fondul de Garantare al Creditului Rural, restul de 50% reprezentând cesiune drept de plată APIA către bănci. Concret, fermierul va primi de la bancă suma de 334 lei/cap bovină şi 26 lei/cap ovină/caprină.
Tot în această perioadă, Biroul Inspecţii urmăreşte prin controale în teren stadiul livrării ajutoarelor comunitare acordate prin Guvernul României, persoanelor defavorizate (şomeri, pensionari sub 400 lei/lună, persoane beneficiare de venit minim garantat şi persoane cu handicap grav şi accentuat), constând în 4,5 kg zahăr şi 16 kg făină.
Prin aceste inspecţii se urmăreşte respectarea condiţiilor de livrare, depozitare şi distribuire către populaţie, conform legislaţiei în vigoare.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button