Administratie

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură continuă să acorde sprijin sectorului zootehnic

Beneficiarilor Plăţilor Naţionale Complementare Directe în sectorul zootehnic – care vor să acceseze credite de la băncile care au încheiat convenţii cu APIA, în vederea finanţării capitalului de lucru – li s-au eliberat, până în prezent, 500 de adeverinţe pentru un număr de 1.787 capete bovine, 16.912 ovine şi 1.195 caprine. Potrivit directorului APIA Vâlcea, Aurel Simion, cuantumul subvenţiei la specia bovină pentru anul 2009 este de 571 lei/cap (conform H.G. 1252/2009), iar la specia ovină/caprină este de 44 lei/cap de animal (conform H.G. 1261/2009). Precizăm că APIA a plătit deja prima tranşă în valoare de 200 lei/cap pentru specia bovină şi 15 lei/cap pentru specia ovină/caprină, în prima decadă a lunii noiembrie, rămânând de plată 371 lei/cap pentru specia bovină şi 29 lei/cap pentru specia ovină/caprină. Această ultimă tranşă va fi plătită, conform unui anunţ al conducerii APIA, până pe 28 februarie 2010. De asemenea, potrivit convenţiei cu băncile, adeverinţa eliberată de APIA confirmă că fermierul a depus cerere de plată pentru anul 2009 privind prima pe exploataţie, că au fost efectuate controale şi verificarile administrative. În plus, pe adeverinţă este precizată valoarea pe care o mai are de primit beneficiarul de la APIA, suma menţionată reprezentând tranşa a II-a pentru Plăţile Naţionale Complementare Directe în sectorul zootehnic. Adeverinţele sunt eliberate de APIA Vâlcea în baza unei cereri depuse de fermieri, însoţită de copie după cartea de identitate şi extrasul de cont bancar. În baza acestor adeverinţe, fermierii vor putea accesa credite privind finanţarea capitalului de lucru, garantate în proporţie de 50 % de Fondul de Garantare al Creditului Rural. 50 % reprezintă cesiunea dreptului de plată APIA către bănci. Concret, fermierul va primi de la bancă suma de 334 lei/cap bovină şi 26 lei/cap ovină/caprină. Tot în această perioadă, prin încheierea convenţiei cu BCR şi FGCR, APIA va emite adeverinţele pentru cererile din sectorul zootehnic – tranşa a IX-a, trimestrul II.2, pentru lapte şi transa a X-a, dar va achita şi restanţele neplătite către beneficiarii tranşelor III, IV şi V, pentru sector vegetal. Această procedură este similară cu cea aplicată pentru eliberarea adeverinţelor în cazul Plăţilor Naţionale Complementare Directe.

Articole Similare

Lasă un răspuns

Back to top button